UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Strony / Zaangażuj się

Zaangażuj się

Samorząd Studencki

Jeśli masz zamiłowanie do działania na rzecz dobra wspólnego, jesteś kreatywny, ambitny i potrafisz inspirować innych, a jednocześnie zależy ci na zdobyciu doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy zawodowej – dołącz do grona członków Samorządu Studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Będziesz reprezentował interesy społeczności akademickiej w kontaktach z władzami uczelni. Zadbasz o prawa studentów i będziesz czuwać nad wypełnianiem przez nich obowiązków wynikających z ich statusu. Będziesz udzielał im informacji na temat życia uczelni oraz organizował imprezy, konkursy i konferencje. Dzięki inicjatywie i działaniom Samorządu możesz rozwijać się, bawić i uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi osobami ze świata nauki, polityki i kultury.

Czytaj mniej

Jeśli masz zamiłowanie do działania na rzecz dobra wspólnego, jesteś kreatywny, ambitny i potrafisz inspirować innych, a jednocześnie zależy ci na zdobyciu doświadczenia przydatnego w przyszłej pra…

Czytaj więcej

Wizja Samorządu Studenckiego Vistuli: „Studenci mogą nieść zmianę pożądaną na świecie”.

Misja: „Służyć jako prawdziwy pomost łączący studentów z kadrą uczelni”.

Kim jesteśmy?

Zgodnie z przepisami Samorząd Studencki jest organem, bez którego uczelnia nie może skutecznie działać. Jest platformą, która ma pozytywny i skuteczny wpływ na szkołę. Jego głównym celem jest niesienie pomocy studentom w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają sią w uczelni oraz wspieranie kadry w procesie lepszego zrozumienia potrzeb studentów. Samorząd dokłada wszelkich starań, abyś był dobrze słyszany i traktowany poważnie. Stara się o wdrożenie zmian, których oczekujesz.

Chcesz dołączyć do naszej wielkiej samorządowej rodziny?

W skład Samorządu wchodzi 15 studentów, którzy otrzymali najwięcej głosów w wyborach, które odbywają się za pośrednictwem elektronicznej platformy USOS. Następnie nowo wybrany samorząd wyłania spośród siebie Zarząd.

Obowiązki członków Samorządu Studenckiego

Członkowie Samorządu Studenckiego mają określone obowiązki. Najważniejszym z nich jest budowanie więzi między studentami a kadrą uczelni a także:

 • uczestniczenie we wszystkich spotkaniach (dwa razy w miesiącu);
 • uczestniczenie we wszystkich cotygodniowych spotkaniach w sali 31 (Zarząd);
 • uczestniczenie w pilnych i specjalnych spotkaniach organizowanych przez przewodniczących;
 • zgłaszanie się do udziału w wydarzeniach sponsorowanych przez Samorząd Studencki (co najmniej 50 proc. obecności);
 • ustalanie godzin urzędowania (w przypadku rozmów studentów z Samorządem Studenckim);
 • właściwe zachowanie na terenie uczelni – naruszenie tej zasady może prowadzić do tymczasowego lub stałego wykluczenia z samorządu – decyzję podejmuje przewodniczący;
 • upewnij się, że praca na rzecz Samorządu nie jest związana z twoimi prywatnymi sprawami;
 • nie używaj Samorządu jako usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach – twoim pierwszym obowiązkiem jest odnieść sukces jako student;
 • musisz być świetnie zorganizowany, ponieważ przez cały rok będą ci przydzielane różne zadania;
 • wszyscy członkowie Samorządu powinni być odpowiedzialni, punktualni, rzetelni, entuzjastyczni i bardzo profesjonalni, posiadać wysokie umiejętności komunikacyjne, aby łatwo nawiązać kontakt z innymi.

