UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra

Kadra

Pozycję i prestiż uczelni buduje jej kadra akademicka, ludzie. To od ich kwalifikacji zależy naukowy poziom szkoły wyższej, jakość kształcenia a także wizerunek. Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Jej kadra to sprawdzeni naukowcy i doświadczeni eksperci. To dzięki ich kompetencjom, zaangażowaniu i samodzielności uczelnia dynamicznie rozwija się i osiąga sukcesy na rynku.

Znajdź wykładowcę

mgr Leszek Adamski

Magister inżynier organizator przemysłu, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” w Szkole Głównej Handlowej oraz „Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jest inżynierem organizatorem przemysłu, technologiem, projektantem sprawnych struktur organizacyjnych, przede wszystkim produkcyjnych, choć administracja publiczna nie jest mu obca. To też jest przecież struktura organizacyjna powołana do wykonania konkretnych zadań. Doświadczenia technologa, projektanta, organizatora nowych organizacji gospodarczych, nadzoru właścicielskiego, prezesa lub członka zarządów i rad nadzorczych, komisji rewizyjnych w spółkach kapitałowych i organizacjach pozarządowych i jednostkach sektora finansów publicznych skłoniły go do przyjęcia poglądów głoszonych między innymi przez Petera Druckera, Roberta Kaplana i Dawida Nortona, że nie ma zasadniczych różnic pomiędzy zarządzaniem spółką kapitałową, stowarzyszeniem, bankiem, szpitalem lub jednostką sektora finansów publicznych. Analiza metodyki COSO i międzynarodowych standardów audytorów wewnętrznych też prowadzi do podobnych wniosków. To właśnie bogate doświadczenia z różnych organizacji skłoniły go dzielenia się tymi doświadczeniami ze słuchaczami szkoleń i studiów podyplomowych dotyczących audytu i kontroli wewnętrznej, zapobiegania oszustwom, controllingu, rachunkowości zarządczej organizowanych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej we współpracy między innymi z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Rzeszowskim, Akademią Finansów i Biznesu Vistula, Wyższą Szkołą Menadżerska w Warszawie, Prywatną Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie. Jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w zakresie projektowania i organizacji zakładów przemysłowych a do 2014 roku przewodniczącym komisji rewizyjnej Oddziału Warszawskiego SIMP.
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Ewa Palarczyk

Doradca, trener, wykładowca akademicki, właściciel Energy of Result oraz prezes spółki GPM EMEA – spółki propagującej zrównoważone zarządzanie projektami na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Blisko 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami i portfelami projektów inwestycyjnych, tworzenia, operacjonalizacji i monitorowania strategii – jako Project Manager, przewodniczący i członek wielu komitetów sterujących, komitetu inwestycyjnego, komitetu nowych biznesów, szef PMO, członek zespołów projektowych Wiele lat na kluczowych stanowiskach kierowniczych – dyrektora zarządzającego, dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu, członka wielu rad nadzorczych w branży energetycznej Ponad 9 lat bezpośredniego zaangażowania w tworzenie, operacjonalizacji i monitorowaniu strategii korporacyjnej w Grupie Kapitałowej TAURON, w tym opracowania i wdrażania strategii ESG i raportowania ESG Twórca pierwszej strategii inwestycyjnej Grupy TAURON, uwzględniającej elementy zrównoważonego rozwoju Prezes Zarządu Spółki TAURON Ekonergia w okresie jej transformacji w kierunku „zielonej energetyki” Ekspert wdrażania strategii poprzez portfele, programy, projekty i PMO – potwierdzone certyfikatami: PMI PMP, IPMA A, GPM-b, GPM RCA, PRINCE2 Practitioner, MoR Practitioner, MOP Foundation, Agile PM Foundation, Change Management Foundation Zdobywca nagród Best PMO, PMO Global Award, asesor nagrody na najlepiej zarządzany projekt na świecie i w Polsce
Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

mgr Marcin Antosiewicz

Dziennikarz, politolog, wykładowca akademicki. Studiował nauki polityczne na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie i szwajcarskim Fryburgu. 15 lat spędził w mediach publicznych, m.in. jako reporter „Wiadomości” TVP1 i „Panoramy” TVP2. Był korespondentem TVP w Londynie i Berlinie. Pracował także w Deutsche Welle, The Sun i Telewizji WP. Relacjonował wiele międzynarodowych wydarzeń w Europie i na świecie, w tym trzęsienie ziemi w Nepalu, czy ataki terrorystyczne w Tunezji, Turcji, Egipcie. Od października 2017 roku uczy studentów dziennikarstwa na Uczelni Vistula i Uniwersytecie Warszawskim. Pisze dla „Newsweeka” i magazynu „Press”, newsweek.pl, forbes.pl. Mieszkał w Warszawie, Krakowie, Londynie, Berlinie, Kolonii, Bonn i szwajcarskim Fryburgu. Mówi po angielsku, niemiecku i francusku. Rozumie po rosyjsku i uczy się chińskiego. Jego ulubionymi dziennikarzami/pisarzami są Ryszard Kapuściński i Swietłana Aleksijewicz. Ulubionymi filozofami: Hannah Arendt i José Ortega y Gasset. Cenionymi politologami: Alexis de Tocqueville i Kenneth Minogue. Jest zapalonym tenisistą i początkującym wegetarianinem (jesień 2019).
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, MBA Women in Leadership

dr Iwona Artowicz-Skowrońska

Absolwentka Wydziału Polonistki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Pomagisterskiego Studium Emisji Głosu przy UW, nauczyciel języka polskiego, wykładowca akademicki w zakresie językoznawstwa oraz gramatyki języka polskiego, wieloletni nauczyciel emisji głosu na specjalizacji nauczycielskiej UW i na innych uczelniach, autorka nowatorskiego programu szkoleń z emisji głosu i retoryki funkcjonalnej dla nauczycieli praktyków przy Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z którym stale współpracuje. Pracę doktorską na temat dyskursu familijnego przygotowywała w Zakładzie Fonetyki i Logopedii Wydziału Polonistki UW, gdzie pełniła funkcję sekretarza Zakładu oraz przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu. Zorganizowała liczne konferencje i uczestniczyła w opracowywaniu redakcyjnym tomów pokonferencyjnych, .Na co dzień zajmuje się propagowaniem wiedzy o języku w środowisku lokalnym, wprowadziła w szkole, w której była polonistką uroczyste obchody Dnia Języka Ojczystego, publikowała w lokalnej prasie, współpracowała z Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, gdzie przeprowadziła warsztaty recytatorskie dla nauczycieli, jest autorką ponad trzydziestu artykułów naukowych, recenzji, sprawozdań i tekstów publicystyczno-naukowych, recenzentką „Kwartalnika Polonicum” przy UW oraz członkiem Komisji Etyki Słowa przy PAU w Krakowie, wiele lat uczestniczyła w obradach Rady Języka Polskiego PAN.
Metodyka nauczania języków obcych

dr Davut Han Aslan

Stosunki międzynarodowe
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.