UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Ekonomia

Ekonomia

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Liczba specjalności

5

Cena od

7300 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Ekonomia

O studiach

Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie znacznie poszerzają wiedzę z zakresu ekonomii. W ich trakcie zrozumiesz otaczającą rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Poznasz modele rozwoju i wzrostu gospodarczego, mechanizmy działania nowoczesnej gospodarki światowej i otwartych gospodarek narodowych. Dowiesz się także, jakie są zależności między różnymi elementami gospodarki, a także między zjawiskami globalnymi i lokalnymi. Zyskasz wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Pod okiem wybitnych ekonomistów nauczysz się nowoczesnego podejścia do biznesu. To klucz do twojego sukcesu.

W trakcie ekonomicznych studiów magisterskich w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula opanujesz warsztat współczesnego ekonomisty. Poznasz narzędzia stosowane do zaawansowanych metod analitycznych, które pozwalają badać zjawiska ekonomiczne i podejmować decyzje. Zyskasz wiedzę z zakresu ekonometrii, prognozowania procesów ekonomicznych, ekonomii matematycznej, wnioskowania statystycznego, prawa gospodarczego i rynków finansowych.

Dzięki magisterskim studiom ekonomicznym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie poznasz także historię myśli ekonomicznej. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce – od planowania, przez rozwiązywanie problemów, po fazę podejmowania decyzji. 

Studia II stopnia na kierunku Ekonomia po raz kolejny zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną. To stempel dobrej jakości – dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia. Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że program został opracowany zarówno z uwzględnieniem potrzeb studentów, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też ocenili kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwrócili uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, stałą i zróżnicowaną współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 kierunek Ekonomia (w tym studia online) prowadzony w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajął 2. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych oferujących takie studia w Polsce.

W trakcie studiów magisterskich z zakresu ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie będziesz pracować z wybitnymi, doświadczonymi wykładowcami i praktykami biznesu. 

Zyskasz praktyczne umiejętności i rozwiniesz pożądane na rynku kompetencje, takie jak praca w zespole, odporność, elastyczność, gotowość na zmianę.

Na studiach ekonomicznych II stopnia możesz rozwijać się w wybranym obszarze. Wybierając jedną ze specjalności, zdobędziesz przewagę nad konkurencją. Znajdziesz satysfakcjonującą pracę niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.

Specjalności

Światowa gospodarka wpływa na politykę i środowisko, towarzyszy powstawaniu nierówności społecznych. Polityka i gospodarka międzynarodowa tworzą dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów i krajów. Jeśli interesują cię mega-trendy globalnego rozwoju, globalna ekonomia polityczna, międzynarodowa integracja gospodarcza czy działalność międzynarodowych organizacji gospodarczych, to ta specjalność jest właśnie dla ciebie. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli ci na podjęcie własnej działalności na rynku UE i na rynkach krajów trzecich. Zyskasz też gotowość do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w UE i w globalnej przestrzeni gospodarczej. W trakcie studiów poznasz zasady funkcjonowania rynku globalnego i rynku Unii Europejskiej. Nauczysz się dokonywania profesjonalnej analizy i oceny sytuacji w gospodarce światowej i wspólnotowej. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą strategii firm na rynku międzynarodowym. Te studia otworzą przed tobą drzwi do kariery zawodowej w instytucjach publicznych, administracji rządowej, organizacjach międzynarodowych i biznesie.

Gospodarka cyfrowa obejmuje towary i usługi, których rozwój, produkcja, sprzedaż lub świadczenie są całkowicie zależne od technologii cyfrowych. To ogólnoświatowa sieć działań gospodarczych funkcjonujących dzięki istnieniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Specjalność ta jest adresowana do osób, które chcą zyskać wiedzę i rozwijać karierę w innowacyjnym obszarze na styku ekonomii z technologią informatyczną. W trakcie studiów zdobędziesz kompetencje przyszłości. Zyskasz wiedzę z zakresu przemysłu czwartej generacji (Industry 4.0), transformacji cyfrowej i współczesnych międzynarodowych powiązań gospodarczych. Kluczowe są dodatkowe umiejętności, wśród których najważniejsze to: umiejętności poznawcze i analityczne – umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji, krytycznego myślenia i nawiązywania relacji w wielokulturowym środowisku. Studia są skierowane do osób zainteresowanych pracą w charakterze analityka baz danych, koordynatora usług inteligentnych w przedsiębiorstwach, bankach i innych organizacjach oraz specjalisty do spraw nowych technologii.