Przewodniczący – lider wśród liderów

Członkowie Samorządu Studenckiego mają określone obowiązki. Najważniejszym z nich jest budowanie więzi między studentami a kadrą uczelni a także:

 • organizuje, prowadzi i przedstawia plan każdego spotkania Samorządu;
 • moderuje dyskusje podczas spotkań tak, aby wszyscy mogli swobodnie dzielić się swoimi pomysłami;
 • jest zorganizowany i elastyczny, aby zachęcać do burzy mózgów;
 • szuka współpracy i porozumienia, jednakże w głosowaniu jego głos liczy się jako dwa – w przypadku równego podziału głosów 50/50;
 • docenia pracę i pozytywny wkład innych w działalność Samorządu,
 • jest wzorem do naśladowania;
 • jest łatwo dostępny;
 • ma pozytywne nastawienie – to jest klucz do skutecznego zarządzania Samorządem Studenckim.

Wiceprzewodniczący – kreatywny duch samorządu

 • reprezentuje Samorząd w uczelni lub na zewnątrz – na wniosek przewodniczącego;
 • koordynuje razem z przewodniczącym pracę członków Samorządu;
 • ma prawo przewodniczyć posiedzeniu Samorządu, pod nieobecność przewodniczącego;
 • zachęca do pracy członków Samorządu i docenia ich za wykonane zadania;
 • ma dobrą reputację akademicką i jest wzorem dla innych;
 • bierze udział we wszystkich spotkaniach;
 • stara się być opiekuńczy, odpowiedzialny, godny zaufania i uczciwy w każdych okolicznościach.

Sekretarz Generalny – nic mu nie umknie

 • robi notatki podczas spotkań, dyskusji i głosowań;
 • przygotowuje dokładny plan i agendę potkań – w porozumieniu z przewodniczącym;
 • przechowuje w pokoju 31 uporządkowany folder wszystkich zrealizowanych projektów;
 • jest bardzo dobrze zorganizowany i utrzymuje dobrą akademicką reputację;
 • nawet jeśli nie bierzesz udziału w czynnościach zaplanowanych przez Samorząd, jest obecny podczas spotkań, aby przekazać relację z dyskusji;
 • odpowiada za korespondencję.

Pełnomocnik ds. Planowania i Wydarzeń – kreatywny i zorganizowany członek Zarządu

 • prowadzi burze mózgów, aby wypracować świeże pomysły dotyczące wydarzeń organizowanych przez Samorząd;
 • przygotowuje plan każdego wydarzenia i przedstawia go przewodniczącym do akceptacji;
 • bierze udział w spotkaniach – szczególnie podczas omawiania spraw organizacyjnych związanych z planowanymi wydarzeniami;
 • przygotowuje, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, plakaty zapowiadające wydarzenia i wysyła je przewodniczącym;
 • jest bardzo punktualny;
 • jest aktywny w mediach społecznościowych (codzienne posty);
 • promuje wydarzenia w każdy możliwy sposób;
 • ma dobre oceny i jest łatwo dostępny.

Pełnomocnik ds. Komunikacji i Promocji – dba o to, by wszyscy, w uczelni i na zewnątrz, wiedzieli o działaniach Samorządu

 • uczestniczy w większości spotkań Samorządu;
 • odpowiada za promowanie wydarzeń w uczelni i na zewnątrz;
 • odpowiada za pozyskanie jak największej liczby sponsorów dużych wydarzeń;
 • jest odpowiedzialny za komunikację między różnymi wydziałami i Samorządem;
 • prowadzi promocję w mediach społecznościowych – o ile ma doświadczenie;
 • jest aktywny i zorganizowany;
 • uzyskuje dobre oceny przez cały rok.

Pełnomocnik ds. Studentów

 • uczestniczy w każdym posiedzeniu Zarządu;
 • dyżuruje co najmniej 3 godziny tygodniowo w pokoju Samorządu, rozmawia ze studentami o problemach, które powinny być rozwiązane;
 • pomaga w organizacji co najmniej połowy wydarzeń;
 • dba, by przewodniczący Samorządu byli na bieżąco w sprawach studenckich;
 • pod koniec roku przygotowuje raport dotyczący wszystkich spraw i próśb o pomoc, z którymi zgłosili się studenci, i umieszcza go w segregatorze;
 • ma dobre umiejętności komunikacyjne, jest godny zaufania, aby studenci nie mieli oporów, by rozmawiać o swoich problemach;
 • ma dobre oceny.

