UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Liczba specjalności

3

Cena od

6300 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Stosunki międzynarodowe

O studiach

Kariera zawodowa w środowisku międzynarodowym, to ekscytująca przygoda. Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie doskonale cię do niej przygotują. Program, kadra oraz infrastruktura uzyskały bardzo wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kompetencje, które rozwiniesz, pozwolą ci realizować się w wybranym obszarze.

Stosunki międzynarodowe są nauką łączącą wiedzę oraz doświadczenia i osiągnięcia wielu dyscyplin. Czerpią zarówno z nauk politycznych, ekonomii i prawa, jak też z socjologii, geografii czy historii.
Studia z zakresu stosunków międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie pozwolą ci zrozumieć aktualne i najbardziej palące problemy współczesnego świata. Zdobędziesz szeroką wiedzę nt. problemów globalnych oraz mechanizmów międzynarodowej współpracy i rywalizacji na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i militarnej. Dowiesz się, jaka jest rola czynników kulturowych, religijnych i regionalnych. Odkryjesz tajemnice negocjacji i dyplomacji. Zyskasz wiedzę nt. przywództwa we współczesnym świecie, konfliktów zbrojnych i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Rozwiniesz umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji oraz analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w międzynarodowym otoczeniu polityczno-gospodarczym. Poznasz zasady komunikacji międzykulturowej. Nauczysz się też dwóch języków obcych, co pozwoli ci swobodnie poruszać́ się w międzynarodowym środowisku.

Z nami rozwiniesz też miękkie kompetencje – komunikatywność, zdolność współpracy, wywierania wpływu, przedsiębiorczość i elastyczność. Są to umiejętności wysoko oceniane przez pracodawców. Dzięki nim odnajdziesz się w różnych warunkach.

W czasie studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe połączysz przygotowanie teoretyczne z wiedzą praktyczną. Będą cię wspierać́ zarówno naukowcy jak i praktycy: dyplomaci, politycy oraz analitycy różnych dziedzin stosunków międzynarodowych. Nawiążesz cenne kontakty i wyróżnisz się wiedzą niedostępną w podręcznikach.

Dzięki kompetencjom zdobytym na studiach I stopnia Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z łatwością będziesz piąć się po szczeblach kariery w międzynarodowych korporacjach, instytucjach publicznych i finansowych, w mediach lub w dyplomacji.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 kierunek Stosunki Międzynarodowe prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zyskał najwyższą notę wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce.
Na kierunku Stosunki międzynarodowe – studia licencjackie możesz wybrać jedną z trzech specjalności. Pozwalają one na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia nie tylko z zakresu stosunków międzynarodowych, ale także w dziedzinie ekonomii oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, jak socjologia, politologia i historia. Wszystkie specjalności poszerzają horyzonty, dzięki czemu lepiej rozumiesz świat i zwiększą się twoje szanse na rynku pracy.
Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie pozwoli ci z sukcesem rozwijać karierę w wybranym obszarze.

Specjalności na kierunku Stosunki międzynarodowe

Ta specjalność jest odpowiedzią na ewolucję ładu międzynarodowego oraz rosnącą rywalizację między mocarstwami. Koncentruje się na zmianach kluczowych graczy międzynarodowych oraz wzroście znaczenia liderów niepaństwowych.

To propozycja dla osób wiążących swoją przyszłość zawodową z mediami utrzymującymi relacje międzynarodowe oraz z korporacjami o charakterze międzynarodowym. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączy stosunki międzynarodowe, politologię i dziennikarstwo. Akcent jest położony na kwestie wizerunku publicznego oraz rolę mediów we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Program koncentruje się na problemach bezpieczeństwa państwa w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym. Poznasz systemy bezpieczeństwa zbiorowego, strategie ochrony przed zagrożeniami oraz sposoby prognozowania niebezpieczeństw. Jest to świetny wybór dla osób, które chcą rozwijać karierę w charakterze analityka międzynarodowego lub planują zajmować się oceną czynników ryzyka w korporacjach.

Pobierz ofertę specjalności

Program studiów Stosunki międzynarodowe

Program kierunku Stosunki Międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest unikalny w skali kraju. Bazuje nie tylko na wiedzy akademickiej, ale i doświadczeniu praktyków. Wśród wykładowców znajdują się byli dyplomaci i ministrowie zaangażowani w proces akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Atuty studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe

Najwyższa nota w rankingu Perspektywy 2023

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 kierunek Stosunki Międzynarodowe prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zyskał najwyższą notę wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce, a 4. miejsce w skali wszystkich polskich uczelni (publiczne i niepubliczne).

