UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Student / Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
25.10.2022

Semestr Zimowy:
01.10.2022 – 19.02.2023

Zajęcia dydaktyczne:
03.10.2022 – 27.01.2023

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. semestru
17.10.2022 – 03.02.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
30.01.2023 – 03.02.2023

Egzaminacyjna sesja zimowa dla I semestrów
06.02.2023 – 10.02.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla I semestrów
20.02.2023 – 24.02.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
13.02.2023 – 17.02.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
31.10- 01.11.2022;
11.11.2022;
23.12.2022 – 08.01.2023

Przerwa międzysemestralna
04.02.2023 – 19.02.2023

Przerwa międzysemestralna dla I semestrów
11.02.2023 – 05.03.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
03.02.2023 – 1szy termin,
03.03.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
18.02.2023 – 31.03.2023

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia stacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
20.02.2023 – 30.09.2023

Zajęcia dydaktyczne:
20.02.2023 – 26.05.2023

Zajęcia dydaktyczne dla studentów I. i II. semestru
06.03.2023 – 02.06.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
29.05.2023 – 02.06.2023

Egzaminacyjna sesja letnia dla I. i II. semestrów
05.06.2023 – 09.06.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
12.06.2023 – 16.06.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego dla I i II semestru
19.06.2023 – 23.06.2023

Dni wolne Dni wolne

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
10.07.2023 – 30.09.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
18.06.2023 – 1szy termin,
15.09.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2023 – 15.07.2023– 1szy termin
15.09.2023 – 15.10.2023 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Inauguracja roku akademickiego:
25.10.2022

Semestr Zimowy:
01.10.2022 – 19.02.2023

Zajęcia dydaktyczne:
24.09.2022 – 05.02.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa
11.02.2023 – 12.02.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
24.12.2022 – 08.01.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
05.02.2023 – 1szy termin,
05.03.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
20.02.2023 – 30.03.2023

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Kierunki studiów:
Ekonomia I, Finanse I, Zarządzanie I, Informatyka I, Grafika I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 01.10.22
 • 15.10.22
 • 29.10.22
 • 12.11.22
 • 26.11.22
 • 10.12.22
 • 14.01.23
 • 28.01.23

Niedziela:

 • 02.10.22
 • 16.10.22
 • 30.10.22
 • 13.11.22
 • 27.11.22
 • 11.12.22
 • 15.01.23
 • 29.01.23

Kierunki studiów:
Finanse II, Zarządzanie II , Informatyka II, Filologia I, Filologia II, Grafika II

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 08.10.22
 • 22.10.22
 • 05.11.22
 • 19.11.22
 • 03.12.22
 • 17.12.22
 • 21.01.23
 • 04.02.23

Niedziela:

 • 09.10.22
 • 23.10.22
 • 06.11.22
 • 20.11.22
 • 04.12.22
 • 18.12.22
 • 22.01.23
 • 05.02.23

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia niestacjonarne

Organizacyjne Organizacyjne

Semestr Letni:
20.02.2023 – 30.09.2023

Zajęcia dydaktyczne
25.02.2023 – 25.06.2023

Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia
01.07.2023 – 02.07.2023

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
08.07.2023 – 09.07.2023

Dni wolne Dni wolne

Dni wolne, świąteczne, wakacyjne
08.04.2023 – 09.04.2023
27.05.2023- 28.05.2023

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)
10.07.2023 – 30.09.2023

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
18.06.2023 – 1szy termin,
15.09.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2023 – 15.07.2023 – 1szy termin
15.09.2023 – 15.10.2023 – 2gi termin

Terminy praktyk zawodowych
według oddzielnego harmonogramu

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Kierunki studiów:
Ekonomia I, Finanse I, Zarządzanie I, Informatyka I, Grafika I

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 25.02.23
 • 11.03.23
 • 25.03.23
 • 15.04.23
 • 29.04.23
 • 13.05.23
 • 03.06.23
 • 17.06.23

Niedziela:

 • 26.02.23
 • 12.03.23
 • 26.03.23
 • 16.04.23
 • 30.04.23
 • 14.05.23
 • 04.06.23
 • 18.06.23

Kierunki studiów:
Finanse II, Zarządzanie II, Informatyka II, Filologia I, Filologia II, Grafika II

Terminy zjazdów:

Sobota:

 • 04.03.23
 • 18.03.23
 • 01.04.23
 • 22.04.23
 • 06.05.23
 • 20.05.23
 • 10.06.23
 • 24.06.23

Niedziela:

 • 05.03.23
 • 19.03.23
 • 02.04.23
 • 23.04.23
 • 07.05.23
 • 21.05.23
 • 11.06.23
 • 25.06.23

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studia Online

SEMESTR ZIMOWY

24 IX 2022 – zjazd dla studentów kontynuujących (w siedzibie Uczelni)
22 X 2022 – zjazd dla NOWYCH studentów  (w siedzibie Uczelni)
Uwaga! Zajęcia rozpoczynają się o godz.8.00.
Prosimy o punktualne przybycie do siedziby Uczelni, ul. Stokłosy 3, Warszawa.

