UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Liczba specjalności

2

Cena od

7300 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

O studiach

Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA – studia magisterskie online w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie są doskonałą propozycją dla osób, które zdobyły już dyplom licencjata lub mają doświadczenie zawodowe w tym obszarze i chciałyby dalej rozwijać się, aby zostać ekspertami w dziedzinie finansów i rachunkowości. Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA (studia magisterskie online) zapewnią ci nie tylko ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas studiów licencjackich lub praktyki zawodowej, ale także pozyskanie zupełnie nowych, specjalistycznych kwalifikacji. Studia online odzwierciedlają proces transformacji w społeczeństwo informacyjne. Pielęgnują aktywną rolę studentów, rozwój ich kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Tworzą też warunki do nawiązania współpracy z wykładowcami na bazie wzajemnego poszanowania i zrozumienia. 

W trakcie studiów magisterskich online (Warszawa) zgłębisz procesy makroekonomiczne i finansowe na szczeblu przedsiębiorstw i państw, a także na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej. Nauczysz się stawiać trafne diagnozy zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości. Dowiesz się, jak sporządzać sprawozdania finansowe, opracowywać biznes plany, wyceny majątku i oceny projektów inwestycyjnych. Zdobędziesz umiejętności z zakresu przygotowania planów i budżetów finansowych, a także zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych.

Kierunek prowadzony w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula posiada prestiżową akredytację ACCA. Absolwenci, którzy zaliczyli moduły ACCA mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals. Dzięki temu mogą szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkami tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. Nasi studenci dzięki tej kwalifikacji łatwiej zdobywają pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Akredytacja ACCA jest przyznawana tylko tym uczelniom, których programy i egzaminy spełniają wysokie wymagania stawiane przez tę organizację. 

Więcej informacji na temat ACCA: https://www.accaglobal.com

Studenci mogą też wybrać program z akredytacją CIMA. Dzięki temu zyskują podczas procesu nauczania kompetencje uznawane na całym świecie za najbardziej poszukiwane i aktualne w obszarze rachunkowości zarządczej. Mogą też skorzystać ze zwolnień z egzaminu CIMA. 
Więcej informacji na temat CIMA.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Warszawa) oferuje najwyższy poziom edukacji. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze doświadczonych praktyków, umiędzynarodowieniu zajęć i otwarciu się na różne kultury zdobędziesz nową perspektywę spojrzenia na problematykę finansów i rachunkowości. Na kierunku Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA na poziomie magisterskim (studia online) pogłębisz wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych oraz analizy zjawisk gospodarczych i ekonomiczno-finansowych. 

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 kierunek Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych oferujących takie studia w Polsce. Po raz kolejny studia te zostały też docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną – otrzymały ocenę pozytywną. To dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia. Komisja podkreśliła, że program kierunku został opracowany z uwzględnieniem potrzeb studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też oceniła kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwróciła uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, żywą współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

Specjalności

To specjalność, dzięki której poznasz system podatkowy i jego funkcjonowaniem, zdefiniujesz pojęcie ryzyka podatkowego oraz określisz istotę i funkcje podatków. Zyskasz wiedzę nt. uwarunkowań zawartych w poszczególnych podatkach na tle regulacji obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Zdobędziesz umiejętności określenia obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych, a także poznasz strategie finansowania przedsiębiorstw, w tym strategie podatkowe, minimalizację wydatków podatkowych lub ich optymalizację. System opodatkowania ma wpływ na kształtowanie wartości firmy i osiąganie dźwigni finansowej. Nauczysz się oceniać efektywność gospodarowania środkami finansowymi w podmiotach finansowych i niefinansowych.

Zyskasz wiedzę teoretyczną o modelach, teoriach i zasadach formułowanych w dziedzinie finansów i rachunkowości i ich relacjach z gospodarką realną. Nauczysz się wykorzystać tę wiedzę w praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zyskasz kompetencje w zakresie badań w dziedzinie finansów i rachunkowości. Poznasz wybrane metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk i procesów zachodzących w finansach i rachunkowości, w tym stosowania różnych metod analitycznych do planowania biznesu i pomiaru ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej. Nauczysz się ocenić efektywność gospodarowania w podmiotach finansowych i niefinansowych między innymi z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej, zarządzania efektywnością, controllingu, analizy strategicznej i pogłębionej analizy ekonomiczno–finansowej.
Dowiesz się, jak wskazać słabe strony i zagrożenia dla firm oraz określać ich szanse rozwojowe.