Najwyższa nota w rankingu Perspektywy 2023

Wysoka ocena polskiej komisji akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła koncepcję kształcenia, program, kadry, wewnętrzny system jakości i infrastrukturę kierunku Stosunki Międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie kształcenia zdobyły notę najwyższą.

Wysoka ocena polskiej komisji akredytacyjnej

Unikalne przedmioty

W programie studiów są zajęcia dotyczące walki z dezinformacją. W ramach warsztatów weźmiesz też udział w symulacjach konferencji w modelu ONZ. Dzięki takiemu doświadczeniu nauczysz się rozwiązywać problemy, osiągać porozumienia i kompromisy, a także nabędziesz umiejętności przywódcze. Będziesz także uczestniczyć w symulacjach przyjęć dyplomatycznych oraz w warsztatach analityka. Zyskasz praktyczną wiedzę niezbędną do pisania analiz z zakresu polityki zagranicznej.

Unikalne przedmioty

Przygotowanie do wykonywania zawodu

Interdyscyplinarna wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych, którą zdobędziesz od doświadczonych praktyków sprawi, że po ukończeniu studiów będziesz ekspertem doskonale przygotowanym do zawodu.

Przygotowanie do wykonywania zawodu

Globalne możliwości

Program oparty na solidnych podstawach pozwoli ci realizować się zawodowo nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Będziesz w stanie zastosować w praktyce wiedzę i doświadczenie zdobyte w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Globalne możliwości

Współpraca z PwC

Dzięki współpracy z PwC, która świadczy profesjonalne usługi doradcze, poznasz jej ekspertów. Podczas prowadzonych przez nich zajęć zyskasz praktyczną wiedzę nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Poznasz zagadnienia dotyczące procesów poznawania klienta, wyszukiwania danych w dostępnych źródłach informacji gospodarczej, analizy transakcji) oraz weryfikacji pod kątem sankcji międzynarodowych.

Współpraca z PwC

Kariera

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie pozwoli ci z sukcesem rozwijać karierę w wybranym obszarze.

SPECJALNOŚĆ PRZYWÓDZTWO WE WESPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

SPECJALNOŚĆ PRZYWÓDZTWO WE WESPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 • administracja rządowa,
 • krajowe agencje bezpieczeństwa,
 • międzynarodowe agencje ds. bezpieczeństwa,
 • agencje marketingowe i PR,
 • firmy doradcze,
 • agencje HR,
 • ośrodki analityczne, badawcze i eksperckie,
 • instytucje Unii Europejskiej,
 • NATO,
 • ONZ,
 • media.
SPECJALNOŚĆ KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE

SPECJALNOŚĆ KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE

 • administracja publiczna,
 • instytucje zajmujące się promocją Polski i gospodarki,
 • agencje marketingowe i PR,
 • organizacje międzynarodowe,
 • instytucje samorządu gospodarczego,
 • ośrodki analityczno-badawcze,
 • agencje HR,
 • firmy konsultingowe,
 • think-tanki,
 • organizacje pozarządowe,
 • media.
SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

 • administracja rządowa,
 • krajowe agencje bezpieczeństwa,
 • międzynarodowe agencje ds. bezpieczeństwa,
 • firmy doradcze,
 • ośrodki analityczne, badawcze i eksperckie,
 • instytucje Unii Europejskiej,
 • NATO,
 • ONZ,
 • media.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach oraz instytucjach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Podczas studiów na kierunku Filologia angielska, możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

dr Davut Han Aslan

Image for dr Małgorzata Bonikowska

dr Małgorzata Bonikowska

Image for Joanna Burnos

Joanna Burnos

Image for dr Przemysław Piotr Damski

dr Przemysław Piotr Damski

Image for dr Anna Grzywacz

dr Anna Grzywacz

Image for dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula

dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula

Image for dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula

dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula

Image for dr Bartłomiej E. Nowak

dr Bartłomiej E. Nowak

dr hab. Aldona Piwko prof. AFiB Vistula

Image for dr Zdzisław Rapacki

dr Zdzisław Rapacki

mgr Rafał Tarnogórski

dr Sylwia Winiarska

Image for dr hab. Agata Włodkowska prof. AFiB Vistula

dr hab. Agata Włodkowska prof. AFiB Vistula

Image for dr Juliusz Maliszewski

dr Juliusz Maliszewski

mgr Mitchell T. Welle

Image for dr Grzegorz Mathea

dr Grzegorz Mathea

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Filologia angielska

  Filologia angielska

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.