UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Zarządzanie

Zarządzanie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Liczba specjalności

6

Cena od

6300 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Zarządzanie

O studiach

Firma to ludzie, infrastruktura, środki materialne i finansowe. Trzeba wiedzy i wyobraźni, aby tym wszystkim zarządzać. W Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie kształcimy ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za firmę. Po studiach na kierunku Zarządzanie zostaniesz liderem i odniesiesz sukces. Na wyselekcjonowanych specjalnościach nauczysz się jak efektywnie zarządzać́ kapitałem, czasem, umiejętnościami ludzi i całymi projektami. Pod okiem wybitnych ekspertów zdobędziesz solidną i praktyczną wiedzę z dziedziny ekonomii, finansów i rachunkowości, prawa i marketingu. Poznasz najnowsze trendy w zarządzaniu. Rozwiniesz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit, a także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Wybitni wykładowcy i praktycy biznesu pomogą ci rozwinąć kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie. Nauczysz się odporności i elastyczności. Rozwiniesz umiejętności strategiczne i organizacyjne. Dowiesz się, jak wyznaczać cele i mobilizować ludzi, a także czym jest misja i odpowiedzialność biznesu. W trakcie studiów będziemy aktywnie wspierać twoją przedsiębiorczość. Doświadczenie będziesz zdobywać podczas praktyk w firmach krajowych i zagranicznych. Przekonasz się, że zarządzanie jest zarówno rzemiosłem, jak i sztuką. 

Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie dadzą ci nie tylko dyplom, ale również prestiż. Z nami rozpoczniesz przygodę życia, która dostarczy ci adrenaliny i satysfakcji. Po studiach spełnisz się jako menedżer o specjalności, jaką wybierzesz.

Kierunek Zarządzanie prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie posiada cenną międzynarodową akredytację PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC), wiodącej, niezależnej, wyspecjalizowanej jednostki akredytującej w zakresie zarządzania projektami, a także programów studiów oferowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie. Akredytacja ta jest dowodem głębokiego zaangażowania uczelni w ciągłe doskonalenie jakości programu nauczania w obszarze zarządzania projektami. Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie mogą być pewni najwyższych standardów kształcenia, dostępu do najnowszej wiedzy, materiałów dydaktycznych z obszaru zarządzania projektami oraz wymiany z najlepszymi uczelniami biznesowymi.

Studenci mogą też wybrać program z akredytacją CIMA. Dzięki temu zyskują podczas procesu nauczania kompetencje uznawane na całym świecie za najbardziej poszukiwane i aktualne w obszarze rachunkowości zarządczej. Mogą też skorzystać ze zwolnień z egzaminu CIMA. 
Więcej informacji na temat CIMA.

Dzięki umowie o podwójnym dyplomowaniu, tzw. double degree, zawartej między Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Centria University of Applied Sciences w Finlandii, studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalizacja – Zarządzanie biznesem, mogą studiować przez dwa semestry w uczelni partnerskiej i w efekcie uzyskać dyplom licencjacki obu instytucji.

Naszym partnerem jest również London South Bank University (LSBU). Realizowany w Vistuli program jest autoryzowany przez londyńską uczelnię pod kątem zachowania tego samego standardu i jakości kształcenia.

Istnieje możliwość otrzymania finansowania jednego lub dwóch semestrów w uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+, pod warunkiem spełnienia ogólnouczelnianych kryteriów i złożenia aplikacji w wyznaczonym terminie.

Centria University of Applied Sciences to dynamiczna, międzynarodowa uczelnia na zachodnim wybrzeżu Finlandii. Kształcenie jest prowadzone w języku angielskim.

Finlandia słynie z edukacji na najwyższym poziomie oraz bardzo dobrych warunków życia. Uzyskane w fińskich uczelniach dyplomy są nie tylko uznawane na całym świecie, ale również bardzo cenione.

Specjalności na kierunku Zarządzanie

Studiując na tej specjalności zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w biznesie. Nauczysz się, jak rozpoznawać rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz jak tworzyć i zarządzać zespołami ds. bezpieczeństwa. Ponadto poznasz techniki i metody włamań do systemów informatycznych oraz zasady postępowania po cyberataku.

Otrzymasz niezbędne informacje potrzebne do pracy w działach marketingu oraz sprzedaży. Nauczysz się opracowywać i wdrażać programy marketingowe, przygotowywać raporty z bieżących działań oraz współpracować z dostawcami usług marketingowych. Poznasz najskuteczniejsze techniki sprzedaży. Dowiesz się także, jak budować zespoły sprzedażowe i jak nimi zarządzać.

