UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Filologia angielska

Filologia angielska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Liczba specjalności

3

Cena od

8600 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Filologia angielska

O studiach

Studia Filologia angielska z rozszerzonym drugim językiem obcym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie pozwolą ci zdobyć niezbędne kompetencje językowe: w trakcie intensywnych kursów opanujesz język angielski w stopniu biegłym – C1 wg CEFR i rozpoczniesz przygodę z drugim wybranym językiem obcym, realizowanym w stopniu rozszerzonym.

Jeśli podczas studiów Filologii angielskiej wybierzesz chiński jako drugi język, możesz wyjechać na obóz letni do Chin, by poznać kulturę i przetestować własne umiejętności językowe w autentycznej interakcji. Jeśli wolisz hiszpański, skorzystasz z wyjazdów do uniwersytetów w Hiszpanii.

Studenci zagraniczni mogą wybrać język polski jako drugi język obcy. Dzięki temu zdobędą umiejętności niezbędne w ich codziennym życiu w Polsce. Będą też uczestniczyć w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych oraz klubach dyskusyjnych organizowanych przez pracowników uczelni i współpracujące instytucje. Swoje umiejętności językowe potwierdzą międzynarodowym certyfikatem ECL.

W trakcie studiów na Filologii angielskiej zyskasz umiejętności niezbędne w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. Z nami odkryjesz kulturę, historię, literaturę i media obszaru języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Zdobędziesz kompetencje z zakresu rynku tłumaczeń i wydawnictw, mediów i współpracy międzynarodowej. Zyskasz też wiedzę z zakresu marketingu i biznesu. Rozwiniesz kompetencje miękkie, w tym umiejętność prowadzenia dyskusji i przekonującej argumentacji. Nauczysz się strategii retorycznych. Poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w każdej dziedzinie życia – zarówno w biznesie, jak i w działalności medialnej.

Program studiów ma charakter praktyczny – jest nastawiony na interakcję. Ćwiczenia i seminaria są prowadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające przygotują cię do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży. Wyróżnia nas kameralna atmosfera, indywidualne podejście oraz dynamiczne i wielokulturowe środowisko. Wśród naszych wykładowców są m.in. trenerzy, tłumacze, menedżerowie kultury i pracownicy sektora wydawniczego.

Poziom znajomości języka angielskiego naszych absolwentów potwierdza końcowy egzamin z praktycznej nauki języka angielskiego, którego elementem jest egzamin TOEIC, który pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu.

Dzięki studiom językowym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie będziesz rozwijać się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, niezależnie od tego jaką dziedzinę i zawód wybierzesz w przyszłości.

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Filologia angielska, musisz spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,
 • posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1.

Specjalności na kierunku Filologia angielska

Specjalność została stworzona dla tych, którzy szukają swojego miejsca na rynku globalnym, chcą poznać i zrozumieć współczesne media oraz nowe sposoby komunikacji. Kurs pozwoli ci doświadczyć dynamiki mediów i nauczyć się efektywnej komunikacji w biznesie. Poznasz psychologię komunikacji, nowe media i zasady ich funkcjonowania, a także rynek wydawniczy. Nauczysz się efektywnie tworzyć różnorakie teksty biznesowe oraz prowadzić negocjacje.

Wybierając tę specjalność, rozpoczniesz przygotowania do pracy tłumacza i zyskasz zestaw praktycznej wiedzy. Nauczysz się m.in. angielskiego języka biznesowego i dowiesz się, jak wykorzystać go w praktyce zawodowej. Poznasz także warsztat i techniki tłumaczenia pisemnego oraz ustnego dla różnych branż. Odkryjesz także wspomagające tłumaczenia technologie. Poznasz strategie i słownictwo w zależności od rodzaju tłumaczonego materiału (tekstu literackiego, filmu, dokumentu biznesowego). Nauczysz się wykorzystywać znajomość tekstów kultury i literatury studiowanego obszaru w praktyce tłumaczeniowej, dostrzegając odwołania do nich i zmieniając je na język docelowy.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i różnorodności kulturowej krajów anglosaskich. Poznasz także specyfikę rynku wydawniczego. Nauczysz się dokładnie analizować teksty studiowanego obszaru, w tym teksty literackie, wskazując ich różne możliwe interpretacje, co pozwala na rozumienie i stosowanie subtelnych technik przekazu. Zyskasz wiedzę o tym, jak rozpoznać i stosować odwołania do istotnych wydarzeń i postaci z historii krajów studiowanego obszaru, jak też do tekstów kultury i literatury, co zapewnia możliwość bardziej skutecznej i naturalnej komunikacji z mieszkańcami krajów studiowanego obszaru. Poznasz teorię i warsztat krytyki filmowej i literackiej oraz dziennikarstwa, co – wraz ze znajomością kontekstu kulturowego (w tym literatury studiowanego obszaru) – pozwala odnaleźć się w roli dziennikarza, krytyka, redaktora czy twórcy lub promotora kultury.

Pobierz ofertę specjalności
Filologia angielska
Promocja FIRST MINUTE
2000 zł rabatu
na studia!
Tylko do 14 lipca!

Button: Zapisz się

Promocja trwa do 14.07.2024 i dotyczy tylko obywateli polskich
Filologia angielska
Promocja FIRST MINUTE
2000 zł rabatu
na studia!
Tylko do 14 lipca!