Publikacje materiałów do samodzielnej nauki na platformie Platon:

 • 1 zajęcia – 1 X 2022
 • 2 zajęcia – 15 X 2022
 • 3 zajęcia – 29 X 2022
 • 4 zajęcia – 12 XI 2022
 • 5 zajęcia – 26 XI 2022
 • 6 zajęcia – 10 XII 2022
 • 7 zajęcia – 28 XII 2022
 • 8 zajęcia – 7 I 2023
  (harmonogram spotkań na żywo na Teams będzie publikowany na bieżąco w planie zajęć)
Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa

28-29 I 2023 sesja egzaminacyjna i spotkania dotyczące semestru letniego (w siedzibie Uczelni)

11 II 2023 – egzaminy poprawkowe (w siedzibie Uczelni)

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych

05.02.2023 – 1szy termin
05.03.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
20.02.2023 – 30.03.2023

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Terminy zjazdów na Studia Online

25.09.2021– zjazd dla studentów kontynuujących (zjazd odbędzie się w formule online)

23.10.2021 – zjazd dla NOWYCH studentów (zjazd odbędzie się w formule online)

29-30.01.2022 – sesja egzaminacyjna i spotkania dotyczące semestru letniego (zjazd odbędzie się w formule online)

12.02.2022 – egzaminy poprawkowe (zjazd odbędzie się w formule online)

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 AFiB Vistula

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studia Online

SEMESTR ZIMOWY

24 IX 2022 – zjazd dla studentów kontynuujących (w siedzibie Uczelni)
22 X 2022 – zjazd dla NOWYCH studentów  (w siedzibie Uczelni)

Publikacje materiałów do zamodzielnej nauki na platformie Platon:

 • 1 zajęcia – 1 X 2022
 • 2 zajęcia – 15 X 2022
 • 3 zajęcia – 29 X 2022
 • 4 zajęcia – 12 XI 2022
 • 5 zajęcia – 26 XI 2022
 • 6 zajęcia – 10 XII 2022
 • 7 zajęcia – 28 XII 2022
 • 8 zajęcia – 7 I 2023
  (harmonogram spotkań na żywo na Teams będzie publikowany na bieżąco w planie zajęć)
Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja zimowa

28-29 I 2023 sesja egzaminacyjna i spotkania dotyczące semestru letniego (w siedzibie Uczelni)

1 II 2023 – egzaminy poprawkowe (w siedzibie Uczelni)

Najważniejsze terminy – studia online

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studia Online

SEMESTR  LETNI

Publikacje materiałów do samodzielnej nauki na platformie Platon:

 • 1 zajęcia – 18 II 2023
 • 2 zajęcia – 4 III 2023
 • 3 zajęcia – 18 III 2023
 • 4 zajęcia – 1 IV 2023
 • 5 zajęcia – 15 IV 2023
 • 6 zajęcia – 29 IV 2023
 • 7 zajęcia – 13 V 2023
 • 8 zajęcia – 27 V 2023
  (harmonogram spotkań na żywo na Teams będzie publikowany na bieżąco w planie zajęć)
Sesja Sesja

Egzaminacyjna sesja letnia

17-18 VI 2023 – sesja egzaminacyjna (w siedzibie Uczelni)

1 VII 2023 – egzaminy poprawkowe (w siedzibie Uczelni)

Prace dyplomowe Prace dyplomowe

Terminy składania prac dyplomowych
18.06.2023 – 1szy termin
15.09.2023 – 2gi termin

Obrony prac dyplomowych
15.06.2023 – 15.07.2023 – 1szy termin
15.09.2023 – 15.10.2023 – 2gi termin

Ostateczny termin składania protokołów przez Wykładowców do Dziekanatu:
Ostateczny termin wystawienia ocen przez Wykładowców jest określony w protokole egzaminacyjnym zamieszczonym w systemie USOS.

Załączniki do pobrania

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 AFiB Vistula

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.