UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Student / Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
25.10.2022

Semestr Zimowy:
01.10.2022 – 19.02.2023

Zajęcia dydaktyczne:
03.10.2022 – 27.01.2023

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. semestru
17.10.2022 – 03.02.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
30.01.2023 – 03.02.2023

Egzaminacyjna sesja zimowa dla I semestrów
06.02.2023 – 10.02.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla I semestrów
20.02.2023 – 24.02.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
13.02.2023 – 17.02.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
31.10- 01.11.2022;
11.11.2022;
23.12.2022 – 08.01.2023

Przerwa międzysemestralna
04.02.2023 – 19.02.2023

Przerwa międzysemestralna dla I semestrów
11.02.2023 – 05.03.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
03.02.2023 – 1szy termin,
03.03.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
18.02.2023 – 31.03.2023

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
20.02.2023 – 30.09.2023

Zajęcia dydaktyczne:
20.02.2023 – 26.05.2023

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. i II. semestru
06.03.2023 – 02.06.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
29.05.2023 – 02.06.2023

Egzaminacyjna sesja letnia dla I. i II. semestrów
05.06.2023 – 09.06.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
12.06.2023 – 16.06.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla I i II semestru
19.06.2023 – 23.06.2023

Dni wolne Dni wolne

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
10.07.2023 – 30.09.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
18.06.2023 – 1szy termin,
15.09.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2023 – 15.07.2023– 1szy termin
15.09.2023 – 15.10.2023 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
25.10.2022

Semestr Zimowy:
01.10.2022 – 19.02.2023

Zajęcia dydaktyczne:
24.09.2022 – 05.02.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
11.02.2023 – 12.02.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
24.12.2022 – 08.01.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
05.02.2023 – 1szy termin,
05.03.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
20.02.2023 – 30.03.2023

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Kierunki studiów:
Ekonomia I, Finanse I, Zarządzanie I, Informatyka I, Grafika I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 01.10.22
 • 15.10.22
 • 29.10.22
 • 12.11.22
 • 26.11.22
 • 10.12.22
 • 14.01.23
 • 28.01.23

Niedziela:

 • 02.10.22
 • 16.10.22
 • 30.10.22
 • 13.11.22
 • 27.11.22
 • 11.12.22
 • 15.01.23
 • 29.01.23

Kierunki studiów:
Finanse II, Zarządzanie II , Informatyka II, Filologia I, Filologia II, Grafika II

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 08.10.22
 • 22.10.22
 • 05.11.22
 • 19.11.22
 • 03.12.22
 • 17.12.22
 • 21.01.23
 • 04.02.23

Niedziela:

 • 09.10.22
 • 23.10.22
 • 06.11.22
 • 20.11.22
 • 04.12.22
 • 18.12.22
 • 22.01.23
 • 05.02.23

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
20.02.2023 – 30.09.2023

Zajęcia dydaktyczne
25.02.2023 – 25.06.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
01.07.2023 – 02.07.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
08.07.2023 – 09.07.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
08.04.2023 – 09.04.2023
27.05.2023- 28.05.2023

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
10.07.2023 – 30.09.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
18.06.2023 – 1szy termin,
15.09.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2023 – 15.07.2023 – 1szy termin
15.09.2023 – 15.10.2023 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Kierunki studiów:
Ekonomia I, Finanse I, Zarządzanie I, Informatyka I, Grafika I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 25.02.23
 • 11.03.23
 • 25.03.23
 • 15.04.23
 • 29.04.23
 • 13.05.23
 • 03.06.23
 • 17.06.23

Niedziela:

 • 26.02.23
 • 12.03.23
 • 26.03.23
 • 16.04.23
 • 30.04.23
 • 14.05.23
 • 04.06.23
 • 18.06.23

Kierunki studiów:
Finanse II, Zarządzanie II, Informatyka II, Filologia I, Filologia II, Grafika II

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 04.03.23
 • 18.03.23
 • 01.04.23
 • 22.04.23
 • 06.05.23
 • 20.05.23
 • 10.06.23
 • 24.06.23

Niedziela:

 • 05.03.23
 • 19.03.23
 • 02.04.23
 • 23.04.23
 • 07.05.23
 • 21.05.23
 • 11.06.23
 • 25.06.23

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studia Online

SEMESTR ZIMOWY

24 IX 2022 – zjazd dla studentów kontynuujących (w siedzibie Uczelni)
22 X 2022 – zjazd dla NOWYCH studentów  (w siedzibie Uczelni)
Uwaga! Zajęcia rozpoczynają się o godz.8.00.
Prosimy o punktualne przybycie do siedziby Uczelni, ul. Stokłosy 3, Warszawa.