Podczas studiów ze specjalnością Zarządzanie zasobami ludzkimi, nauczysz się efektywnie pozyskiwać i rozwijać kapitał ludzki organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu rekrutacji i selekcji, motywowania, okresowego oceniania oraz kompleksowego rozwoju pracowników. Dowiesz się czym jest tzw. twarde HR i jak je realizować.

Ta specjalność przygotuje cię do zarządzania własnym przedsiębiorstwem lub działem dowolnej organizacji. Dowiesz się, jak przeprowadzać analizy strategiczne oraz jak tworzyć i wdrażać strategię i politykę organizacji w dynamicznym, wielokulturowym otoczeniu biznesowym. Ponadto, studiując specjalizację Zarządzanie biznesem, poznasz sprawdzone metody zarządzania ludźmi i budżetami, a także komunikacji z klientami oraz partnerami.

Jeżeli chcesz samodzielnie kierować projektami, ta specjalność pozwoli ci zdobyć wiedzę właśnie z tego zakresu. Dowiesz się, jak wykonywać funkcje wspomagające przy projektach i zarządzać nimi kompleksowo: od początkowej analizy, przez planowanie, aż po realizację i późniejszą ewaluację.

To specjalność zaprojektowana dzięki współpracy AFiB Vistula i CIMA. Dzięki temu studenci mogą jeszcze pełniej wykorzystać swoje studia, rozwijając umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej, finansów i biznesu oraz zdobywając prestiżowe kwalifikacje zawodowe. Jeśli ukończysz w ramach programu wszystkie wymagane przedmioty, otrzymasz zwolnienia z trzech egzaminów na poziomie operacyjnym CGMA i przystąpisz do egzaminu CIMA Operational Case Study Exam. Po pomyślnym zdaniu egzaminu Case Study otrzymasz od CIMA Diploma in Management Accounting, który uprawni cię do wejścia na poziom CGMA Management.

Program studiów Zarządzanie

Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy w tym obszarze. Wyselekcjonowane specjalności pozwolą ci zdobyć praktyczną wiedzę i stać się specjalistą w konkretnej dziedzinie.

Atuty studiów na kierunku Zarządzanie

Akredytacja PMI GAC

PMI GAC wspiera zmiany i postęp, zarówno w dyscyplinie zarządzania projektami, jak i w samej profesji. Absolwenci akredytowanej specjalności mogą być pewni, że posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia zawodowego sukcesu.

Akredytacja PMI GAC

Podwójny dyplom z Centria University

Studenci Vistuli, którzy realizują specjalizację Zarządzanie biznesem, mogą studiować przez dwa semestry w Centria University w Finlandii i w efekcie uzyskać dyplom licencjacki obu instytucji.

Podwójny dyplom z Centria University

Podwójny dyplom z LSBU

Dzięki współpracy z London South Bank University możesz realizować polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem w obszarze zarządzania. Program jest autoryzowany przez londyńską uczelnię pod kątem zachowania tego samego standardu i jakości kształcenia.

Podwójny dyplom z LSBU

Wiedza i kompetencje pożądane na rynku pracy

Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania rozwiniesz też kompetencje miękkie. Nauczysz się pracować w zespole a także skutecznie komunikować się, negocjować, przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo i krytycznie.

Wiedza i kompetencje pożądane na rynku pracy

Współpraca z biznesem

Już w trakcie studiów rozpoczniesz swoją przygodę z biznesem. Dzięki współpracy Vistuli z partnerami gospodarczymi i Radą Społeczno-Biznesową zyskasz dostęp do atrakcyjnych praktyk i staży. Poznasz ekspertów PwC – wiodącej firmy doradczej. Podczas prowadzonych przez nich zajęć zyskasz praktyczną wiedzę nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Poznasz zagadnienia dotyczące procesów poznawania klienta, wyszukiwania danych w dostępnych źródłach informacji gospodarczej, analizy transakcji oraz weryfikacji pod kątem sankcji międzynarodowych.

Współpraca z biznesem

Możliwość nauki online

Zarządzanie na poziomie licencjackim to jeden z kierunków, dostępnych również w ofercie studiów online. To nowoczesna forma studiowania realizowana z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjno-komunikacyjnej w AFiB Vistula.