Button: Zapisz się

Promocja trwa do 14.07.2024 i dotyczy tylko obywateli polskich

Program studiów Filologia angielska z drugim językiem obcym

Program studiów Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie ma charakter praktyczny – jest nastawiony na interakcję. Ćwiczenia i seminaria są prowadzone w języku angielskim. W trakcie nauki zyskasz praktyczne doświadczenie zawodowe. Zdobędziesz biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim oraz wiedzę z zakresu rynku tłumaczeń i wydawnictw, mediów i organizacji wydarzeń kulturalnych a także biznesu. Zajęcia uzupełniające przygotują cię do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

Podejmujemy szereg działań w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i dostosowania kursów do oczekiwań studentów. Dwa razy do roku przeprowadzamy kompleksowe ankiety wśród studentów, w których mogą wyrazić swoje zdanie na temat zajęć, w których uczestniczą. Dodatkowo, specjalna komisja regularnie przeprowadza hospitacje i formułuje zalecania dla prowadzących, by zajęcia były jeszcze lepsze. Nad wszystkim czuwa Wydziałowa komisja do spraw jakości kształcenia, w której uczestniczą przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracodawców i studentów. O skuteczności podejmowanych działań mogą świadczyć średnie wyniki hospitacji, które w roku akademickim 2022/2023 wyniosły ponad 4,9 na 5. Wymowne są też wyniki ankiet studenckich nt. poszczególnych kursów, w których ocen innych niż dobre lub bardzo dobrze udzieliło jedynie 4% studentów.

Atuty studiów Filologia angielska

Kierunek wyróżniony w rankingu Perspektywy 2022

Kierunek prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajmuje drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych oferujących studia z zakresu filologii angielskiej.

Kierunek wyróżniony w rankingu Perspektywy 2022

Centrum egzaminacyjne TOEIC oraz TOEFL (IBT)

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie jest centrum egzaminacyjnym TOEIC oraz TOEFL (IBT). Egzamin końcowy z praktycznego języka angielskiego pozwala na uzyskanie tych certyfikatów.

Centrum egzaminacyjne TOEIC oraz TOEFL (IBT)

Biznesowe przygotowanie

Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Biznesowe przygotowanie

Kompetencje profesjonalnego tłumacza

Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych. W ramach warsztatów Internship Consultations spotkasz się z osobami aktywnie pracującymi w branżach wykorzystujących język obcy. W ramach partnerstwa z Uniwersytetem Negeri Malang w Indonezji weźmiesz udział w wykładach gościnnych profesorów z Jawy.

Kompetencje profesjonalnego tłumacza

Wykorzystanie nowych technologii

Nowe technologie wkroczyły do niemal wszystkich obszarów życia. W trakcie studiów Filologia angielska poznasz systemy komputerowe i inne narzędzia wspomagające pracę tłumacza w XXI wieku. Nauczysz się korzystać z programu Trados, jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi CAT a także z kabiny do tłumaczeń symultanicznych. Zyskasz umiejętności pozwalające na symultaniczne tłumaczenie konferencji i spotkań międzynarodowych.

Wykorzystanie nowych technologii

Znajomość specyfiki segmentów kultury i mediów

Nauczysz się nawigować po nowych i tradycyjnych mediach, tworzyć nowe treści i poddawać krytycznej analizie różne publikacje. Angażując się w prace uczelnianego pisma „Vistula Monitor” poznasz podstawy dziennikarstwa i medioznawstwa.

Znajomość specyfiki segmentów kultury i mediów

Indywidualne podejście

Zajęcia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie cechuje przyjazna atmosfera i indywidualne podejście do studentów. Zajęcia są przygotowywane w oparciu o ich zainteresowania.

Indywidualne podejście

Wielokulturowe środowisko

Wg. Rankingu Perspektywy 2021 Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce. Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne, wielokulturowe środowisko.

Wielokulturowe środowisko

Kariera

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Praktyczne podejście połączone z szerokim wachlarzem kompetencji, które możesz zdobyć, sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu studiów Filologii angielskiej na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie możesz posługiwać się tytułem anglisty.

Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego z drugim językiem obcym możesz znaleźć pracę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i pasjami jako:

 • lektor w szkole językowej
 • redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
 • organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
 • tłumacz specjalistyczny w biurze tłumaczeń,
 • redaktor lub autor treści w mediach i/lub branży wydawniczej,
 • organizator imprez kulturalnych w branży rozrywki,
 • pracownik międzynarodowych firm i korporacji,
 • pracownik organizacji państwowych i pozarządowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Staże i praktyki studenckie

Studia na kierunku Filologia angielska to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Podczas studiów na kierunku Filologia angielska, możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

mgr Bartosz Brzoza

Image for dr Carlo Comanducci

dr Carlo Comanducci

mgr Ewa Currie

dr Tobiasz Cwynar

Image for dr Hanna Dziczek-Karlikowska

dr Hanna Dziczek-Karlikowska

mgr Eryk Grubecki

mgr Anna Kamont

mgr Klara Kauc-Majewska

dr Weronika Kaźmierczak

Image for mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska

mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska

Image for dr Ewa Sawicka

dr Ewa Sawicka

dr Ali Sengul

Image for dr Anna Snarska

dr Anna Snarska

dr Maciej Sulmicki

dr Anna Wiechecka

Image for Zofia M. Patoka

Zofia M. Patoka

mgr Mitchell T. Welle

mgr Magdalena Kaźmierkiewicz

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Filologia hiszpańska

  Filologia hiszpańska

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  hiszpański

  Lokalizacja

  Warszawa

  Stosunki międzynarodowe

  Stosunki międzynarodowe

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Stosunki międzynarodowe online

  Stosunki międzynarodowe online

  Tryb

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +44

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.