DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Strony / Zaangażuj się

Zaangażuj się

Samorząd Studencki

Jeśli masz zamiłowanie do działania na rzecz dobra wspólnego, jesteś kreatywny, ambitny i potrafisz inspirować innych, a jednocześnie zależy ci na zdobyciu doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy zawodowej – dołącz do grona członków Samorządu Studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Będziesz reprezentował interesy społeczności akademickiej w kontaktach z władzami uczelni. Zadbasz o prawa studentów i będziesz czuwać nad wypełnianiem przez nich obowiązków wynikających z ich statusu. Będziesz udzielał im informacji na temat życia uczelni oraz organizował imprezy, konkursy i konferencje. Dzięki inicjatywie i działaniom Samorządu możesz rozwijać się, bawić i uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi osobami ze świata nauki, polityki i kultury.

Czytaj mniej

Jeśli masz zamiłowanie do działania na rzecz dobra wspólnego, jesteś kreatywny, ambitny i potrafisz inspirować innych, a jednocześnie zależy ci na zdobyciu doświadczenia przydatnego w przyszłej pra…

Czytaj więcej

Wizja Samorządu Studenckiego Vistuli: „Studenci mogą nieść zmianę pożądaną na świecie”.

Misja: „Służyć jako prawdziwy pomost łączący studentów z kadrą uczelni”.

Kim jesteśmy?

Zgodnie z przepisami Samorząd Studencki jest organem, bez którego uczelnia nie może skutecznie działać. Jest platformą, która ma pozytywny i skuteczny wpływ na szkołę. Jego głównym celem jest niesienie pomocy studentom w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają sią w uczelni oraz wspieranie kadry w procesie lepszego zrozumienia potrzeb studentów. Samorząd dokłada wszelkich starań, abyś był dobrze słyszany i traktowany poważnie. Stara się o wdrożenie zmian, których oczekujesz.

Chcesz dołączyć do naszej wielkiej samorządowej rodziny?

W skład Samorządu wchodzi 15 studentów, którzy otrzymali najwięcej głosów w wyborach, które odbywają się za pośrednictwem elektronicznej platformy USOS. Następnie nowo wybrany samorząd wyłania spośród siebie Zarząd.

Obowiązki członków Samorządu Studenckiego

Członkowie Samorządu Studenckiego mają określone obowiązki. Najważniejszym z nich jest budowanie więzi między studentami a kadrą uczelni a także:

 • uczestniczenie we wszystkich spotkaniach (dwa razy w miesiącu);
 • uczestniczenie we wszystkich cotygodniowych spotkaniach w sali 31 (Zarząd);
 • uczestniczenie w pilnych i specjalnych spotkaniach organizowanych przez przewodniczących;
 • zgłaszanie się do udziału w wydarzeniach sponsorowanych przez Samorząd Studencki (co najmniej 50 proc. obecności);
 • ustalanie godzin urzędowania (w przypadku rozmów studentów z Samorządem Studenckim);
 • właściwe zachowanie na terenie uczelni – naruszenie tej zasady może prowadzić do tymczasowego lub stałego wykluczenia z samorządu – decyzję podejmuje przewodniczący;
 • upewnij się, że praca na rzecz Samorządu nie jest związana z twoimi prywatnymi sprawami;
 • nie używaj Samorządu jako usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach – twoim pierwszym obowiązkiem jest odnieść sukces jako student;
 • musisz być świetnie zorganizowany, ponieważ przez cały rok będą ci przydzielane różne zadania;
 • wszyscy członkowie Samorządu powinni być odpowiedzialni, punktualni, rzetelni, entuzjastyczni i bardzo profesjonalni, posiadać wysokie umiejętności komunikacyjne, aby łatwo nawiązać kontakt z innymi.

