UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Menedżer transportu drogowego

Menedżer transportu drogowego

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

5300 zł / rok

Aplikuj online
Image for Menedżer transportu drogowego

O studiach

Studia skierowane są dla osób, które chcą zarządzać przedsiębiorstwem lub prowadzić własną firmę w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy. Studia podyplomowe Menedżer transportu drogowego pomogą zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Po jego uzyskaniu można świadczyć usługi w skali nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej.

Oferowane studia prowadzone są pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i zapewniają każdemu słuchaczowi specjalistyczną wiedzę potrzebną do legalnego oraz świadomego funkcjonowania w branży transportu drogowego. Podczas dwóch semestrów studiów przekazujemy wiedzę z zakresu prawa cywilnego, celnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, prawa podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim unijnych warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

UWAGA!!! W ramach najbliższej edycji przedmiotowych studiów podyplomowych w sposób kompleksowy omówione zostaną wszystkie zmiany w transporcie drogowym dotyczące przewoźników drogowych, zarządzających transportem i kierowców w związku z wejściem w życie w lutym 2022 r. przepisów tzw. Pakietu mobilności, a zatem przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie dostępu do rynku, delegowania kierowców, systemu oceny ryzyka i kontroli, a także czasu pracy kierowców i stosowania tachografów.

Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego dysponują wysokim poziomem wiedzy, wystarczającej do uzyskania kompetencji zawodowych. Uzyskują Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/Rzeczy. Jest on istotny, gdyż otwiera większe szanse na zatrudnienie i świadczenie usług także poza granicami Polski – we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego są zwolnieni z całości egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób/Rzeczy.

Certyfikat można otrzymać po złożeniu wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.

Ponadto świadectwo ukończenia oferowanych studiów podyplomowych stanowi podstawę do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, tj. może stanowić potwierdzenie warunku  posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1169).

Wpis na listę agentów celnych można uzyskać nieodpłatnie po złożeniu wniosku do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami.

Program studiów Menedżer transportu drogowego

Program studiów uwzględnia najnowsze unijne warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Decydując się na ten kierunek masz pewność, że zostaniesz wyposażony w narzędzia, pozwalające Ci swobodnie działać w tym sektorze.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu z każdego przedmiotu.

Pobierz program

Kariera

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

 • Prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym osób i rzeczy.
 • Zarządzania przedsiębiorstwem związanej z transportem drogowym osób i rzeczy.
 • Działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy także poza granicami Polski.
Perspektywy pracy

Perspektywy pracy

 • Kierownik działu spedycji
 • Kierownik ds. transportu
 • Koordynator transportu międzynarodowego

Cennik

Czesne za studia wynosi 5300 zł(*)
(*) Cena dotyczy osób, które prześlą zgłoszenie na studia do dnia 31 sierpnia 2024

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

 • 2900 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 2900 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Studia rozpoczynają się w październiku 2024 r. i trwają dwa semestry.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona..

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

dr hab. inż. Marcin Rychter

Profesor nadzwyczajny, wykładowca przedmiotów z zakresu inżynierii lądowej i transportu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Doktorant i asystent w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Doktor nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn – silniki spalinowe i doktor habilitowany w zakresie transportu. Kierownik pracowni i zakładu Pokładowych Systemów Diagnostycznych w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz z zakresu komercjalizacji nauki i technologii, realizowanych przez Uniwersytet Łódzki i the Universtity of Texas w Austin. Legitymuje się uprawnieniami do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych, jak i certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zarówno rzeczy i osób.

Osiągnięcia:

 • Współpracował z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie, Wydziałem Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Współpracował z Daewoo Motor Poland w Lublinie, Inspekcją Transportu Drogowego, a także licznymi podmiotami gospodarczymi
 • Wykładowca szkoleń w zakresie systemu tachografii cyfrowej i pokładowych systemów diagnostycznych OBD II/EOBD.
 • Autor i współautor ponad 180 publikacji i 4 monografii dotyczących zagadnień elementów transportu, opublikowanych w kraju i za granicą, Autor i współautor opracowań wspomagających transport.
 • Był członkiem międzynarodowej organizacji EU–MIDT (Monitoring of the Implementation of Digital Tachograph) i uczestnik posiedzeń organizacji CORTE, nadzorującej wprowadzanie systemu tachografów cyfrowych w krajach Europy.
 • Członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.
 • Ekspert komisji konkursowej w ocenie merytorycznej wniosków dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ekspert TAIEX, członek komitetów naukowych konferencji.
 • Wychowawca, promotor, opiekun i recenzent prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Kadra

mgr Andrzej Lewandowski

mgr Mirosław Montowski

mgr Andrzej Najmanowicz

Image for dr Renata Rychter

dr Renata Rychter

mgr Mariusz Stępniewski

mgr inż. Agnieszka Szokało

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie online

Zarządzanie online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie w lotnictwie cywilnym – draft

Zarządzanie w lotnictwie cywilnym – draft

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń

Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.