Możliwość nauki online

Gry strategiczne

Jednym z rozwiązań wspierających proces dydaktyczny są gry strategiczne, dzięki którym kształtowane są nowe umiejętności przy jednoczesnym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Gra REVAS pozwala zarządzać wirtualną firmą z wybranej branży i podejmować realne decyzje biznesowe. Dzięki współpracy z Fundacją Warszawskiego Instytutu Bankowości możesz także korzystać z gry o zarządzaniu finansami Score Hunter. To narzędzie pozwalające zyskać praktyczną wiedzę nt. wiarygodności finansowej i ochrony danych osobowych.

Gry strategiczne

Akredytacja CIMA

Dzięki akredytacji programu przez CIMA studenci zyskują podczas procesu nauczania kompetencje uznawane na całym świecie za najbardziej poszukiwane i aktualne w obszarze rachunkowości zarządczej. Mogą też skorzystać ze zwolnień z niektórych egzaminów CIMA potrzebnych do uzyskania tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Akredytacja CIMA

Koło naukowe HR Global Trends

W tym kole naukowym możesz rozwijać swoje zainteresowania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zyskasz kompetencje zawodowe i poznasz globalne trendy. Weźmiesz udział w sesjach i wyjazdach naukowych, warsztatach oraz spotkaniach z krajowymi i zagranicznymi specjalistami branży HR. Będziesz mieć wsparcie w realizacji inicjatyw podejmowanych w kraju i za granicą w celu zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Koło naukowe HR Global Trends

Kariera

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie możesz podjąć pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, międzynarodowych korporacjach, organizacjach pozarządowych, agencjach reklamowych i agencjach badań rynku. Obszar, w którym będziesz się rozwijać, będzie zależeć od ukończonej specjalności.

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJI

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJI

Po specjalizacji zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji zdobędziesz nowy zawód w najszybciej rozwijającej się branży świata. możesz pracować jako:

 • audytor wewnętrzny cyberbezpieczeństwa,
 • analityk ryzyka związanego z cyberatakiem,
 • planista działań związanych z systemami bezpieczeństwa,
 • specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Po specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi możesz rozwijać się jako:

 • specjalista ds. kadr i płac,
 • specjalista ds. rekrutacji i projektów HR,
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

Po specjalizacji zarządzanie projektami w organizacji znajdziesz pracę jako:

 • project manager,
 • specjalista ds. projektów.
SPECJALNOŚĆ MARKETING I SPRZEDAŻ

SPECJALNOŚĆ MARKETING I SPRZEDAŻ

Po specjalizacji marketing i sprzedaż możesz pracować jako:

 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • specjalista ds. obsługi klientów,
 • przedstawiciel handlowy.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE BIZNESEM

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE BIZNESEM

Po specjalizacji zarządzanie biznesem możesz pracować:

 • na stanowisku kierowniczym w organizacji na poziomie lokalnym, regionalnym lub globalnym,
 • możesz założyć i prowadzić własną firmę.
SPECJALNOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Z AKREDYTACJĄ CIMA

SPECJALNOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Z AKREDYTACJĄ CIMA

Po specjalizacji rachunkowość zarządcza znajdziesz pracę jako:

 • księgowy,
 • analityk finansowy,
 • menedżer finansowy.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę w obszarze Zarządzania.

Cennik

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie, możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

mgr Iwona Berlińska-Konopka

dr hab. inż. Piotr F. Borowski, prof. AFiB Vistula

dr Pierre Dechamps

dr Maria Gasińska

Prof. dr hab. Janusz Gudowski

Image for dr hab. Elżbieta Jędrych

dr hab. Elżbieta Jędrych

Image for dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

Image for dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

Image for dr inż. Elżbieta Kopciuszewska

dr inż. Elżbieta Kopciuszewska

Image for mgr Marta Kozak-Gołębiowska

mgr Marta Kozak-Gołębiowska

Image for dr Artur Kwasek

dr Artur Kwasek

dr Magdalena Łużniak-Piecha

mgr Adam Marszewski

Image for dr Krzysztof Nowakowski

dr Krzysztof Nowakowski

prof. dr hab. Zbigniew Olesiński

dr hab. Marlena Plebańska

mgr Anna Rękawek

Image for dr Wojciech Rezner

dr Wojciech Rezner

Image for Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński

Image for dr Anna Sabat

dr Anna Sabat

dr Ludmiła Stemplewska

mgr Mitchell T. Welle

Image for dr Anna Maria Wiśniewska

dr Anna Maria Wiśniewska

dr Zygmunt Janiec

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Ekonomia

  Ekonomia

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Ekonomia online

  Ekonomia online

  Tryb

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Filologia angielska

  Filologia angielska

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.