UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Menedżer transportu drogowego

Menedżer transportu drogowego

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

5200 zł / rok

Image for Menedżer transportu drogowego

O studiach

Studia skierowane są dla osób, które chcą zarządzać przedsiębiorstwem lub prowadzić własną firmę w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy. Studia podyplomowe Menedżer transportu drogowego pomogą zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Po jego uzyskaniu można świadczyć usługi w skali nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej.

Oferowane studia prowadzone są pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i zapewniają każdemu słuchaczowi specjalistyczną wiedzę potrzebną do legalnego oraz świadomego funkcjonowania w branży transportu drogowego. Podczas dwóch semestrów studiów przekazujemy wiedzę z zakresu prawa cywilnego, celnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, prawa podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim unijnych warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

UWAGA!!! W ramach najbliższej edycji przedmiotowych studiów podyplomowych w sposób kompleksowy omówione zostaną wszystkie zmiany w transporcie drogowym dotyczące przewoźników drogowych, zarządzających transportem i kierowców w związku z wejściem w życie w lutym 2022 r. przepisów tzw. Pakietu mobilności, a zatem przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie dostępu do rynku, delegowania kierowców, systemu oceny ryzyka i kontroli, a także czasu pracy kierowców i stosowania tachografów.

Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego dysponują wysokim poziomem wiedzy, wystarczającej do uzyskania kompetencji zawodowych. Uzyskują Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/Rzeczy. Jest on istotny, gdyż otwiera większe szanse na zatrudnienie i świadczenie usług także poza granicami Polski – we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci studiów podyplomowych Menedżer transportu drogowego są zwolnieni z całości egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób/Rzeczy.

Certyfikat można otrzymać po złożeniu wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.

Ponadto świadectwo ukończenia oferowanych studiów podyplomowych stanowi podstawę do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, tj. może stanowić potwierdzenie warunku  posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1169).

Wpis na listę agentów celnych można uzyskać nieodpłatnie po złożeniu wniosku do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami.

Program studiów Menedżer transportu drogowego

Program studiów uwzględnia najnowsze unijne warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Decydując się na ten kierunek masz pewność, że zostaniesz wyposażony w narzędzia, pozwalające Ci swobodnie działać w tym sektorze.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu z każdego przedmiotu.

Pobierz program

Kariera

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

 • Prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym osób i rzeczy.
 • Zarządzania przedsiębiorstwem związanej z transportem drogowym osób i rzeczy.
 • Działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy także poza granicami Polski.
Perspektywy pracy

Perspektywy pracy

 • Kierownik działu spedycji
 • Kierownik ds. transportu
 • Koordynator transportu międzynarodowego

Cennik

Czesne za studia dla osób zgłoszonych:

 • do dnia 31 sierpnia 2023 r. wynosi 5200 zł,
 • od dnia 1 września 2023 r. wynosi 5300 zł

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

 • 2700 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 2700 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Studia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają dwa semestry.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formualrz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

dr hab. inż. Marcin Rychter

Profesor nadzwyczajny, wykładowca przedmiotów z zakresu inżynierii lądowej i transportu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Doktorant i asystent w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Doktor nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn – silniki spalinowe i doktor habilitowany w zakresie transportu. Kierownik pracowni i zakładu Pokładowych Systemów Diagnostycznych w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz z zakresu komercjalizacji nauki i technologii, realizowanych przez Uniwersytet Łódzki i the Universtity of Texas w Austin. Legitymuje się uprawnieniami do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych, jak i certyfikatem kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zarówno rzeczy i osób.

Osiągnięcia:

 • Współpracował z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie, Wydziałem Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Współpracował z Daewoo Motor Poland w Lublinie, Inspekcją Transportu Drogowego, a także licznymi podmiotami gospodarczymi
 • Wykładowca szkoleń w zakresie systemu tachografii cyfrowej i pokładowych systemów diagnostycznych OBD II/EOBD.
 • Autor i współautor ponad 180 publikacji i 4 monografii dotyczących zagadnień elementów transportu, opublikowanych w kraju i za granicą, Autor i współautor opracowań wspomagających transport.
 • Był członkiem międzynarodowej organizacji EU–MIDT (Monitoring of the Implementation of Digital Tachograph) i uczestnik posiedzeń organizacji CORTE, nadzorującej wprowadzanie systemu tachografów cyfrowych w krajach Europy.
 • Członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.
 • Ekspert komisji konkursowej w ocenie merytorycznej wniosków dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ekspert TAIEX, członek komitetów naukowych konferencji.
 • Wychowawca, promotor, opiekun i recenzent prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Kadra

mgr Andrzej Lewandowski

mgr Mirosław Montowski

mgr Andrzej Najmanowicz

dr Renata Rychter

mgr Mariusz Stępniewski

mgr inż. Agnieszka Szokało

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych
Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie online

Zarządzanie online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie w lotnictwie cywilnym – draft

Zarządzanie w lotnictwie cywilnym – draft

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń

Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Logistyka Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac MBA Women in Leadership Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.