Uwaga! Członkowie Samorządu, którzy nie spełniają tych kryteriów, zostaną wykluczeni na jedną kadencję akademicką. Szczególnie dotyczy to członków Zarządu.

W takim przypadku przewodniczący są zobowiązani do rozmowy z koordynatorem Samorządu, kierownikiem Działu Aktywności Studenckich i wspólnego rozwiązania problemu.

Proces wyborczy

 • Wszystkie materiały kampanii muszą być zatwierdzone przez Dział Aktywności Studenckich, aby zapewnić zgodność treści ze standardami uczelni.
 • Kandydaci mogą mieć maksymalnie pięćdziesiąt ulotek.
 • Każdy kandydat, który niszczy lub usuwa materiały innego kandydata, jest wykluczany z wyborów.
 • Żaden materiał kampanii nie może oczerniać kandydatów.
 • Plakaty kampanii muszą być umieszczane w miejscach zatwierdzonych przez Dział Marketingu i usuwane po oficjalnym zamknięciu procesu wyborczego.

Wybory odbywają się raz w roku, w listopadzie. Czynne I bierne prawo wyborcze mają wszyscy studenci uczelni. Główne reguły są następujące:

 • wybory odbywają online na platformie USOS;
 • kandydaci zgłaszają się sami – online;
 • jeden student może głosować na 30-tu kandydatów.
 • są studentami drugiego lub trzeciego roku;
 • średnia ocen na poziomie co najmniej 3,75;
 • znają pierwszy język (polski lub angielski) na poziomie co najmniej B1, a drugi język (polski lub angielski) – na poziomie A2;
 • są studentami co najmniej drugiego semestru;
 • mają średnią ocen na poziomie co najmniej 3,25;
 • przedstawiają Samorządowi oraz nowo wybranemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu informację o celach i planach, jakie chcą zrealizować w danej kadencji.

Nowo wybrany Samorząd powinien zebrać się najpóźniej 7 dni po wyborach, aby poznać się nawzajem, omówić plan działania na dany rok akademicki i przekazać go Działowi Aktywności Studenckich

Samorząd Studencki jest zobowiązany zorganizować w roku akademickim co najmniej 3 wydarzenia z następujących obszarów:

 • edukacja;
 • dobroczynność;
 • rozrywka

Dziękujemy, że chcecie być głosem studentów Uczelni Vistula.
Zróbmy wszystko, abyśmy czuli się w naszej szkole, jak w domu.
To dla nas zaszczyt, że jesteście z nami.
Powodzenia w nadchodzącym roku!

Załączniki do pobrania

Regulamin Samorządu Studentów AFiB Vistula

Masz jakieś pytania? Napisz do nas:

E-mail: samorzad@vistula.edu.pl
Instagram: vistulasc

Pok.: 31

Koła studenckie

Koła i organizacje są tworzone i wspierane z myślą o rozwijaniu zainteresowań i realizacji pasji studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Sprawdź sam co robimy i jak działamy wspólnie z resztą studentów Uczelni Vistula. Zobacz nasze raporty z działalności:

Rok akademicki 2018/2019 – TUTAJ

Rok akademicki 2019/2020 – TUTAJ

Rok akademicki 2020/2021 – TUTAJ

Rok akademicki 2021/2022 – TUTAJ

Dołącz do nas. Czekamy właśnie na Ciebie! Wypełnij formularz aplikacyjny TUTAJ

Instagram: vistulasa

Jak założyć klub?

