UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP

Opłaty za studia

Zarządzenie Rektora o opłatach
Uchwała Rady wykonawczej o odpłatności za odbywanie dodatkowej specjalności na studiach mobilnych

Podstawowe akty prawne

Statut Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Regulamin studiów
Uchwała nr 4/15.06/2020 ws. warunków i trybu przyjmowania na studia w AFiB Vistula na rok akademicki 2021-2022
Zarządzenie w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych
Regulamin egzaminowania w AFiBV 2017
Regulamin procesu dyplomowania w AFiB Vistula

Wybrane zarządzenia Rektora

Zarządzenie 2-04-2021 organizacja r.ak. 2021-2022
Zarządzenie 1-03-2021 Regulamin stwarzania warunków-osoby ze szczeg. potrzebami
Zarządzenie Nr 5/11/2020 Rektora AFiB Vistula z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w AFiB Vistula
Zarządzenie w sprawie Przewodnika pisania pracy dyplomowej w AFiB Vistula (tekst przewodnika dostępny w uczelnianej sieci Intranet)
Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 AFiB Vistula
Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa imprez
Zarządzenie Rektora AFiBV w sprawie obowiązku noszenia legitymacji studenckich/indentyfikatorów osobistych.
Zarządzenie w sprawie utworzenia w AFiBV funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Bezpieczeństwa
Zarządzenie Rektora ws. utworzenia funkcji Rzecznika Akademickiego (OMBUDSMANA)

Etyka i profilaktyka antykorupcyjna na uczelni

Zarządzenie 4-11-2020 Komisja ds. Etyki i Antydyskryminacji
Kodeks Etyki AFiBV
Uchwała w sprawie Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
Zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich

Ochrona danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Załączniki do pobrania

Regulamin studiów

Załączniki do pobrania

Statut AFiB Vistula

Załączniki do pobrania

Zarządzenie ws. OPŁAT ZA STUDIA

Wzory dyplomów ukończenia studiów obowiązujące od dnia 1 maja 2022 r.

Dyplom Ukończenia Studiów I Stopnia
Dyplom Ukończenia Studiów I Stopnia Z Wyróżnieniem
Dyplom Ukończenia Studiów II Stopnia
Dyplom Ukończenia Studiów II Stopnia Z Wyróżnieniem
Dyplom Ukończenia Jednolitych Studiów Magisterskich
Dyplom Ukończenia Jednolitych Studiów Magisterskich Z Wyróżnieniem

Format dokumentu – dokument jednostronny w formacie A4, papier zabezpieczony, druk offsetowy.
Sposób personalizacji dokumentu – przy użyciu drukarki atramentowej

a) data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 01.05.2022 r.
b) data rozpoczęcia wydawanie dokumentu publicznego danego wzoru: 01.05.2022 r.
c) okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
d) data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: bezterminowo

Opis techniczny zabezpieczeń blankietu dyplomu

Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +41

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.