UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Zarządzanie – Seminarium Doktorskie

Zarządzanie – Seminarium Doktorskie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Hybrydowe

Poziom

Seminarium doktorskie (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

6000 zł / rok

Aplikuj online
Image for Zarządzanie – Seminarium Doktorskie

O studiach

Seminarium Doktorskie jest adresowane do absolwentów studiów magisterskich (niezależnie od ukończonego kierunku studiów), którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o Zarządzaniu i Jakości. Zapraszamy osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z etapów kariery zawodowej i które są gotowe do trudnej, ale pasjonującej przygody intelektualnej.

W toku Seminarium Doktorskiego jego uczestnicy czerpią wiedzę i umiejętności w zakresie pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego. Zyskują też możliwość publikacji artykułu naukowego, co jest warunkiem uzyskania stopnia doktora.

Kształcenia w ramach Seminarium pozwala łączyć naukę z pracą zawodową.

Zajęcia odbywają się w formule hybrydowej.

Program

Program Seminarium Doktorskiego pozwala osiągnąć efekty uczenia na 8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 • Procedury uzyskania stopnia naukowego doktora
 • Metodologia badań w naukach społecznych
 • Metody i techniki badań jakościowych
 • Metody i techniki badań ilościowych
 • Statystyka i wnioskowanie statystyczne
 • Prawo autorskie – etyka badacza
 • Bazy danych (krajowe i międzynarodowe)
 • Technika pisania i publikowania tekstów naukowych
 • Seminaria doktorskie
 • Indywidualne konsultacje w opiekunami naukowymi
 • Współczesne problemy badawcze Zarządzania

Atuty Seminarium Doktorskiego w AFiB Vistula

Teoretyczna wiedza i praktyczne umiejętności

Uczestnicząc w Seminarium Doktorskim zapoznasz się z metodologią pracy naukowej oraz z metodyką przygotowywania tekstów naukowych, w tym rozprawy doktorskiej. Zyskasz teoretyczną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu projektowania badań naukowych, a w szczególności stawiania pytań badawczych i hipotez oraz stosowania technik i metod badawczych.

Teoretyczna wiedza i praktyczne umiejętności

Praca z opiekunem

Przygotujesz koncepcję rozprawy doktorskiej a następnie napiszesz ją pod merytorycznym kierunkiem opiekuna. W trakcie indywidualnych konsultacji poznasz warsztat naukowy, zyskasz umiejętności z zakresu: posługiwania się literaturą naukową, gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadzenia badań naukowych, opracowania oraz dokumentowania tekstów naukowych.

Praca z opiekunem

Uczestnictwo w życiu środowiska naukowego AFiB Vistula

Uczelnia jest wpisana na elitarną listę uznanych jednostek naukowych Eurostatu. Uczestnicząc w Seminarium Doktorskim poznasz jej wybitnych ekspertów. Uczestniczą oni w projektach naukowych, które odpowiadają na współczesne wyzwania i potrzeby społeczne. Wydają fachowe opinie, doradzają różnym instytucjom i organizacjom. Są angażowani w wiele przedsięwzięć z racji ich szczególnych naukowych kompetencji.

Uczestnictwo w życiu środowiska naukowego AFiB Vistula

Seminarium Doktorskie rozpoczyna się w lutym 2024 roku i trwa trzy semestry.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

Semestr letni 2024:

 1. 24 lutego 2024
 2. 23 marca 2024
 3. 20 kwietnia 2024
 4. 25 maja 2024
 5. 8 czerwca 2024

Cennik

Opłata z tytułu wpisowego – 300 zł

Czesne za Seminarium Doktorskie wynosi 3000 zł /semestr

Wysokość opłat reguluje Rozporządzenie Rektora AFiB Vistula 1/02/2023

Seminarium Doktorskie rozpoczyna się w lutym 2024 roku i trwa trzy semestry.

Opłaty należy wnieść na tydzień przed rozpoczęciem Seminarium Doktorskiego.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: Seminarium Doktorskie Zarządzanie / imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

Zasady rekrutacji

Kandydaci na Seminaria Doktorskie składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia,
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

dr hab. Elżbieta Jędrych

Dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie Zarządzanie. Od 2020 do 2022 roku Prorektor ds. Kształcenia i Internacjonalizacji. Od 2020 Dyrektor Centrum Naukowo – Badawczego w AFiB. Od 2014 r. Dyrektor Instytutu Zarządzania.

Były wykładowca University of Economics Prague, The Faculty of Business Administration oraz Monash University, Prato Centre, Business and Economics, Milano. Autorka ponad 120 publikacji naukowych i ekspertyz nt. zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w problematyce zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym, zarządzania rozwojem pracowników, motywowania i wynagradzania, społecznej odpowiedzialności w procesach kadrowych, innowacji społecznych w organizacjach oraz kierowania zespołami pracowniczymi. Realizowała granty i projekty badawcze dotyczące strategii inwestowania w kapitał ludzki i społeczny, absorpcji innowacji personalnych w organizacjach oraz podnoszenia konkurencyjności organizacji przez rozwój kapitału intelektualnego.

Wypromowała 5 doktorów w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Ostatnie publikacje:

 • Jędrych E. (2021) Kapitał społeczny. Ukryty potencjał organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2021.
 • Jędrych E., Rzepka A., Olesiński Z. (red.). (2021) Self-Management, Entrepreneurial Culture, and Economy 4.0 A Contemporary Approach to Organizational Theory Development. Routledge, New York, 2021.
 • Jędrych E., Rzepka A., Kocot M., (2021) Implementation and Use of Green Computing in Polish Companies Vs. Implementation of Features Characteristic of Teal Organizations. (w:) Om Prakash Jena, Alok Ranjan Tripathy, Z. Polkowski (red.). Green Engineering and Technology. Innovations, Design, and Architectural Implementation. Routledge & CRC Press.  ISBN 9780367758059, ss 344 – 356.
 • Jędrych E., Tarka P. (2020). Unstructured Big Data Analytical Methods in Firms. Conceptual Model Measurement and Perception. Big Data 2020. DOI 10.1089/big2020.0123. httpps://doi.org/10.1089.
 • Jędrych E., (2020.) Zarządzanie pracownikami w turkusowych organizacjach. W: Z. Olesiński  (red.). Komponenty turkusowych organizacji. Difin, Warszawa 2020. ISBN  978-83-8085-250-1.  s. 69 – 96.
 • Jędrych E., Berniak-Woźny J. (2019). Kształtowanie kapitału społecznego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ISBN 978-83-0119770-4.

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym
 • Absorpcja innowacji społecznych w organizacjach
 • Przywództwo w zespołach pracowniczych
 • Kształtowanie rozwoju zawodowego pracowników – Life Long Learning

Czytaj mniej

dr hab. Elżbieta Jędrych

Dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie Zarządzanie. Od 2020 do 2022 roku Prorektor ds. Kształcenia i Internacjonalizacji. Od 2020 Dyrektor Centrum Naukowo – Badawczego w A…

Czytaj więcej

Kadra

dr hab. inż. Piotr F. Borowski, prof. AFiB Vistula

Image for dr hab.Krzysztof Celuch

dr hab.Krzysztof Celuch

prof. dr hab. Jan Fazlagić

prof. dr hab. Zbigniew Olesiński

dr hab. Marlena Plebańska

Kontakt

Dział Nauki AFiB Vistula
E-mail: nauka@vistula.edu.pl
Tel.+48 22 45 72 401

dr hab. Elżbieta Jędrych
Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego
E-mail: e.jedrych@vistula.edu.pl

Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.