Przewodniczący – lider wśród liderów

Członkowie Samorządu Studenckiego mają określone obowiązki. Najważniejszym z nich jest budowanie więzi między studentami a kadrą uczelni a także:

 • organizuje, prowadzi i przedstawia plan każdego spotkania Samorządu;
 • moderuje dyskusje podczas spotkań tak, aby wszyscy mogli swobodnie dzielić się swoimi pomysłami;
 • jest zorganizowany i elastyczny, aby zachęcać do burzy mózgów;
 • szuka współpracy i porozumienia, jednakże w głosowaniu jego głos liczy się jako dwa – w przypadku równego podziału głosów 50/50;
 • docenia pracę i pozytywny wkład innych w działalność Samorządu,
 • jest wzorem do naśladowania;
 • jest łatwo dostępny;
 • ma pozytywne nastawienie – to jest klucz do skutecznego zarządzania Samorządem Studenckim.

Wiceprzewodniczący – kreatywny duch samorządu

 • reprezentuje Samorząd w uczelni lub na zewnątrz – na wniosek przewodniczącego;
 • koordynuje razem z przewodniczącym pracę członków Samorządu;
 • ma prawo przewodniczyć posiedzeniu Samorządu, pod nieobecność przewodniczącego;
 • zachęca do pracy członków Samorządu i docenia ich za wykonane zadania;
 • ma dobrą reputację akademicką i jest wzorem dla innych;
 • bierze udział we wszystkich spotkaniach;
 • stara się być opiekuńczy, odpowiedzialny, godny zaufania i uczciwy w każdych okolicznościach.

Sekretarz Generalny – nic mu nie umknie

 • robi notatki podczas spotkań, dyskusji i głosowań;
 • przygotowuje dokładny plan i agendę potkań – w porozumieniu z przewodniczącym;
 • przechowuje w pokoju 31 uporządkowany folder wszystkich zrealizowanych projektów;
 • jest bardzo dobrze zorganizowany i utrzymuje dobrą akademicką reputację;
 • nawet jeśli nie bierzesz udziału w czynnościach zaplanowanych przez Samorząd, jest obecny podczas spotkań, aby przekazać relację z dyskusji;
 • odpowiada za korespondencję.

Pełnomocnik ds. Planowania i Wydarzeń – kreatywny i zorganizowany członek Zarządu

 • prowadzi burze mózgów, aby wypracować świeże pomysły dotyczące wydarzeń organizowanych przez Samorząd;
 • przygotowuje plan każdego wydarzenia i przedstawia go przewodniczącym do akceptacji;
 • bierze udział w spotkaniach – szczególnie podczas omawiania spraw organizacyjnych związanych z planowanymi wydarzeniami;
 • przygotowuje, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, plakaty zapowiadające wydarzenia i wysyła je przewodniczącym;
 • jest bardzo punktualny;
 • jest aktywny w mediach społecznościowych (codzienne posty);
 • promuje wydarzenia w każdy możliwy sposób;
 • ma dobre oceny i jest łatwo dostępny.

Pełnomocnik ds. Komunikacji i Promocji – dba o to, by wszyscy, w uczelni i na zewnątrz, wiedzieli o działaniach Samorządu

 • uczestniczy w większości spotkań Samorządu;
 • odpowiada za promowanie wydarzeń w uczelni i na zewnątrz;
 • odpowiada za pozyskanie jak największej liczby sponsorów dużych wydarzeń;
 • jest odpowiedzialny za komunikację między różnymi wydziałami i Samorządem;
 • prowadzi promocję w mediach społecznościowych – o ile ma doświadczenie;
 • jest aktywny i zorganizowany;
 • uzyskuje dobre oceny przez cały rok.

Pełnomocnik ds. Studentów

 • uczestniczy w każdym posiedzeniu Zarządu;
 • dyżuruje co najmniej 3 godziny tygodniowo w pokoju Samorządu, rozmawia ze studentami o problemach, które powinny być rozwiązane;
 • pomaga w organizacji co najmniej połowy wydarzeń;
 • dba, by przewodniczący Samorządu byli na bieżąco w sprawach studenckich;
 • pod koniec roku przygotowuje raport dotyczący wszystkich spraw i próśb o pomoc, z którymi zgłosili się studenci, i umieszcza go w segregatorze;
 • ma dobre umiejętności komunikacyjne, jest godny zaufania, aby studenci nie mieli oporów, by rozmawiać o swoich problemach;
 • ma dobre oceny.

