UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Struktura uczelni

Struktura uczelni

Władze Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Senat Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Struktura Uczelni

Centrum Naukowo-Badawcze

Grupa Uczelni Vistula jest krajowym liderem w dziedzinie umiędzynarodowienia wśród wszystkich uczelni w Polsce. Uczelnie składają się z wybitnych ekspertów i badaczy, którzy mają rzeczywisty wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula prace badawcze toczą się w ramach Centrum Naukowo-Badawczego, w skład którego wchodzi pięć jednostek organizacyjnych: Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji, Instytut Badań w dyscyplinie Historia, Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Badań Azjatyckich.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula otrzymała prestiżowy tytuł „HR Excellence in Research”. Jak podkreśla portal EURAXESS, „Nagroda ‘HR Excellence in Research’ daje publiczne uznanie instytucjom badawczym, które poczyniły postępy w dostosowywaniu swojej polityki zasobów ludzkich do zasad określonych w Europejskiej ‘Karcie i Kodeksie’”. Konsekwentnie, Akademia jest głęboko zaangażowana „we wdrażanie sprawiedliwych i przejrzystych procedur rekrutacji i oceny naukowców”. Otrzymując od Komisji Europejskiej prestiżową nagrodę HR Excellence in Research, Akademia dąży do przestrzegania najwyższych standardów jakościowych, nie tylko w prowadzeniu badań, ale także w rekrutacji nowego personelu naukowego, szkoleniu, a także ocenie naukowców.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula została również wyróżniona przez Eurostat jako uznana jednostka badawcza. Dzięki temu nasi pracownicy uzyskali prawo ubiegania się o dostęp do poufnych danych Eurostatu i wykorzystywania ich w swoich badaniach.

Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse

Do Instytutu należą pracownicy naukowi i doktoranci kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych.

Sprawdź

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

Instytut rozpoczął działalność w roku akademickim 2019/2020. Tworzą go byli pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który zakończył działalność w związku z nową klasyfikacją dyscyplin badawczych oraz politolodzy z Filii w Pułtusku – Akademii im. Aleksandra Gieysztora.

Czytaj mniej

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

Instytut rozpoczął działalność w roku akademickim 2019/2020. Tworzą go byli pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który zako…

Czytaj więcej
Sprawdź

Instytut Badań w dyscyplinie Historia

  • historia Mazowsza od średniowiecza do XX wieku
  • historia i archeologia wczesnego średniowiecza
  • średniowieczna historia Europy środkowo-wschodniej
  • edukacja historyczna i muzealna
  • chrześcijaństwo w Polsce X-XX wiek
Czytaj mniej

Instytut Badań w dyscyplinie Historia

  • historia Mazowsza od średniowiecza do XX wieku
  • historia i archeologia wczesnego średniowiecza
  • średniowieczna historia Europy środkowo-wschodniej
  • edukacja hist…
Czytaj więcej
Sprawdź

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Do zadań Instytutu należy w szczególności: analiza współczesnych uwarunkowań działania i zarządzania organizacjami oraz inicjowanie badań naukowych w tym zakresie, kształcenie i doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, przygotowywanie publikacji książkowych, artykułów, ekspertyz, upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Czytaj mniej

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Do zadań Instytutu należy w szczególności: analiza współczesnych uwarunkowań działania i zarządzania organizacjami oraz inicjowanie badań …

Czytaj więcej
Sprawdź

Instytut Badań Azjatyckich

Instytut Badań Azjatyckich (Asia Research Institute) powstał w 2017 r. (początkowo pod nazwą „Centrum Badań Azjatyckich”) jako nowa jednostka badawcza Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jego powstanie odzwierciedlało potrzebę intensyfikacji badań nad Azją, Dalekim Wschodem i w szczególności nad Chinami – wschodzącą potęgą gospodarki światowej.

Czytaj mniej

Instytut Badań Azjatyckich

Instytut Badań Azjatyckich (Asia Research Institute) powstał w 2017 r. (początkowo pod nazwą „Centrum Badań Azjatyckich”) jako nowa jednostka badawcza Akademii Finansów i…

Czytaj więcej
Sprawdź
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.