UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Filologia angielska

Filologia angielska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Liczba specjalności

2

Cena od

9000 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Filologia angielska

O studiach

Studia magisterskie Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula są adresowane do osób, które planują pracę w międzynarodowych strukturach, interesują się nowymi mediami, angażują się w życie kulturalne i dyskusje o problemach społecznych, chcą zostać zawodowymi tłumaczami tekstów specjalistycznych lub redaktorami tekstów obcojęzycznych w branży medialnej.

Studia II stopnia na kierunku Filologia angielska w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula są realizowane w całości po angielsku. W ich trakcie pogłębisz swoją znajomość języka angielskiego i już po czterech semestrach opanujesz go na poziomie C2 według wymagań Unii Europejskiej.

Na studiach magisterskich po angielsku zdobędziesz szeroki wachlarz umiejętności specjalistycznych oraz rozwiniesz kompetencje w zakresie pisania różnego rodzaju tekstów oraz tłumaczeń pisemnych i ustnych. Zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu kultury krajów anglosaskich, medioznawstwa i filmoznawstwa. Odbędziesz staż w szkole językowej, agencji tłumaczeń, instytucji medialnej czy kulturalnej lub firmie międzynarodowej. Tym samym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności odnajdywania się na dynamicznym rynku pracy.

Studia Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy w wybranym obszarze. Praktyczne podejście i szeroki wachlarz zdobytych kompetencji sprawią, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu zyskasz tytuł magistra filologii angielskiej.

Dzięki studiom magisterskim z zakresu Filologii angielskiej w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula rozwiniesz umiejętności krytycznego myślenia, ewaluacji i syntezy oraz analitycznej, spekulatywnej i twórczej interpretacji wytworów kultury. Zyskasz wiedzę nie tylko w obszarze najważniejszych dziedzin filologicznych, ale także biznesu i marketingu. Przygotujesz się do pracy w pożądanym zawodzie filologa anglisty – nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą. Z łatwością odnajdziesz się w sektorze wydawniczym – jako autor tekstów i książek, tłumacz, redaktor, przedstawiciel dystrybucyjny czy specjalista ds. sprzedaży i marketingu.

W trakcie studiów magisterskich z zakresu filologii angielskiej osoby zainteresowane pracą tłumacza mogą uczęszczać na warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych, specjalistycznych (kontekst prawny i prawniczy, ekonomiczny, medyczny), jak i filmowych i literackich. Przyszli menadżerowie kultury lub pracownicy segmentu wydawniczego zdobędą kompleksową wiedzę, niezbędną do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Pogłębiona wiedza o współczesnych i tradycyjnych mediach oraz trendach w kulturze otworzy przed absolwentami możliwości pracy w roli dziennikarza, redaktora lub managera mediów społecznościowych. Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów anglosaskich, jak również warsztatami pisarskimi. Zajęcia opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów, jak również o dynamicznie zmieniające się wymagania rynku.

WYMAGANIA

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Filologia angielska,
 • posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na innym kierunku oraz certyfikat języka angielskiego na poziomie C1.

Specjalności na kierunku Filologia angielska

Zdobędziesz kluczowe umiejętności tłumaczeniowe, poszerzysz swoją wiedzę nt. technik i strategii przekładu, jak również najważniejszych aspektów kulturowych pracy z tekstem. Zajęcia przygotują cię do tłumaczeń pisemnych i ustnych, z wykorzystaniem narzędzi CAT oraz pracy z językami specjalistycznymi.

Zdobędziesz fachowe informacje na temat mediów oraz kultury i literatury obszaru anglojęzycznego. Zajęcia przygotują cię do działania w szeroko pojętej sferze kultury, łącząc wiedzę z różnych dziedzin, obejmując podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne, , promując tolerancję i wrażliwość społeczną i rozwijając umiejętności krytycznego myślenia i analizy oraz twórczego podejścia do tematów.

Pobierz ofertę specjalności
Filologia angielska
Promocja FIRST MINUTE
2000 zł rabatu
na studia!
Tylko do 14 lipca!

Button: Zapisz się

Promocja trwa do 14.07.2024 i dotyczy tylko obywateli polskich
Filologia angielska
Promocja FIRST MINUTE
2000 zł rabatu
na studia!
Tylko do 14 lipca!

Button: Zapisz się

Promocja trwa do 14.07.2024 i dotyczy tylko obywateli polskich

Program studiów

Program studiów magisterskich z zakresu filologii angielskiej w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie został tak zaprojektowany, aby studenci mogli opanować praktyczną znajomość języka angielskiego oraz drugiego wybranego języka. Zdobędziesz także przydatną wiedzę z zakresu języków biznesu i marketingu, wielostronne przygotowanie do funkcjonowania w sferze kultury i mediów oraz solidny warsztat tłumacza. Zyskasz pożądane na rynku umiejętności i pewność siebie. Z dyplomem magistra filologii angielskiej z łatwością będziesz rozwijać karierę w wybranym obszarze w Polsce lub za granicą.