Wybierając tę specjalność, nauczysz się organizacji transportu i logistyki w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TLS oraz usług kurierskich ekspresowych i pocztowych. Zyskasz poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania najnowszych rozwiązań w transporcie i logistyce, poznasz inteligentne systemy transportowe. Dowiesz się, jak optymalizować procesy logistyczne z uwzględnieniem ekologii i ochrony środowiska. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych łańcuchów dostaw i nauczysz się, jak organizować i optymalizować transport w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Studia są skierowane do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze handlu międzynarodowego, przyszłych pracowników agencji celnych, centrów logistycznych, działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach, a także do tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w międzynarodowym środowisku w obszarze spedycji krajowej i międzynarodowej, ekonomii i marketingu.

W trakcie studiów poszerzysz wiedzę z zakresu działania przedsiębiorstwa na rynku. Poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, analiz sektorowych i projektów inwestycyjnych. Nauczysz się samodzielnie sporządzać ekspertyzy dotyczące procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu.

To specjalność, w trakcie której pogłębisz wiedzę i rozwiniesz kompetencje w sferach planowania, zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań, rozwoju, finansów i controllingu. Nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym. Studia na poziomie magisterskim pozwolą ci swobodnie poruszać się w projektach o różnym podłożu ekonomicznym, prawnym i politycznym. Te studia zagwarantują ci gotowość do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych oraz w organach rządowych i samorządowych.

Program

Studia ekonomiczne w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały stworzone z myślą o przyszłości zawodowej studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną tworzą eksperci i praktycy zawodu, a oferowane specjalności są dostosowane do potrzeb rynku pracy. W naszej Uczelni wierzymy w dualność kształcenia, a to oznacza, że będziesz systematycznie rozwijać swoje kompetencje i jednocześnie swobodnie podążać wybraną ścieżką kariery.

Atuty studiów na kierunku Ekonomia

Wysokie miejsce kierunku w rankingu Perspektywy 2023

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 kierunek Ekonomia prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajął 2. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych oferujących takie studia w Polsce.

Wysokie miejsce kierunku w rankingu Perspektywy 2023

Wybitna kadra

Program realizuje kadra naukowo-dydaktyczna, którą tworzą nie tylko uznani wykładowcy akademiccy, ale także wybitni praktycy, cenieni w kraju i za granicą. To eksperci w swoich dziedzinach, liderzy biznesu i doświadczeni pracownicy administracji państwowej. Dzięki nim wejdziesz do świata, który dla innych jest niedostępny. Dowiesz się, jak teoretyczną wiedzę wykorzystać w działaniu.

Wybitna kadra

Współpraca z otoczeniem biznesowym

Program kształcenia jest odpowiedzą na wymagania rynku. Jest konsultowany z pracodawcami sektora prywatnego i publicznego, którzy poszukują specjalistów posiadających gruntowną i aktualną wiedzę z zakresu ekonomii. Praktyki i staże możesz zrealizować w firmach, będących partnerami biznesowymi naszej uczelni.

Współpraca z otoczeniem biznesowym

Wysokie zarobki absolwentów

Absolwenci Ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie wyróżniają się na rynku pracy. Już w pierwszym roku po studiach świetnie zarabiają.

Wysokie zarobki absolwentów

Globalne możliwości

Program oparty na solidnych podstawach pozwoli ci realizować się zawodowo nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Będziesz w stanie zastosować w praktyce wiedzę i doświadczenie zdobyte w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Globalne możliwości

Gry strategiczne REVAS

Jednym z rozwiązań wspierających proces dydaktyczny w Uczelni Vistula są gry strategiczne REVAS, dzięki którym kształtowane są nowe umiejętności przy jednoczesnym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. REVAS to interaktywne narzędzie, które łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Pozwala zarządzać wirtualną firmą z wybranej branży, podejmować realne decyzje biznesowe. Dzięki temu zajęcia są ciekawsze i bardziej angażujące, a ty rozwijasz niezbędne kompetencje.