Publikacje materiałów do samodzielnej nauki na platformie Platon:

 • 1 zajęcia – 1 X 2022
 • 2 zajęcia – 15 X 2022
 • 3 zajęcia – 29 X 2022
 • 4 zajęcia – 12 XI 2022
 • 5 zajęcia – 26 XI 2022
 • 6 zajęcia – 10 XII 2022
 • 7 zajęcia – 28 XII 2022
 • 8 zajęcia – 7 I 2023
  (harmonogram spotkań na żywo na Teams będzie publikowany na bieżąco w planie zajęć)
Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa

28-29 I 2023 sesja egzaminacyjna i spotkania dotyczące semestru letniego (w siedzibie Uczelni)

11 II 2023 – egzaminy poprawkowe (w siedzibie Uczelni)

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych

05.02.2023 – 1szy termin
05.03.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
20.02.2023 – 30.03.2023

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Terminy zjazdów na Studia Online

25.09.2021– zjazd dla studentów kontynuujących (zjazd odbędzie się w formule online)

23.10.2021 – zjazd dla NOWYCH studentów (zjazd odbędzie się w formule online)

29-30.01.2022 – sesja egzaminacyjna i spotkania dotyczące semestru letniego (zjazd odbędzie się w formule online)

12.02.2022 – egzaminy poprawkowe (zjazd odbędzie się w formule online)

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studia Online

SEMESTR ZIMOWY

24 IX 2022 – zjazd dla studentów kontynuujących (w siedzibie Uczelni)
22 X 2022 – zjazd dla NOWYCH studentów  (w siedzibie Uczelni)

Publikacje materiałów do zamodzielnej nauki na platformie Platon:

 • 1 zajęcia – 1 X 2022
 • 2 zajęcia – 15 X 2022
 • 3 zajęcia – 29 X 2022
 • 4 zajęcia – 12 XI 2022
 • 5 zajęcia – 26 XI 2022
 • 6 zajęcia – 10 XII 2022
 • 7 zajęcia – 28 XII 2022
 • 8 zajęcia – 7 I 2023
  (harmonogram spotkań na żywo na Teams będzie publikowany na bieżąco w planie zajęć)
Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa

28-29 I 2023 sesja egzaminacyjna i spotkania dotyczące semestru letniego (w siedzibie Uczelni)

1 II 2023 – egzaminy poprawkowe (w siedzibie Uczelni)

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studia Online

SEMESTR  LETNI

Publikacje materiałów do samodzielnej nauki na platformie Platon:

 • 1 zajęcia – 18 II 2023
 • 2 zajęcia – 4 III 2023
 • 3 zajęcia – 18 III 2023
 • 4 zajęcia – 1 IV 2023
 • 5 zajęcia – 15 IV 2023
 • 6 zajęcia – 29 IV 2023
 • 7 zajęcia – 13 V 2023
 • 8 zajęcia – 27 V 2023
  (harmonogram spotkań na żywo na Teams będzie publikowany na bieżąco w planie zajęć)
Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia

17-18 VI 2023 – sesja egzaminacyjna (w siedzibie Uczelni)

1 VII 2023 – egzaminy poprawkowe (w siedzibie Uczelni)

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
18.06.2023 – 1szy termin
15.09.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2023 – 15.07.2023 – 1szy termin
15.09.2023 – 15.10.2023 – 2gi termin

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego
20.10.2023

Semestr Zimowy
01.10.2023 – 18.02.2024

Zajęcia dydaktyczne
07.10.2023 – 11.02.2024

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
03.02.2024 – 04.02.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
10.02.2024 – 11.02.2024

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
11.11.2023 – 12.11.2023
23.12.2023 – 07.01.2024

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
04.02.2024 – 1szy termin
03.03.2024 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
18.02.2024 – 30.03.2024

Terminy zjazdów Terminy zjazdów
 • 07–08.10.2023
 • 21–22.10.2023
 • 04–05.11.2023
 • 18–19.11.2023
 • 02–03.12.2023
 • 16–17.12.2023
 • 13–14.01.2024
 • 27–28.01.2024