Podejmujemy szereg działań w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i dostosowania kursów do oczekiwań studentów. Dwa razy do roku przeprowadzamy kompleksowe ankiety wśród studentów, w których mogą wyrazić swoje zdanie na temat zajęć, w których uczestniczą. Dodatkowo, specjalna komisja regularnie przeprowadza hospitacje i formułuje zalecania dla prowadzących, by zajęcia były jeszcze lepsze. Nad wszystkim czuwa Wydziałowa komisja do spraw jakości kształcenia, w której uczestniczą przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracodawców i studentów. O skuteczności podejmowanych działań mogą świadczyć średnie wyniki hospitacji, które w roku akademickim 2022/2023 wyniosły ponad 4,9 na 5. Wymowne są też wyniki ankiet studenckich nt. poszczególnych kursów, w których ocen innych niż dobre lub bardzo dobrze udzieliło jedynie 4% studentów.

Atuty studiów

Kierunek wyróżniony w rankingu Perspektywy 2022

Kierunek prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajmuje drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych oferujących studia z zakresu filologii angielskiej.

Kierunek wyróżniony w rankingu Perspektywy 2022

Praktyczny profil

Kładziemy nacisk na umiejętności i wiedzę praktyczną, kształcimy nauczycieli szkół językowych i tłumaczy, organizatorów i menedżerów kultury, redaktorów i wydawców, ekspertów językowych.

Praktyczny profil

Wybitni wykładowcy

Są wśród nich praktycy – tłumacze, menadżerowie kultury, pracownicy sektora wydawniczego, którzy mają ogromne doświadczenie. Dzięki nim szybko nawiążesz kontakty z przyszłymi pracodawcami.

Wybitni wykładowcy

Centrum egzaminacyjne TOEIC oraz TOEFL (IBT)

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie jest centrum egzaminacyjnym TOEIC oraz TOEFL (IBT). Egzamin końcowy z praktycznego języka angielskiego pozwala na uzyskanie tych certyfikatów.

Centrum egzaminacyjne TOEIC oraz TOEFL (IBT)

Biznesowe przygotowanie

Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Biznesowe przygotowanie

Kompetencje profesjonalnego tłumacza

Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych. W ramach warsztatów Internship Consultations spotkasz się na żywo lub online z osobami aktywnie pracującymi w branżach wykorzystujących język obcy. W ramach partnerstwa z Uniwersytetem Negeri Malang w Indonezji weźmiesz udział w wykładach gościnnych profesorów z Jawy.

Kompetencje profesjonalnego tłumacza

Wykorzystanie nowych technologii

Nowe technologie wkroczyły do niemal wszystkich obszarów życia. W trakcie studiów Filologia angielska poznasz systemy komputerowe i inne narzędzia wspomagające pracę tłumacza w XXI wieku. Nauczysz się korzystać z programu Trados, jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi CAT a także z kabiny do tłumaczeń symultanicznych. Zyskasz umiejętności pozwalające na symultaniczne tłumaczenie konferencji i spotkań międzynarodowych.

Wykorzystanie nowych technologii

Znajomość specyfiki segmentów kultury i mediów

Nauczysz się nawigować po nowych i tradycyjnych mediach, tworzyć nowe treści i poddawać krytycznej analizie różne publikacje. Angażując się w prace uczelnianego pisma „Vistula Monitor” poznasz podstawy dziennikarstwa i medioznawstwa. Poznasz brytyjski teatr w ramach wspólnego oglądania retransmisji najlepszych spektakli wystawianych przez teatry w Wielkiej Brytanii. Swoją wiedzę i zainteresowania możesz też pogłębić w kole naukowym Współczesna kultura i literatura krajów anglosaskich.

Znajomość specyfiki segmentów kultury i mediów

Kameralna atmosfera

Zajęcia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie cechuje kameralna atmosfera i indywidualne podejście do studentów. Warsztaty, ćwiczenia i seminaria są przygotowywane w oparciu o ich zainteresowania.

Kameralna atmosfera

Kariera

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego możesz realizować się zawodowo w wielu ciekawych obszarach:

 • jako lektor w szkołach języków obcych,
 • jako trener i organizator szkoleń językowych
 • jako redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
 • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
 • w biurze tłumaczeń,
 • w branży wydawniczej,
 • w mediach,
 • w branży rozrywki i turystyki,
 • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
 • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Podczas studiów na kierunku Filologia angielska, możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

mgr Bartosz Brzoza

Image for dr Carlo Comanducci

dr Carlo Comanducci

mgr Ewa Currie

dr Tobiasz Cwynar

Image for dr Hanna Dziczek-Karlikowska

dr Hanna Dziczek-Karlikowska

mgr Eryk Grubecki

mgr Anna Kamont

mgr Klara Kauc-Majewska

dr Weronika Kaźmierczak

Image for mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska

mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska

Image for dr Ewa Sawicka

dr Ewa Sawicka

dr Ali Sengul

Image for dr Anna Snarska

dr Anna Snarska

dr Maciej Sulmicki

dr Anna Wiechecka

Image for Zofia M. Patoka

Zofia M. Patoka

mgr Mitchell T. Welle

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Metodyka nauczania języków obcych

  Metodyka nauczania języków obcych

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  Studia podyplomowe (1.5-roczne)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

  Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  Studia podyplomowe (1-roczne)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Stosunki międzynarodowe online

  Stosunki międzynarodowe online

  Tryb

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Zarządzanie online

  Zarządzanie online

  Tryb

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +44

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.