DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Liczba specjalności

5

Cena od

7300 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

O studiach

Studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość w Akademii Finanasów i Biznesu Vistula w Warszawie są propozycją dla osób, które zdobyły już dyplom licencjata w tym obszarze lub w zakresie nauk ekonomicznych i chciałyby dalej rozwijać się, aby zostać ekspertami w dziedzinie finansów i rachunkowości. Dzięki wsparciu kadry i odpowiedniemu ułożeniu programu naukowego jest to oferta również dla absolwentów innych kierunków.

W trakcie studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość w warszawskiej Akademii Finanasów i Biznesu Vistula ugruntujesz wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich, ale także zyskasz zupełnie nowe, specjalistyczne kwalifikacje. Zgłębisz procesy makroekonomiczne i finansowe na szczeblu przedsiębiorstw i państw, a także na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej. Zyskasz biegłość w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz analizy zjawisk gospodarczych i ekonomiczno-finansowych. Nauczysz się stawiać trafne diagnozy zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości. Dowiesz się, jak sporządzać sprawozdania finansowe, opracowywać biznes plany, wyceny majątku i oceny projektów inwestycyjnych. Zdobędziesz umiejętności z zakresu przygotowania planów i budżetów finansowych, a także zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oferuje najwyższy poziom edukacji. W trakcie studiów magisterskich zdobędziesz nową perspektywę spojrzenia na problematykę finansów i rachunkowości dzięki wyspecjalizowanej kadrze doświadczonych praktyków, umiędzynarodowieniu zajęć i otwarciu się na różne kultury. 

Kierunek Finanase i Rachunkowość w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula posiada prestiżową akredytację ACCA. Absolwenci, którzy zaliczyli moduły ACCA mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals. Dzięki temu mogą szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. Łatwiej też zdobywają pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Akredytacja ACCA jest przyznawana tylko tym uczelniom, których programy i egzaminy spełniają wysokie wymagania stawiane przez tę organizację.

Więcej informacji na temat ACCA: https://www.accaglobal.com.

Dzięki akredytacji programu przez CIMA studenci zyskują podczas procesu nauczania kompetencje uznawane na całym świecie za najbardziej poszukiwane i aktualne w obszarze rachunkowości zarządczej. Mogą też skorzystać ze zwolnień z egzaminu CIMA. 
Więcej informacji na temat CIMA.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 kierunek Finanse i rachunkowość (w tym studia online) prowadzony w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych oferujących takie studia w Polsce.

Finanse i Rachunkowość – studia II stopnia w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula po raz kolejny zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną. To dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia.

PKA podkreśliła, że program kierunku został opracowany z uwzględnieniem potrzeb studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też oceniła kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwróciła uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, żywą współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

Finanase i rachunkowość – studia II stopnia w Akademiii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie są oferowane także w trybie online. To idealne rozwiązanie, jeśli intensywnie pracujesz, podróżujesz lub z innego powodu nie możesz studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specjalności

Wybierając tę specjalizację poznasz system podatkowy i jego funkcjonowanie. Nauczysz się definiować pojęcie ryzyka podatkowego oraz określać istotę i funkcje podatków. Dowiesz się o uwarunkowaniach zawartych w poszczególnych podatkach na tle regulacji obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Zdobędziesz umiejętności określenia obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych, a także zapoznasz się ze strategiami finansowania przedsiębiorstw, w tym strategiami podatkowymi, minimalizacją wydatków podatkowych lub ich optymalizacją. System opodatkowania ma wpływ na kształtowanie wartości firmy i osiąganie dźwigni finansowej. Nauczysz się oceniać efektywność gospodarowania środkami finansowymi w podmiotach finansowych i niefinansowych

W trakcie studiów zyskasz wiedzę teoretyczną o modelach, teoriach i zasadach formułowanych w dziedzinie finansów i rachunkowości i ich relacjach z gospodarką realną. Nauczysz się wykorzystywać tę wiedzę w praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zyskasz szerokie kompetencje w zakresie badań w dziedzinie finansów i rachunkowości. Poznasz wybrane metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk i procesów zachodzących w finansach i rachunkowości, w tym stosowania różnych metod analitycznych do planowania biznesu i pomiaru ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej.  Dowiesz się, jak wskazać słabe strony i zagrożenia dla firm oraz określać ich szanse rozwojowe.