 1. Określ cele klubu.
 2. Utwórz Zarząd składający się z 7 osób.
 3. Skompletuj dokument z Celami i formularz Menedżera Klubu.
 4. Przekaż dokumenty wraz z formularzem petycji do Biura Klubów.
 5. Zaczekaj aż rozpatrzona zostanie decyzja o utworzeniu klubu w związku z posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Biur Klubów. Następnie decyzja zostaje ogłoszona Koordynatorowi Klubu.
 6. Petycje o założenie klubu powstają na początku semestru akademickiego.
 7. Po wypełnieniu poniższych dokumentów wyślij je do: clubscenter@vistula.edu.pl

Załączniki do pobrania

Regulamin Studenckiego Koła
Sprawozdanie z działalności
Wniosek o zarejestrowanie
Budżet Klubu

Zapisz się do wybranego koła!

Zostań Ambasadorem

Drogi Studencie,

lubisz pracę zdalną i chcesz wspierać kandydatów na studia oraz nowych studentów? Świetnie! Zostań ambasadorem Uczelni Vistula a otrzymasz rabat na czesne. Jednocześnie możesz też wykonywać inną pracę.

Czego od Ciebie wymagamy?

 • Będziesz przedstawicielem studentów.
 • Podzielisz się z nimi doświadczeniami na temat nauki i życia.
 • Przekażesz swoje doświadczenia zdobyte w Vistuli za pośrednictwem czatów, blogów i materiałów wideo.
 • Zapoznasz się z pełną ofertą kursów oferowanych w Uczelni Vistula.

Co oferujemy?

 • Otrzymasz zniżki na czesne.
 • Dostaniesz list referencyjny za wkład w rozwój Uczelni Vistula.
 • Rozwiniesz umiejętności interpersonalne.
 • Zyskasz doświadczenie, które warto umieścić w swoim CV.
 • Otrzymasz dostęp do organizacji wewnętrznej uczelni.

Dołącz do nas! Czekamy na Ciebie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i masz pytania dotyczące programu, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem:

Tosin Oladosu
Koordynator Programu Ambasador
pokój 122 (Biuro ds. Współpracy z Zagranicą)
WhatsApp lub Viber: +48 510 858 087
e-mail: ambassador@vistula.edu.pl

Vistula Mentoring

Program Mentorski ma na celu zapewnienie pomocy studentom zagranicznym od początku ich pobytu w Polsce. Program ma również stworzyć studentom okazję do praktycznego ćwiczenia języka obcego i poznania innych studentów z zagranicy. W ramach Programu Mentorskiego, studenci przyjeżdżając z zagranicy mają możliwość nawiązania kontaktu z odpowiednim Mentorem spośród naszych studentów-wolontariuszy.

Czytaj mniej

Program Mentorski ma na celu zapewnienie pomocy studentom zagranicznym od początku ich pobytu w Polsce. Program ma również stworzyć studentom okazję do praktycznego ćwiczenia języka obcego i poznan…

Czytaj więcej

Oferowany przez nasze Uczelnie Program Mentorski daje Wam możliwość skorzystania z pomocy Uczelnianego Mentora już przed przyjazdem do Warszawy.

Czym jest Program Mentorski?

Program Mentorski polega na łączeniu Mentorów-wolontariuszy ze studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, aby zapewnić Wam – studentom zagranicznym – wsparcie na początku Waszego pobytu w Polsce, a także aby dać Wam możliwość ćwiczenia języka obcego i poznania innych studentów z zagranicy.

Czytaj mniej

Czym jest Program Mentorski?

Program Mentorski polega na łączeniu Mentorów-wolontariuszy ze studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, aby zapewnić Wam – studentom zagranicznym – wsparcie na począ…

Czytaj więcej

W czym może pomóc mi Mentor?

Twój Mentor postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane ze studiami, czy też pobytem w Warszawie. Mentor odbierze Cię z lotniska/dworca lub przynajmniej wyjaśni, jak działa transport publiczny i w jaki sposób najlepiej z niego korzystać. Osoba ta udzieli Ci również wskazówek, dokąd się udać i co zobaczyć w pierwszych dniach po przyjeździe do Polski. Potem wszystko będzie zależało już tylko od Ciebie, ale pamiętaj, że Program Mentorski znany jest przede wszystkim jako sposób na nawiązanie wspaniałych znajomości i przyjaźni!