*Zajęcia dla I semestrów mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa lub MS Teams) także w piątkowe popołudnia przed weekendem zjazdowym.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
19.02.2024 – 30.09.2024

Zajęcia dydaktyczne:
24.02.2024 – 23.06.2024

Plenery:
czerwiec 2024

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
15.06.2024 – 16.06.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
22.06.2024 – 23.06.2024 – I termin
29.06.2024 – 30.06.2024 – II termin

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
30.03.2024 – 31.03.2024
18.05.2024 – 19.05.2024

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
07.07.2024 – 30.09.2024

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
15.06.2024 – 1szy termin
15.09.2024 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2024 – 22.07.2024 – 1szy termin
15.09.2024 – 15.10.2024 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Terminy zjazdów Terminy zjazdów
 • 24–25.02.2024
 • 09–10.03.2024
 • 23–24.03.2024
 • 06–07.04.2024
 • 20–21.04.2024
 • 11–12.05.2024
 • 25–26.05.2024
 • 08–09.06.2024

*Zajęcia dla I & II semestrów mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma elearningowa, MS Teams) także w piątkowe popołudnia przed weekendem zjazdowym.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
20.10.2023

Semestr Zimowy:
01.10.2023 – 18.02.2024

Zajęcia dydaktyczne:
02.10.2023 – 26.01.2024

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. semestru
23.10.2023 – 09.02.2024

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
29.01.2024 – 02.02.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
12.02.2024 – 16.02.2024

Egzaminacyjna sesja zimowa dla I semestrów
12.02.2024 – 16.02.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla I semestrów
26.02.2024 – 01.03.2024

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
01.11.2023;
22.12.2023 – 07.01.2024

Przerwa międzysemestralna
05.02.2024 – 09.02.2024

Przerwa międzysemestralna dla I semestrów
19.02.2024 – 23.02.2024

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
05.02.2024 – 1szy termin,
04.03.2024 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
18.02.2024 – 31.03.2024

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
19.02.2024 – 30.09.2024

Zajęcia dydaktyczne:
19.02.2024 – 29.05.2024

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. i II. semestru
04.03.2024 – 07.06.2024

Plenery
czerwiec 2024

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
03.06.2024 – 07.06.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
17.06.2024 – 21.06.2024

Egzaminacyjna sesja letnia dla semestrów: I. i II.
10.06.2024 – 14.06.2024

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla I i II semestru
24.06.2024 – 28.06.2024

Egzaminacyjna sesja letnia dla ostatnich semestrów
27.05.2024 – 29.05.2024

Egzaminacyjna sesja letnia poprawkowa dla ostatnich semestrów
10.06.2024 – 14.06.2024

Dni wolne, Wakacje letnie Dni wolne, Wakacje letnie

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
01.04.2024 – 02.04.2024
01.05.2024 – 03.05.2024
30.05.2024 – 31.05.2024

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
01.07.2024 – 30.09.2024

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
15.06.2024 – 1szy termin,
15.09.2024 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2024 – 22.07.2024 – 1szy termin
15.09.2024 – 15.10.2024 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów


23.09.2023 – Zjazd wprowadzający dla studentów kontynuujących studia online (zjazd w formule online)


21.10.2023 – Zjazd wprowadzający dla studentów rozpoczynających studia online (zjazd w formule online)

Sesja Sesja

03.02.2024 04.02.2024 – Zjazd egzaminacyjny zimowy dla studentów online (zjazd w siedzibie Uczelni)

17.02.2024 Zjazd egzaminacyjny zimowy, poprawkowy dla studentów online (zjazd w siedzibie Uczelni)

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
04.02.2024 – 1. termin,
03.03.2024 – 2.termin

Obrony prac dyplomowych
18.02.2024 – 30.03.2024

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

18.02.2024 – Zjazd wprowadzający na semestr letni (zjazd w formule online)

Sesja Sesja

22.06.2024 23.06.2024 – Zjazd egzaminacyjny letni dla studentów online (zjazd w siedzibie Uczelni)