Bankowość i usługi finansowe II to specjalność, dzięki której pogłębisz wiedzę z zakresu produktów bankowych i określania ryzyka podejmowanego przez banki. Poznasz zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych. Zyskasz wiedzę na temat operacji kapitałowych i zrozumiesz zasady private bankingu. Nauczysz się prezentować i objaśniać produkty, przeprowadzać kalkulację ich opłacalności i przedstawiać alternatywne formy inwestowania. Jest to więc specjalność nastawiona na wykształcenie umiejętności praktycznych, techniki sprzedaży i negocjacji w działalności doradczo–konsultingowej i sprzedażowej. Posiądziesz umiejętności w zakresie zabezpieczania banku przed ryzykiem związanym z usługami Private Wealth a także kompetencje w obszarze sprzedaży i negocjacji produktów bankowych dla klientów indywidualnych.

Specjalność „audyt wewnętrzny” została zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pełnienia roli audytora wewnętrznego oraz pracownika szeroko rozumianej kontroli w sektorze publicznym i prywatnym.

W trakcie studiów pogłębisz wiedzę na temat budowy strategii przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania firm mających problemy finansowe. Rozwiniesz kompetencje menedżerskie do prowadzenia przedsiębiorstw z problemami finansowymi i wyprowadzania ich na ścieżkę wzrostu efektywności. Dowiesz się, jak analizę strategiczną można wykorzystać do restrukturyzacji firmy i uniknięcia upadłości. Zyskasz szczegółową wiedzę w zakresie regulacji prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz nowych zmian w KSH a także pomocy publicznej. Poznasz budowę planu restrukturyzacyjnego oraz działania w celu ratowania firmy. Nauczysz się wyceny jej wartości i pozyskiwania funduszy UE na pomoc horyzontalną, sektorową i regionalną. Opanujesz zasady opracowania i zastosowania planu naprawczego (w tym łączenia i podziału oraz przekształceń kapitałowych i prawnych ), restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu redukcji zadłużenia, symulacji wychodzenia z zapaści finansowej i opracowania etapów restrukturyzacji.

Finanse i rachunkowość
Promocja FIRST MINUTE
2000 zł rabatu
na studia!
Tylko do 14 lipca!


Button: Zapisz się

Promocja trwa do 14.07.2024 i dotyczy tylko obywateli polskich
Finanse i rachunkowość
Promocja FIRST MINUTE
2000 zł rabatu
na studia!
Tylko do 14 lipca!


Button: Zapisz się

Promocja trwa do 14.07.2024 i dotyczy tylko obywateli polskich

Program studiów 

Program kierunku Finanse i Rachunkowość – studia II stopnia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom rynku. W jego realizację zaangażowana jest wyspecjalizowana kadra, w której oprócz uznanych wykładowców akademickich jest wielu praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu, w ramach wybranej specjalizacji, nie tylko znacząco poszerzysz swoją wiedzę, ale także zdobędziesz zestaw praktycznych umiejętności w ramach dwóch dużych bloków tematycznych, jakimi są finanse oraz rachunkowość. Chętni, ambitni studenci mogą realizować 9 modułów ACCA. Nauka o finansach (studia na poziomie magisterskim) pozwoli ci na pełniejsze zrozumienie sektora  finansowego ze szczególnym uwzględnieniem działalności banków w ujęciu międzynarodowym. Nauka o rachunkowości (studia na poziomie magisterskim) przygotuje cię do pracy w charakterze księgowego. Po zdobyciu certyfikatu rachunkowego przyznawanego przez Ministra Finansów, będziesz mieć także możliwość prowadzenia własnego biura rachunkowego.

Atuty studiów

Wiodący program na rynku

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 kierunek Finanse i rachunkowość prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce.

 Wiodący program na rynku

Prestiżowa akredytacja ACCA

Wszyscy absolwenci Finansów i rachunkowości AFiB Vistula w Warszawie otrzymują automatycznie suplement potwierdzający zaliczenie czterech z dziewięciu egzaminów ACCA na poziomie podstawowym. Pozostałych pięć jest zaliczanych po zdaniu indywidualnych egzaminów.rnACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększy twoje szanse awansu na kierownicze stanowiska.

Prestiżowa akredytacja ACCA

Globalne możliwości

Program studiów jest oparty o światowe standardy, współpracę z zagranicznymi studentami i możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

Globalne możliwości

Współpraca z pracodawcami

Program kształcenia jest odpowiedzą na wymagania rynku. Jest konsultowany z pracodawcami sektora prywatnego i publicznego, którzy poszukują specjalistów posiadających gruntowną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów.

Współpraca z pracodawcami

Praktyczna wiedza

Program realizuje kadra naukowo-dydaktyczna, którą tworzą nie tylko uznani wykładowcy akademiccy, ale także praktycy. To eksperci w swoich dziedzinach, liderzy biznesu i doświadczeni pracownicy administracji państwowej. Dzięki nim wejdziesz do świata, który dla innych jest niedostępny. Dowiesz się, jak teoretyczną wiedzę wykorzystać w działaniu.