Gry strategiczne REVAS

Kariera

Perspektywy zawodowe

Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim pozwolą ci realizować się w dziedzinie, która interesuje cię najbardziej. Konkretne specjalności są zbudowane zgodnie z oczekiwaniami rynku. Dzięki kadrze, w której jest wielu praktyków, zyskasz użyteczną wiedzę. To pozwoli ci znaleźć wymarzoną pracę w jednym z trzech obszarów – w biznesie, sektorze publicznym lub nauce.

SPECJALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA POLITYKA GOSPODARCZA

SPECJALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA POLITYKA GOSPODARCZA

 • analityk (adviser) w instytucjach publicznych,
 • analityk w administracji rządowej,
 • ekspert w organizacjach międzynarodowych,
 • doradca w prywatnych firmach,
 • menedżer biznesu międzynarodowego,
 • menedżer agend międzynarodowych organizacji gospodarczych.
EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI

EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI

 • własna działalności gospodarcza w obszarze handlu międzynarodowego,
 • menedżer agencji celnych,
 • menedżer centrów logistycznych,
 • menedżer działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach,
 • specjalista firm spedycji krajowej i międzynarodowej.
SPECJALNOŚC BIZNES MIĘDZYNARODOWY II

SPECJALNOŚC BIZNES MIĘDZYNARODOWY II

 • przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • organy rządowe i samorządowe,
 • specjalista międzynarodowych usług finansowych i kapitałowych,
 • menedżer projektów międzynarodowych,
 • pracownik w międzynarodowych firmach handlowych.
SPECJALNOŚĆ EKONOMIA GOSPODARKI CYFROWEJ:

SPECJALNOŚĆ EKONOMIA GOSPODARKI CYFROWEJ:

 • analityk baz danych,
 • koordynator usług inteligentnych w przedsiębiorstwach, bankach i innych organizacjach,
 • specjalista do spraw nowych technologii.
SPECJALNOŚĆ STRATEGIE BIZNESU I POLITYKA GOSPODARCZA II

SPECJALNOŚĆ STRATEGIE BIZNESU I POLITYKA GOSPODARCZA II

 • korporacje międzynarodowe – analityk lub konsultant,
 • przedsiębiorstwa i instytucje regulujące działalność podmiotów gospodarczych lub promujące przedsiębiorczość,
 • menedżer przedsiębiorstwa,
 • kierownik projektu,
 • doradca strategiczny i biznesowy,
 • specjalista ds. wyceny nieruchomości,
 • specjalista ds. ryzyka,
 • analityk efektywności biznesu.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed Tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

dr hab. Wojciech Charemza

Image for dr hab. Marta Götz prof. AFiB Vistula

dr hab. Marta Götz prof. AFiB Vistula

Image for dr Tom Hashimoto, LL.M., DPhil (Oxon), FHEA

dr Tom Hashimoto, LL.M., DPhil (Oxon), FHEA

Image for dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula

dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula

dr Zygmunt Janiec

dr Franciszek Kubiczek

Svietlana Makarowa

Image for prof. dr hab. Witold M. Orłowski

prof. dr hab. Witold M. Orłowski

dr hab. Sebastian Płóciennik prof. AFiB Vistula

Image for mgr Magdalena Rybicka

mgr Magdalena Rybicka

dr Agata Wancio

dr Zdzisław Zasada

Image for dr hab. Zbigniew Zimny prof. AFiB Vistula

dr hab. Zbigniew Zimny prof. AFiB Vistula

Image for dr Hubert Gąsiński

dr Hubert Gąsiński

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Zarządzanie

  Zarządzanie

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

  Tryb

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Zarządzanie online

  Zarządzanie online

  Tryb

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Filologia angielska

  Filologia angielska

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.