Uwaga! Członkowie Samorządu, którzy nie spełniają tych kryteriów, zostaną wykluczeni na jedną kadencję akademicką. Szczególnie dotyczy to członków Zarządu.

W takim przypadku przewodniczący są zobowiązani do rozmowy z koordynatorem Samorządu, kierownikiem Działu Aktywności Studenckich i wspólnego rozwiązania problemu.

Proces wyborczy

 • Wszystkie materiały kampanii muszą być zatwierdzone przez Dział Aktywności Studenckich, aby zapewnić zgodność treści ze standardami uczelni.
 • Kandydaci mogą mieć maksymalnie pięćdziesiąt ulotek.
 • Każdy kandydat, który niszczy lub usuwa materiały innego kandydata, jest wykluczany z wyborów.
 • Żaden materiał kampanii nie może oczerniać kandydatów.
 • Plakaty kampanii muszą być umieszczane w miejscach zatwierdzonych przez Dział Marketingu i usuwane po oficjalnym zamknięciu procesu wyborczego.

Wybory odbywają się raz w roku, w listopadzie. Czynne I bierne prawo wyborcze mają wszyscy studenci uczelni. Główne reguły są następujące:

 • wybory odbywają online na platformie USOS;
 • kandydaci zgłaszają się sami – online;
 • jeden student może głosować na 30-tu kandydatów.
 • są studentami drugiego lub trzeciego roku;
 • średnia ocen na poziomie co najmniej 3,75;
 • znają pierwszy język (polski lub angielski) na poziomie co najmniej B1, a drugi język (polski lub angielski) – na poziomie A2;
 • są studentami co najmniej drugiego semestru;
 • mają średnią ocen na poziomie co najmniej 3,25;
 • przedstawiają Samorządowi oraz nowo wybranemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu informację o celach i planach, jakie chcą zrealizować w danej kadencji.

Nowo wybrany Samorząd powinien zebrać się najpóźniej 7 dni po wyborach, aby poznać się nawzajem, omówić plan działania na dany rok akademicki i przekazać go Działowi Aktywności Studenckich

Samorząd Studencki jest zobowiązany zorganizować w roku akademickim co najmniej 3 wydarzenia z następujących obszarów:

 • edukacja;
 • dobroczynność;
 • rozrywka

Dziękujemy, że chcecie być głosem studentów Uczelni Vistula.
Zróbmy wszystko, abyśmy czuli się w naszej szkole, jak w domu.
To dla nas zaszczyt, że jesteście z nami.
Powodzenia w nadchodzącym roku!

Załączniki do pobrania

Regulamin Samorządu Studentów AFiB Vistula

Masz jakieś pytania? Napisz do nas:

E-mail: samorzad@vistula.edu.pl
Instagram: vistulasc

Pok.: 31

Koła studenckie

Koła i organizacje są tworzone i wspierane z myślą o rozwijaniu zainteresowań i realizacji pasji studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Sprawdź sam co robimy i jak działamy wspólnie z resztą studentów Uczelni Vistula. Zobacz nasze raporty z działalności:

Rok akademicki 2018/2019 – TUTAJ

Rok akademicki 2019/2020 – TUTAJ

Rok akademicki 2020/2021 – TUTAJ

Rok akademicki 2021/2022 – TUTAJ

Dołącz do nas. Czekamy właśnie na Ciebie! Wypełnij formularz aplikacyjny TUTAJ

Instagram: vistulasa

Jak założyć klub?