06.07.2024 Zjazd egzaminacyjny letni, poprawkowy dla studentów online (zjazd w siedzibie Uczelni)

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
15.06.2024 – 1. termin
15.09.2024 – 2. termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2024 – 22.07.2024 – 1. termin
15.09.2024 – 15.10.2024 – 2. termin

Dni wolne, Wakacje letnie Dni wolne, Wakacje letnie


07.07.2024 – 30.09.2024 – wakacje letnie

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego
24.10.2024

Semestr Zimowy
01.10.2024 – 16.02.2025

Zajęcia dydaktyczne
05.10.2024 – 26.01.2025

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
20.01.2025 – 02.02.2025

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
08.02.2025 – 14.02.2025

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
23.12.2024 – 06.01.2025

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
05.02.2025 – 10.02.2025

Obrony prac dyplomowych
15.02.2025 – 31.03.2025

Terminy zjazdów Terminy zjazdów
 • 12-13.10.2024
 • 26-27.10.2024
 • 9-10.11.2024
 • 23-24.11.2024
 • 7-8.12.2024
 • 21-22.12.2024
 • 11-12.01.2025
 • 25-26.01.2025

*Zajęcia dla I i II roku studiów mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa lub MS Teams) także w piątkowe popołudnia przed weekendem zjazdowym.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
17.02.2025 – 30.09.2025

Zajęcia dydaktyczne:
17.02.2025 – 15.06.2025

Plenery:
Czerwiec 2025

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
16.06.2025 – 22.06.2025

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
28.06.2025 – 06.07.2025

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
19.04.2025 – 20.04.2025
03.05.2025 – 04.05.2025
07.06.2025 – 08.06.2025

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
07.07.2025 – 30.09.2025

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
01.06.2025 – 10.06.2025

Obrony prac dyplomowych
11.06.2025 – 15.07.2025

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Terminy zjazdów Terminy zjazdów
 • 22-23.02.2025
 • 8-9.03.2025
 • 22-23.03.2025
 • 5-6.04.2025
 • 26-27.04.2025
 • 10-11.05.2025
 • 24-25.05.2025
 • 14-15.06.2025

*Zajęcia dla I i II roku studiów mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma e-learningowa lub MS Teams) także w piątkowe popołudnia przed weekendem zjazdowym.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
24.10.2024

Semestr Zimowy:
01.10.2024 – 16.02.2025

Zajęcia dydaktyczne:
01.10.2024 – 24.01.2025

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. semestru
21.10.2024 – 07.02.2025

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa dla II – VIII semestrów
27.01.2025 – 31.01.2025

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla II – VIII semestrów
10.02.2025 – 14.02.2025

Egzaminacyjna sesja zimowa dla I semestrów
10.02.2025 – 14.02.2025

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla I semestrów
24.02.2025 – 28.02.2025

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
01.11.2024;
11.11.2024;
23.12.2024 – 06.01.2025

Przerwa międzysemestralna dla II – VIII semestrów
03.02.2025 – 07.02.2025

Przerwa międzysemestralna dla I semestrów
17.02.2025 – 21.02.2025

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
05.02.2025 – 10.02.2025

Obrony prac dyplomowych
15.02.2025 – 31.03.2025

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
17.02.2025 – 30.09.2025

Zajęcia dydaktyczne:
17.02.2025 – 23.05.2025

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II semestrów:
10.03.2025 – 13.06.2025

Plenery
Czerwiec 2025

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia dla ostatnich semestrów
12.05.2025 – 30.05.2025

Egzaminacyjna sesja letnia dla III-VII semestrów (*)
02.06.2025 – 06.06.2025

Egzaminacyjna sesja letnia dla semestrów I i II
16.06.2025 – 20.06.2025

Egzaminacyjna sesja letnia poprawkowa dla ostatnich semestrów
09.06.2025 – 13.06.2025

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla III-VII semestrów (*)
16.06.2025 – 20.06.2025

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla I i II semestru
30.06.2025 – 04.07.2025

(*) w zależności od kierunków studiów (poza ostatnimi semestrami)

Dni wolne, Wakacje letnie Dni wolne, Wakacje letnie

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
18.04.2025 – 22.04.2025
01.05.2025 – 02.05.2025
19.06.2025

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
07.07.2025 – 30.09.2025

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
01.06.2025 – 10.06.2025

Obrony prac dyplomowych
11.06.2025 – 15.07.2025

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025 AFiB Vistula

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +44

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.