Program  

Program kierunku Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA – studia online na poziomie magisterskim – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom rynku. W jego realizację zaangażowana jest wyspecjalizowana kadra, w której oprócz uznanych wykładowców akademickich jest wielu praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu nie tylko znacząco poszerzysz swoją wiedzę, ale także zdobędziesz zestaw praktycznych umiejętności w ramach dwóch dużych bloków tematycznych, jakimi są finanse oraz rachunkowość. 

Chętni, ambitni studenci mogą realizować 9 modułów ACCA.

Nauka o finansach (studia online na poziomie magisterskim) pozwoli ci na pełniejsze zrozumienie sektora finansowego ze szczególnym uwzględnieniem działalności banków w ujęciu międzynarodowym.

Nauka o rachunkowości (studia online na poziomie magisterskim) przygotuje cię do pracy w charakterze księgowego

Atuty studiów

Wiodący program na rynku

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023 kierunek Finanse i rachunkowość prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce.

Wiodący program na rynku

Prestiżowa akredytacja ACCA

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Podejmując studia z akredytacją ACCA zwiększysz szanse awansu na kierownicze stanowiska.

Prestiżowa akredytacja ACCA

Specjalistyczna wiedza

Studia z zakresu Finansów i rachunkowości na poziomie magisterskim są skoncentrowane na pogłębianiu wiedzy w obszarze wybranej specjalności. Będziesz kształcić się pod okiem wysoce wykwalifikowanej kadry. Rozwiniesz pożądane na rynku kompetencje i zdobędziesz praktyczne umiejętności.

Specjalistyczna wiedza

Współpraca z pracodawcami

Program kształcenia jest odpowiedzą na wymagania rynku. Jest konsultowany z pracodawcami sektora prywatnego i publicznego, którzy poszukują specjalistów posiadających gruntowną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów.

Współpraca z pracodawcami

Globalne możliwości

Program studiów jest oparty o światowe standardy. Studia przygotują Cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

Globalne możliwości

Kariera

Perspektywy zawodowe

W trakcie studiów magisterskich online na kierunku Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA zyskasz kompetencje, dzięki którym możesz rozwijać karierę w obszarze:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa,
 • dokonywania oceny efektywności przedsiębiorstwa,
 • przygotowania, konsolidacji i analizy sprawozdań finansowych,
 • możesz założyć własne przedsiębiorstwo.

Prace naszych studentów  

Studenci Vistuli to fantastyczni, kreatywni młodzi ludzie. W naszej uczelni znaleźli doskonałe warunki, które pozwalają im rozwijać się. Dowodem są ich prace. Wiele z nich zostało nagrodzonych.  

Cennik

UWAGA! Od semestru zimowego 2023/2024 nowe ceny dla studentów zagranicznych – WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie, możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

mgr Jasurbek Babaev

Image for dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

dr Andrzej Janowicz

Image for dr inż. Barbara Karlikowska, prof. AFiB Vistula

dr inż. Barbara Karlikowska, prof. AFiB Vistula

mgr Daria Khisamova

Image for dr Tomasz Kociołek

dr Tomasz Kociołek

prof. dr hab. Juliusz Kotyński

dr hab. Michał Kruszka

dr Nicolas Levi

Image for dr Małgorzata Maliszewska

dr Małgorzata Maliszewska

mgr Grzegorz Michalski

dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiB Vistula

Image for dr Anna Pawlak

dr Anna Pawlak

Image for dr Zdzisław Rapacki

dr Zdzisław Rapacki

dr Monika Różycka

dr Małgorzata Smoleń-Bojańczyk

dr Stanisława Sobolewska

dr Renata Špičák

dr Witold Walkowiak

dr inż. Witold Witkowski

dr hab. Jolanta Zombirt prof. AFiB Vistula

Image for dr Wojciech Rezner

dr Wojciech Rezner

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Ekonomia

  Ekonomia

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Zarządzanie

  Zarządzanie

  Tryb

  Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski, angielski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Zarządzanie online

  Zarządzanie online

  Tryb

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

  Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy) Hybrydowe

  Poziom

  Studia podyplomowe (1-roczne)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Administrowanie funduszami europejskimi

  Administrowanie funduszami europejskimi

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  Studia podyplomowe (1-roczne)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Warszawa

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.