 1. Określ cele klubu.
 2. Utwórz Zarząd składający się z 7 osób.
 3. Skompletuj dokument z Celami i formularz Menedżera Klubu.
 4. Przekaż dokumenty wraz z formularzem petycji do Biura Klubów.
 5. Zaczekaj aż rozpatrzona zostanie decyzja o utworzeniu klubu w związku z posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Biur Klubów. Następnie decyzja zostaje ogłoszona Koordynatorowi Klubu.
 6. Petycje o założenie klubu powstają na początku semestru akademickiego.
 7. Po wypełnieniu poniższych dokumentów wyślij je do: clubscenter@vistula.edu.pl

Załączniki do pobrania

Regulamin Studenckiego Koła
Sprawozdanie z działalności
Wniosek o zarejestrowanie
Budżet Klubu

Zapisz się do wybranego koła!

Zostań Ambasadorem

Drogi Studencie,

lubisz pracę zdalną i chcesz wspierać kandydatów na studia oraz nowych studentów? Świetnie! Zostań ambasadorem Uczelni Vistula a otrzymasz rabat na czesne. Jednocześnie możesz też wykonywać inną pracę.

Czego od Ciebie wymagamy?

 • Będziesz przedstawicielem studentów.
 • Podzielisz się z nimi doświadczeniami na temat nauki i życia.
 • Przekażesz swoje doświadczenia zdobyte w Vistuli za pośrednictwem czatów, blogów i materiałów wideo.
 • Zapoznasz się z pełną ofertą kursów oferowanych w Uczelni Vistula.

Co oferujemy?

 • Otrzymasz zniżki na czesne.
 • Dostaniesz list referencyjny za wkład w rozwój Uczelni Vistula.
 • Rozwiniesz umiejętności interpersonalne.
 • Zyskasz doświadczenie, które warto umieścić w swoim CV.
 • Otrzymasz dostęp do organizacji wewnętrznej uczelni.

Dołącz do nas! Czekamy na Ciebie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i masz pytania dotyczące programu, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem:

Shanaid Pillay
Koordynator Programu Ambasador
pokój 122 (Biuro ds. Współpracy z Zagranicą)
WhatsApp lub Viber: +48 510 858 087
e-mail: ambassador@vistula.edu.pl

Vistula Mentoring

Program mentoringu powstał, aby wspierać i zachęcać nowych studentów do efektywnego zarządzania własną nauką. Chcemy im pomóc zmaksymalizować ich potencjał, rozwinąć umiejętności i poprawić wydajność nauki. Program z sukcesem jest prowadzony w Uczelni Vistula od 2015 roku. Dzięki uczestnictwu w Programie Mentoringu życie uniwersyteckie jest prostsze, wygodniejsze i bardziej kolorowe. Korzyści odnosi także Mentor, który zyskuje szansę na zrozumienie nowej kultury.

Czytaj mniej

Program mentoringu powstał, aby wspierać i zachęcać nowych studentów do efektywnego zarządzania własną nauką. Chcemy im pomóc zmaksymalizować ich potencjał, rozwinąć umiejętności i poprawić wydajno…

Czytaj więcej

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Programu Mentoringu, to znaczy, że:

 • potrzebujesz wsparcia rówieśnika, który przeszedł tę samą ścieżkę,
 • jesteś studentem pierwszego lub drugiego roku studiów,
 • chcesz doskonalić się w kwestiach związanych z karierą i rozwojem akademickim,
 • chcesz uczestniczyć w spotkaniach programowych przez cały semestr akademicki.

Czytaj mniej

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Programu Mentoringu, to znaczy, że:

 • potrzebujesz wsparcia rówieśnika, który przeszedł tę samą ścieżkę,
 • jesteś studentem pierwszego lub drugiego roku studiów,
 • chce…
Czytaj więcej

Nasi Mentorzy ukończyli różne szkolenia w zakresie rozwoju zawodowego. W ramach Programu otrzymasz od nich wskazówki, które dotyczą:

 • wiedzy o Polsce – w celu szybkiej adaptacji w kraju,
 • odkrycia zainteresowań zawodowych,
 • budowania profesjonalnej sieci,
 • budowania marki osobistej,
 • przygotowywania skutecznych CV i profili na LinkedIn,
 • przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych,
 • wiedzy o możliwościach odbycia stażu i pracy.

