UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Struktura uczelni / Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

Instytutem kieruje dr. hab. Agata Włodkowska, prof. AFiBV

Celem Instytutu jest aktywne włączenie się w światową politologię i budowanie dorobku dzięki obserwowaniu, wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk oraz wydarzeń zarówno w międzynarodowym, jak i polskim kontekście. Nasi pracownicy uczestniczą w zagranicznych i krajowych sieciach badawczych oraz towarzystwach naukowych, przez co promują markę Instytutu i rozwijają indywidualną karierę naukową. W związku z tzw. parametryzacją uczelni, w swojej pracy Instytut szczególną uwagę zwraca na publikacje pracowników w wysoko punktowanych wydawnictwach w kraju i za granicą. Naszym celem pozostaje publikowanie w czasopismach o wysokim impact factor (IF).

W przeszłości Instytut organizował tzw. „dialogi” z komisarzami Unii Europejskiej oraz urzędnikami instytucji europejskich, którzy gościli w murach AFiB Vistula. Trójka pracowników Instytutu (Małgorzata Bonikowska, Agnieszka Legucka, Bartłomiej E. Nowak) jest członkami zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej, tzw. „Team Europe Direct”. Dr Bartłomiej E. Nowak pełni funkcje przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce.

Nasze pracowniczki i pracownicy wchodzą w skład: Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN (prof. Agnieszka Legucka), zarządu Stowarzyszenia Studiów Strategicznych (prof. Agata Włodkowska). Dodatkowo odpowiadają za redakcję czasopism: prof. Agnieszka Legucka „Sprawy Międzynarodowe”, prof. Aldona Piwko „Społeczeństwo i Polityka”.

Instytut organizuje liczne seminaria i debaty związane z pracą naukową naszych pracowników, m.in. związane z zarządzaniem policentrycznym ładem międzynarodowym, zmianami w multilateralizmie i globalną reakcją na pandemię COVID-19, a także poświęcone strefie euro oraz perspektywom Polski na dołączenie do Unii Gospodarczej i Walutowej. W ostatnim roku na uwagę zasługują forum naukowo-społeczne „Lepsze prawo, lepsza Polska” oraz debaty na temat przywództwa kobiet we współczesnym świecie i rosyjskiej elity władzy. W najbliższym roku akademickim planowane są kolejne wydarzenia.

Zakres działalności Instytutu obejmuje:

 • systemy polityczne i najnowszą historię polityczną RP
 • filozofię polityczną i etykę w polityce oraz w stosunkach międzynarodowych
 • ruchy społeczne i polityczne, problematykę przywództwa
 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • politykę zagraniczną Polski, Rosji, Izraela
 • polityki Unii Europejskiej
 • integrację europejską, przyszłość i reformy Unii Europejskiej.
 • problematykę bezpieczeństwa i konfliktów międzynarodowych
 • dezinformację
 • wspólne sąsiedztwo
 • nowy ład światowy

Wybrane publikacje pracowniczek i pracowników Instytutu:

Bartoś Tadeusz, Upadek, niemożliwy. Eseje filozoficzne, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2021.

Bartoś Tadeusz, Why democracy in Poland is currently impossible? Conditions for the sustainability of the liberal democratic system, “Społeczeństwo i Polityka” 2021, 2(61).

Cymerski Jarosław (wspólnie z P. Mielcarz, D. Osiichuk), Algorithmic Sangfroid? The Decline of Sensitivity of Crude Oli Prices to News no Potentially Disruptive Terror and Political Unrest, “Sustainability” 2021, 13(1), 52; https://doi.org/10.3390/su13010052

Cymerski Jarosław (wspólnie z W. Zubrzycki), Terroryzm i sposoby jego finansowania, Akademia Policji w Szczytnie, Szczytno 2022.

Konarski Wawrzyniec, Ethnicity, Nationalism and Politics. Prolegomena to terminology and its most representative exemplification within the Central European political space in newest historical perspective, “Społeczeństwo i Polityka” 2021, nr 1(66).

Konarski Wawrzyniec, The Irish Republican Army, or the nationalistic face of terrorism. A theoretical context and selected examples, „Przegląd Zachodni” 2020, 3 (376).

Legucka Agnieszka, Dezinformacja jako element wojny informacyjnej Federacji Rosyjskiej – założenia i efektywność, „Sprawy Międzynarodowe” 2020, nr 4.

Legucka Agnieszka, Kupiecki Robert (eds.), Disinformation, Narratives and Memory Politics in Russia and Belarus, New York & London Routledge 2022.

Nowak Bartłomiej E., Post-COVID multilateralism. How to save humanity from hell?, ANALIZA CSM, 07/2020.

Nowak Batłomiej E., A.Kluź,  Global Economic Governance and the Challenge of Technological Revolution, w: M. Rewizorski, K. Jędrzejewska, A. Wróbel (red.), The Future of Global Economic Governance. Challenges and Prospects in the Age of Uncertainty, Springer Publishing, 2020.

Piwko Aldona, Kostecki Wojciech, Legislative Actions of the Republic of Poland Government and Religious Attitudes of Muslims in Poland during the COVID-19 Pandemic, “Religions” 2021 (12/5).

Piwko Aldona, Theological andcultural aspects of Muslim youth religiosity. “European Journal of Science and Theology” 2022 (18/3).

Romek Zbigniew, Cenzura jako narzędzie władzy, „Biuletyn IPN” 2022, nr 7/8, s. 68-77.

Romek Zbigniew, Pokolenie Marca’68. Wariant łódzki, Wyd. Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2023.

Stępka Stanisław, Koncepcje społeczno-gospodarcze i polityczne Stanisława Mikołajczyka (1901-1966), Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2021.

Stępka Stanisław, Między Monachium a Londynem. Recenzja korespondencji Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Adamem Ciołkoszem i Aleksandrem Bregmanem, „Studia Migracyjne Przegląd Polonijny” 2020, nr 2.

Włodkowska Agata, Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar rywalizacji i wpływu. Ciągłość i zmiana w perspektywie 30 lat, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2022 (20/4).

Włodkowska Agata, The conflict in Ukraine from the feminist perspective, in: Agnieszka Kasińska-Metryka, Karolina Pałka-Suchojad, The Russia-Ukraine War of 2022 Faces of Modern Conflict, Routledge, London & New York 2022.

Zielińska Karolina, Israeli Development Aid to Sub-Saharan Africa: Soft Power and Foreign Policy, Routledge, London & New York 2021.

Zielińska Karolina, Nir Boms, Changing Borders in a Changing Region: Civilian Dimension and Security Predicament at the Syrian-Israeli Border, “Israel Affairs” 2019(25/4).

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.