Praktyczna wiedza

Studia online

Finanse i Rachunkowość na poziomie magisterskim to jeden z kierunków dostępnych także w ofercie studiów online. To nowoczesna forma studiowania realizowana z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjno-komunikacyjnej w AFiB Vistula.

Studia online

Gry strategiczne

Jednym z rozwiązań wspierających proces dydaktyczny są gry strategiczne, dzięki którym kształtowane są nowe umiejętności przy jednoczesnym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Gra REVAS pozwala zarządzać wirtualną firmą z wybranej branży i podejmować realne decyzje biznesowe. Dzięki współpracy z Fundacją Warszawskiego Instytutu Bankowości możesz także korzystać z gry o zarządzaniu finansami Score Hunter. To narzędzie pozwalające zyskać praktyczną wiedzę nt. wiarygodności finansowej i ochrony danych osobowych.

Gry strategiczne

Akredytacja CIMA

Dzięki akredytacji programu przez CIMA studenci zyskują podczas procesu nauczania kompetencje uznawane na całym świecie za najbardziej poszukiwane i aktualne w obszarze rachunkowości zarządczej. Mogą też skorzystać ze zwolnień z niektórych egzaminów CIMA potrzebnych do uzyskania tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Akredytacja CIMA

Kariera

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość zostały zaplanowane tak, by zapewnić ci jak największy wybór, jeżeli chodzi o specjalności i wycinek sektora finansowego, w którym chcesz zostać specjalistą i realizować się zawodowo. Absolwentów kierunku czeka wiele ciekawych i intratnych posad. Przyszłe miejsce pracy zależy od specjalności, którą wybierzesz.

SPECJALNOŚĆ DORADZTWO PODATKOWE I KONTROLA PODATKOWA

SPECJALNOŚĆ DORADZTWO PODATKOWE I KONTROLA PODATKOWA

 • doradca podatkowy,
 • specjalista do spraw kontroli finansowej,
 • ekspert w przedsiębiorstwie,
 • pracownik aparatu skarbowego i kontroli skarbowej,
 • egzekutor lub inspektor kontroli,
 • dyrektor finansowy.
SPECJALNOŚĆ AUDYT WEWNĘTRZNY

SPECJALNOŚĆ AUDYT WEWNĘTRZNY

 • audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych i sektorze prywatnym,
 • specjalista do spraw kontroli wewnętrznej,
 • specjalista do spraw zarządzania ryzykiem.
SPECJALNOŚĆ DORADZTWO INWESTYCYJNE I CONSULTING

SPECJALNOŚĆ DORADZTWO INWESTYCYJNE I CONSULTING

 • agent ubezpieczeniowy,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • doradca inwestycyjny,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • makler giełdowy.
SPECJALNOŚĆ ANALITYK FINANSOWY

SPECJALNOŚĆ ANALITYK FINANSOWY

 • audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych i sektorze prywatnym,
 • makler giełdowy,
 • broker,
 • specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
 • analityk finansowy.
SPECJALNOŚĆ BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE 2

SPECJALNOŚĆ BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE 2

 • dyrektor departamentu banku,
 • kierownik placówki bankowej,
 • dyrektor sprzedaży,
 • dyrektor ds. rozwoju produktu,
 • doradca klienta korporacyjnego,
 • analityk kredytowy.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed Tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie, możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

mgr Jasurbek Babaev

Image for dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

dr Andrzej Janowicz

Image for dr inż. Barbara Karlikowska, prof. AFiB Vistula

dr inż. Barbara Karlikowska, prof. AFiB Vistula

mgr Daria Khisamova

Image for dr Tomasz Kociołek

dr Tomasz Kociołek

prof. dr hab. Juliusz Kotyński

dr hab. Michał Kruszka

dr Nicolas Levi

Image for dr Małgorzata Maliszewska

dr Małgorzata Maliszewska

mgr Grzegorz Michalski

dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiB Vistula

Image for dr Anna Pawlak

dr Anna Pawlak

Image for dr Zdzisław Rapacki

dr Zdzisław Rapacki

dr Monika Różycka

dr Małgorzata Smoleń-Bojańczyk

dr Stanisława Sobolewska

dr Renata Špičák

dr Witold Walkowiak

dr inż. Witold Witkowski

dr hab. Jolanta Zombirt prof. AFiB Vistula

Image for dr Wojciech Rezner

dr Wojciech Rezner

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Ekonomia

  Ekonomia

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy) Hybrydowe

  Poziom

  Studia podyplomowe (1-roczne)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Zarządzanie

  Zarządzanie

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Zarządzanie online

  Zarządzanie online

  Tryb

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Administrowanie funduszami europejskimi

  Administrowanie funduszami europejskimi

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  Studia podyplomowe (1-roczne)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.