UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Struktura uczelni / Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Instytutem kieruje dr hab. Elżbieta Jędrych prof. AFiB.

Celem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki zarządzania. Do zadań Instytutu należy w szczególności: analiza współczesnych uwarunkowań działania i zarządzania organizacjami oraz inicjowanie badań naukowych w tym zakresie, kształcenie i doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, przygotowywanie publikacji książkowych, artykułów, ekspertyz, upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Zespół Instytutu tworzy kilkunastu pracowników oraz liczne grono współpracowników wywodzących się z praktyki gospodarczej, ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin zarządzania.

Różnorodność posiadanych doświadczeń pracowników Instytutu przekłada się na ich zainteresowania badawcze, które znajdują odzwierciedlenie w publikacjach naukowych, uczestnictwie w konferencjach oraz wystąpieniach o granty naukowe.

Temat wiodących badań.

Temat wiodących badań Instytutu Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości brzmi: „Zarządzanie wybranymi obszarami organizacji publicznych i biznesowych w dobie globalizacji i rewolucji technicznej 4.0”

Badania pracowników Instytutu skupiają się na następujących obszarach zarządzania: zarządzanie kapitałem ludzkim w biznesie i administracji publicznej, zarządzanie projektami w instytucjach publicznych, uwarunkowania wdrażania nowych technologii (w tym mediów mobilnych) do realizacji przedsięwzięć biznesowych i kształtowania postaw przedsiębiorczych, kształtowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, zarządzanie talentami w wielokulturowych organizacjach na przykładzie szkół wyższych, kształtowanie kapitału społecznego w organizacjach – inwestowanie w kapitał społeczny, społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój organizacji, uwarunkowania relacji społecznych i biznesowych wewnątrz organizacji i między organizacjami – międzyorganizacyjne sieci współpracy.

Pod egidą Instytutu odbyły się ostatnio konferencje: konferencja naukowe pod tytułem:” Organizacje turkusowe w dobie gospodarki 4.0”. (2020), Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu nt. „Kapitał Społeczny i Zaufanie w Biznesie” (2018); Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca wyzwań edukacji „Strategiczne cele edukacji. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, konferencja rozpoczęła cykl debat nt. strategii edukacji w Polsce (2017); Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza Competency Management – Research & Business Practice, Wrocław, współorganizowana przez spółki Profes, E-peers, Hominem z Hiszpanii, The Multidisciplinary European Research Institute Graz (MERIG) z Austrii a także Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu (2017); Konferencja Krajowa Wrocław. Instytut Zarządzania AFiBV, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kongres Kobiet: „Czas na kobiety” (2017); Konferencja krajowa: „Edukacja XXI wieku – problemy i wyzwania” (2016); Konferencja: „Zaburzenia ekonomiczno-finansowe w Europie i świecie w drugim dziesięcioleciu XXI w.” (2016); Konferencja międzynarodowa: „Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystania” (2016).

Najnowsze publikacje i programy badawcze.

Wśród ostatnich publikacji pracowników Instytutu znajdują się pozycje:

Jędrych E. (2021). Kapitał społeczny – ukryty potencjał organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2021. ISBN 978-83-012-1699-3., Jędrych E., Klimek D. (2021). A Model for the Sustainable Management of Enterprise Capital. “Sustainability” 2021, No. 13, 183. ISSN 2071-1050, DOI 10.3390/su13010183. DOI 10.3390/su13010183., Jędrych E. Klimek D. (2021). Self-Management, Entrepreneurial Culture,and Economy 4.0 A Contemporary Approach to Organizational Theory Development. W: E. Jędrych, A. Rzepka, Z. Olesiński (red.). Teal Characteristics in Enterprises Engaged in Municipal Activities. Routledge 2021. ISBN 9781003213048, s 1-14. E. Jędrych, J. Berniak-Woźny (red.). Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji. Wyd. AFiB VISTULA. Warszawa 2019; Kopciuszewska E., Rybiński K. (2020). Will artificial intelligence revolutionise the student evaluation of teaching? A big data study of 1.6 million student reviews. Assessment & Evaluation in Higher Education. https://doi.org/10.1080/ 02602938. 2020. 1844866. 2020; Kopciuszewska E., Gburzyński P. (2019). On Rapid Development of Reactive Wireless Sensor Systems, CzOTO 2019, volume 1, issue 1. ss. 574-582.; Nowakowski K. R. (2020). Strategie marketingowe firm południowokoreańskich na polskim rynku, Wydawnictwo Akademii i Finansów Biznesu Vistula, Warszawa 2020, ISBN 978-83-64614-55-2.; Nowakowski K. R. (2020). Zastosowanie nowych technologii w gospodarce koreańskiej. (w:). Z. Olesiński (red.). Składniki turkusowych organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-250-1. s. 341-354. ;Nowakowski K. R. (2020). Powstanie i zmierzch państwa konfucjańskiego – rozważania nad przyczynami upadku Korei. (w:). G. Strnad, P. Kida (red.). Meandry Koreanistyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, ISBN 978-83-232-3597-2. ss. 155-176. Olesiński Z. (2020). W dążeniu ku turkusowej organizacji. (w). Z. Olesiński (red.). Składniki Turkusowych organizacji. Difin, Warszawa 2020. ISBN 978-83-8085-250-1. ss. 264 – 275; Olesiński Z. (2021). Development of Teal Organisations in Economy 4.0: An Empirical Research. „European Research Studies Journal” No. 1, XXIV. ISSN 1108-2976. ss. 117-129 ; Olesiński Z., Borowiecki R. (2019). Uwarunkowania kreacji turkusowych organizacji w Polsce. „Przegląd Organizacji” nr. 10 rok 2019; Plebańska M. (2020). Kompetencje przyszłości w świetle gospodarki 4.0. (w.). Z. Olesiński (red.) Składniki turkusowych organizacji. Wyd. Difin, Warszawa 2020. ISBN 978-83-8985-250-1. ss. 122 – 132 ; Plebańska M., Halska B. (2019). Kompetencje przyszłości w branży IT. (w.). E. Jędrych, J. Berniak – Woźny (red.). Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji. Wyd. AFiB Vistula, Warszawa 2019. ISBN 978-83-64614-45-3. ss. 185 – 201; Wiśniewska A. M. (2020). Przedsiębiorstwo w turystyce medycznej. Czynniki rozwoju. Difin, Warszawa 2020. ISBN 978-83-8085-892-3.

Realizowane programy badawcze:

  • Pomiar kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych. Zarzadzanie ukrytym potencjałem biznesowym (Kierownik badań – E. Jędrych i zespół Pracowników Instytutu).
  • Organizacje turkusowe w dobie gospodarki 0 (kierownik badań Z. Olesiński, międzynarodowy zespół z udziałem pracowników Instytutu I naukowców z innych uczelni z kraju i zza granicy).
  • Analiza kompetencji przyszłości w gospodarce opartej na wiedzy. Holistyczny rozwój kompetencji społecznych oraz kompetencji cyfrowych w kontekście rewolucji przemysłowej 4.0. (kierownik badań M. Plebańska we współpracy z J. Berniak – Woźny).
  • Badania ewaluacji jakości zajęć prowadzonych na uczelni z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. (badania prowadzone przez E. Kopciuszewską i K. Rybińskiego).
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami świadczącymi usługi na rynku turystyki medycznej. (badania prowadzone przez Wiśniewską).
  • Badania działania przedsiębiorstw południowokoreańskich na rynku polskim (badania prowadzone przez Nowakowskiego).
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.