Czytaj mniej

W czym może pomóc mi Mentor?

Twój Mentor postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane ze studiami, czy też pobytem w Warszawie. Mentor odbierze Cię z lotniska/dworca lub przynajmniej wy…

Czytaj więcej

Jak mogę otrzymać wsparcie Mentora?

Aby otrzymać wsparcie Mentora, musisz zarejestrować się w naszym Programie Mentorskim na stronie vistula.broaddy.com/register/

Czytaj mniej

Jak mogę otrzymać wsparcie Mentora?

Aby otrzymać wsparcie Mentora, musisz zarejestrować się w naszym Programie Mentorskim na stronie vistula.broaddy.com/register/

Czytaj więcej

Ważne jest, aby w formularzu rejestracyjnym napisać coś o sobie, ponieważ znacznie zwiększa to szanse na nawiązanie kontaktu z odpowiednim Mentorem. Założony profil możesz na bieżąco obserwować i w każdej chwili zaktualizować. Kiedy jeden z naszych Mentor zgłosi swoją chęć pomocy, otrzymasz e-mail z jego/jej danymi kontaktowymi. Należy wtedy jak najszybciej skontaktować się z tą osobą. Warto pamiętać, że proces selekcji może czasami zabrać trochę czasu, dlatego im szybciej się zarejestrujesz, tym większa szansa, że nawiążesz kontakt ze swoim Mentorem jeszcze przed przyjazdem do Polski.

Należy również pamiętać, że działalność związana z naszym programem ma charakter wolontariatu i może się zdarzyć, że nie dla każdego znajdzie się odpowiedni wolontariusz, ale dołożymy wszelkich starań, aby Twoje zgłoszenie nie zostało bez odpowiedzi. Ponadto, pamiętaj, że rejestracja ta nie jest rejestracją w oficjalnym uniwersyteckim systemem informacyjnym. Oficjalna rejestracja nastąpi po Twoim przyjeździe.

W przypadku pytań dotyczących Programu Mentorskiego, prosimy o kontakt pod adresem: mentor.secretary@vistula.edu.pl

Masz jakieś pytania? Napisz do nas!

E-mail: mentor@vistula.edu.pl
Instagram: mentoringvistula

Studencki Asystent Nauczyciela Akademickiego

Akademia Finansów i Biznesu Vistula uruchomiła nowy program „Studencki Asystent Nauczyciela Akademickiego” (SANA). Celem jest m.in. zwiększenie motywacji do nauki, wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów i zapewnienie im nowych możliwości rozwoju.

Program jest adresowany do wyróżniających się studentów ze średnią oceną co najmniej 4,2.
Nabór odbywa się dwa razy w roku: do 30 czerwca i do 15 grudnia.

Ideą programu jest umocnienie studenckiego środowiska naukowego, zwiększenie zaangażowania studentów w działalność naukowo-dydaktyczną, promowanie wspólnotowego wymiaru uczelni oraz przygotowanie studentów do podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej w życiu zawodowym.

O udział w programie mogą starać się studenci, którzy mają zaliczone wszystkie przedmioty, aktywnie uczestniczą w życiu uczelni, przedstawią rekomendację nauczyciela akademickiego Vistuli oraz certyfikat znajomości języka obcego, w którym będą wykonywać obowiązki SANA na poziomie co najmniej B2.

Okres pełnienia funkcji SANA składa się z dwóch etapów, z których każdy trwa dwa semestry.  Osoba, która pomyślnie ukończy pierwszy etap może otrzymać specjalne stypendium.

Student, który pomyślnie ukończył sprawowanie funkcji SANA uzyskuje odpowiedni wpis do suplementu do dyplomu ukończenia studiów. Ma też możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowych konferencjach i seminariach. Uzyskuje również dodatkowe rekomendacje w procesie aplikowania o stypendium Rektora i Ministra oraz o stypendium doktorskie.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +41

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.