UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

4800 zł / rok

Aplikuj online
Image for Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

O studiach

Tysiące polskich firm, instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych związanych z rozmaitymi branżami codziennie współpracuje z zagranicznymi podmiotami. To sprawia, że wyspecjalizowani tłumacze są niezwykle pożądani na rynku pracy.

Na studia podyplomowe Tłumaczenia Specjalistyczne, język angielski  zapraszamy wszystkich, którzy spełniają poniższe warunki:

 • Posiadają znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, a do tego pragną zgłębiać warsztat translatologiczny.

Podczas dwóch semestrów otrzymasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w charakterze tłumacza tekstów medycznych, prawniczych, ekonomicznych czy technicznych. Stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy, co oznacza, że poznasz terminologię prawniczą, ekonomiczną, unijną bądź techniczną języka, który Cię interesuje. Dowiesz się także, czym są strategie tłumaczeniowe, jak wyglądają metodologia pracy tłumacza i podstawy prawne zawodu, a także zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami z kultury języka polskiego.

Program studiów Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Program studiów został zaplanowany tak, by zapewnić możliwość poszerzania wiedzy nie tylko z języka angielskiego, ale także wybranej specjalności. Podczas dwóch semestrów i 200 godzin zajęć przekażemy teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, które z łatwością można zmienić w sukces na polu zawodowym.

Program studiów obejmuje zorientowane pragmatycznie wykłady wprowadzające do psycholingwistyki, pedagogiki i dydaktyki językowej, warsztaty dydaktyczno-metodyczne uwzględniające specyfikę nauczania języków na różnych etapach edukacyjnych, warsztaty psychospołeczne oferujące doskonalenie umiejętności miękkich oraz realizację dydaktycznego projektu empirycznego powiązanego z towarzyszącymi studiom praktykami. Program na kierunku Metodyka nauczania języków obcych został opracowany z myślą o skutecznym przekazaniu każdemu słuchaczowi najlepszych praktyk w nauczaniu języków.

Program studiów podyplomowych dla kierunku Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski: 

Warsztaty z elementami teorii i techniki tłumaczeń 14h
Terminologia ekonomiczna, biznesowa i finansowa dla tłumaczy 20h
Warsztaty tłumaczeniowe ustne (a vista i konsekutywnie) 20h
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne z elementami terminologii prawno-prawniczej 56h
Tłumaczenia wynikające z potrzeb związanych z miejscem pracy, korespondencja, rozmowa z klientem, prezentacja, informatory, itp. (pisemne, ustne) 20h
Tłumaczenia ekonomiczne, finansowe, medialne (pisemne, ustne) z elementami stylistyki języka angielskiego i polskiego 14h
Tłumaczenia popularno-naukowe (pisemne, ustne) z elementami stylistyki języka angielskiego i polskiego 8h
Tłumaczenia medyczne (pisemne, ustne) z elementami stylistyki języka angielskiego i polskiego 14h
Przekład prawny i sądowy – wybrane zagadnienia translatoryki14h
Warsztaty tłumaczeniowe ustne z elementami terminologii biznesowej, finansowej i ekonomicznej14h
Egzamin6h
RAZEM200h

Sprawdź, jakie zagadnienia obejmują studia podyplomowe na kierunku Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

 • Podstawy prawne pracy tłumacza przysięgłego
 • Encyklopedia prawa polskiego dla tłumaczy
 • Stylistyka języka polskiego
 • Terminologia prawnicza
 • Terminologia ekonomiczna
 • Terminologia medyczna
 • Tłumaczenia prawnicze
 • Tłumaczenia ekonomiczne
 • Tłumaczenia medyczne
 • Tłumaczenia unijne
 • Tłumaczenie ustne (a vista i konsekutywne)

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

I SEMESTR:

 • 21-22.10.2023
 • 4-5.11.2023
 • 18-19.11.2023
 • 2-3.12.2023
 • 16-17.12.2023
 • 13-14.01.2024
 • 27-28.01.2024

II SEMESTR:

 • 10-11.02.2024
 • 24-25.02.2024
 • 9-10.03.2024
 • 23-24.03.2024
 • 6-7.04.2024
 • 20-21.04.2024
 • 11-12.05.2024

Kariera

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

 • Tłumaczenia tekstów w języku angielskim z wybranej dziedziny.
 • Pracy w zawodzie tłumacza specjalistycznego.

Cennik

Czesne za studia wynosi 4800 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

 • 2500 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 2500 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Studia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają dwa semestry.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

Zofia M. Patoka

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wykładowca specjalistycznego języka angielskiego, w tym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szkole Finansów i Biznesu Vistula i w sektorze gospodarczym Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego z zakresu medycyny, ekonomii, finansów, prawa i dziedzin pokrewnych. Jest autorką wielu podręczników do nauki specjalistycznego języka angielskiego (ostatni – Success in Business Success in Life, 2018), jak również tłumaczem (w tym tłumaczem przysięgłym). Ostatnio zainteresowana głównie zagadnieniami związanymi z komunikacją i zastosowaniem retoryki do celów skutecznej komunikacji, nauczaniem w dobie e-learningu oraz rolą literatury współczesnej w kształtowaniu świadomości społecznej.

Link do profilu wykładowcy w USOSweb

Czytaj mniej

Zofia M. Patoka

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wykładowca specjalistycznego języka angielskiego, w tym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w S…

Czytaj więcej

Kadra

Image for Miłosz Grygierczyk

Miłosz Grygierczyk

Image for Zofia M. Patoka

Zofia M. Patoka

Image for dr Ewa Sawicka

dr Ewa Sawicka

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Metodyka nauczania języków obcych

Metodyka nauczania języków obcych

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.