 • wiedzę nt. oświadczeń innych podopiecznych w grupie,
 • umiejętności niezbędne do przygotowania się do życia zawodowego,
 • przewagę w składaniu wniosków o staż dzięki regularnemu wsparciu,
 • będziesz na bieżąco z usługami i wydarzeniami związanymi z karierą na terenie kampusu i poza nim.

 • jesteś studentem II lub III roku,
 • możesz regularnie poświęcić swój czas na program i spotkania,
 • posiadasz umiejętności komunikacji i prezentacji,
 • masz zdolności pełnienia ról przywódczych i pracy zespołowej,
 • interesujesz się tematami rozwoju osobistego i zawodowego.

 • zdobędziesz przewagę w planowaniu kariery zawodowej, uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów ds. rozwoju kariery,
 • wzmocnisz umiejętności przywództwa, komunikacji, pracy zespołowej i prezentacji, dzieląc się tym, czego się nauczyłeś w pracy z podopiecznymi,
 • zdobędziesz doświadczenie przywódcze z podopiecznymi i weźmiesz udział w specjalnie zaprojektowanych działaniach związanych z rozwojem przywództwa,
 • Mentorzy, którzy pomyślnie ukończą program, uzyskują tytuł „Mentora akademickiego i zawodowego” oraz certyfikat,
 • pierwszeństwo mają Mentorzy odbywający staże i praktyki zawodowe na uczelni,
 • Mentorzy akademiccy oraz Mentorzy kariery korzystają z możliwości stażu i pracy w firmach współpracujących z uczelnią.

 • działa zgodnie uniwersalnymi zasadami etycznymi i moralnymi,
 • ma wiedzę nt. wewnętrznej organizacji uczelni,
 • akceptuje zasady programu i obowiązki w trakcie procesu mentoringu,
 • przekazuje dokładne informacje podczas procesu aplikacyjnego,
 • bierze udział w spotkaniach edukacyjnych oraz w spotkaniach odbywających się fazie kwalifikacji,
 • bierze udział w ankietach i ocenach, wspomaga działania w procesie uczenia się,
 • zobowiązuje się pozostać w programie przez co najmniej 8 miesięcy,
 • wspiera proces przekazywania informacji zwrotnej, raportowania i oceny w całym procesie programu.

Studencki Asystent Nauczyciela Akademickiego

Akademia Finansów i Biznesu Vistula prowadzi program „Studencki Asystent Nauczyciela Akademickiego” (SANA). Celem jest m.in. zwiększenie motywacji do nauki, wsparcie szczególnie uzdolnionych studentów i zapewnienie im nowych możliwości rozwoju.

Program jest adresowany do wyróżniających się studentów ze średnią oceną co najmniej 4,2.
Nabór odbywa się raz w roku, nie później niż do 22 września.

Ideą programu jest umocnienie studenckiego środowiska naukowego, zwiększenie zaangażowania studentów w działalność naukowo-dydaktyczną, promowanie wspólnotowego wymiaru uczelni oraz przygotowanie studentów do podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej w życiu zawodowym.

O udział w programie mogą starać się studenci, którzy mają zaliczone wszystkie przedmioty, aktywnie uczestniczą w życiu uczelni, przedstawią rekomendację nauczyciela akademickiego Vistuli oraz certyfikat znajomości języka obcego, w którym będą wykonywać obowiązki SANA na poziomie co najmniej B2. Kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie odpowiedniego Wydziału.

Okres pełnienia funkcji SANA składa się z dwóch etapów, z których każdy trwa dwa semestry.  Osoba, która pomyślnie ukończy pierwszy etap może otrzymać specjalne stypendium.

Student, który pomyślnie ukończył sprawowanie funkcji SANA uzyskuje odpowiedni wpis do suplementu do dyplomu ukończenia studiów. Ma też możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowych konferencjach i seminariach. Uzyskuje również dodatkowe rekomendacje w procesie aplikowania o stypendium Rektora i Ministra oraz o stypendium doktorskie.

Zachęcamy do kontaktu pod adresem sana@vistula.edu.pl

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Programu

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.