UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kandydat / Rekrutacja

Rekrutacja

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rekrutacji

Jak zaaplikować?

Wybierz z naszej szerokiej oferty studiów kierunek, który Cię interesuje: https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow

Kliknij przycisk APLIKUJ ONLINE i wypełnij formularz rejestracyjny:

 1. Odbierz specjalny login do systemu rekrutacyjnego, który otrzymasz podczas rejestracji.
 2. Pamiętaj, żeby wybrać właściwy stopień studiów (I lub II), tryb (stacjonarny, niestacjonarny lub online) oraz semestr (zimowy lub letni).
 3. Po zalogowaniu wypełnij wszystkie pola formularza zaznaczone czerwoną gwiazdką*.
  W wyznaczonym miejscu dołącz zdjęcie  w formacie .JPG (dowodowe lub paszportowe): kolorowe, na białym tle, w wymiarze co najmniej 600 x 800 pikseli – to zdjęcie będzie użyte w Twojej legitymacji studenckiej.
 4. W sekcji „DOKUMENTY” dodaj skany wymaganych dokumentów w formacie PDF:
  • dyplom studiów licencjackich / inżynierskich / jednolitych studiów magisterskich oraz suplement do dyplomu;
  • w przypadku oczekiwania na dyplom – zaświadczenie o obronie;
  • w przypadku dyplomu I stopnia zagranicznego: tłumaczenie przysięgłe dyplomu + apostille lub legalizacja;
  • dla kierunku GRAFIKA: portfolio składające się z 5 prac malarskich i 5 prac z rysunku w technice dowolnej;
  • dla studiów prowadzonych w języku angielskim: certyfikat poświadczający znajomość języka obcego; listę uznawanych certyfikatów znajdziesz TUTAJ.

UWAGA! Przyjęcie na kierunek:

  • INFORMATYKA – możliwe jest z posiadanym dyplomem inżynierskim z informatyki. W przypadku ukończonych studiów pokrewnych każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez Dziekana Wydziału.
  • FILOLOGIA ANGIELSKA – możliwe jest z posiadanym dyplomem licencjackim z filologii angielskiej lub innego kierunku powiązanego z lingwistyką – wtedy wymagany jest certyfikat C1. W innych przypadkach każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie przez Dziekana. Wydział Filologii oferuje także intensywne kursy wyrównawcze z wybranych przedmiotów.

5. Upewnij się, że przesłałeś/-aś aplikację klikając na przycisk PRZEŚLIJ, w innym przypadku nie będzie rozpatrywana.

WAŻNE! Samo wypełnienie aplikacji NIE jest równoznaczne z zapisaniem na studia. Musisz przejść przez wszystkie kroki procesu rekrutacji, aby oficjalnie stać się studentem Uczelni Vistula.

Pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności Twoich dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych).

W przypadku braków lub nieprawidłowości w aplikacji online i/lub konieczności uzupełnienia aplikacji o dodatkowe dokumenty, otrzymasz z Biura Rekrutacji informację na Twój adres e-mail.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz na Twój adres e-mail:

 • umowę̨ o studiowaniu (do zaakceptowania w systemie rekrutacyjnym on-line);
 • zarządzenie o płatnościach;
 • ślubowanie;
 • druk zaświadczenia lekarskiego (dotyczy TYLKO kierunku Grafika).

Do pełnego zapisu na studia konieczne jest wniesienie następujących opłat:

 • opłata wpisowa za studia: 400 zł;
 • opłata za legitymację studencką: 22 zł;
 • opłata za czesne zgodnie z terminarzem zawartym w umowie o studiowaniu lub zgodnie z obowiązującym regulaminem PROMOCJI, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z promocji (sprawdź aktualne promocje TUTAJ).

Dokonaj płatności na konto ogólne uczelni AFiB Vistula (numery kont znajdziesz TUTAJ). W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko, kierunek studiów oraz za co uiszczasz opłatę.

UWAGA! Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do aplikacji w sekcji „DOKUMENTY” – jest to warunek zapisu na studia.

Opłat za studia można także dokonać osobiście w siedzibie uczelni: we wpłatomacie lub w pokoju nr 118.

 1. Podpisz cyfrowo umowę o studiowaniu, aby formalnie zatwierdzić przyjęcie na studia.
 2. W sekcji „DOKUMENTY” dodaj skan/zdjęcie:
  • podpisanego ślubowania;
  • podpisanego regulaminu promocji, jeśli z niej korzystasz (sprawdź aktualne promocje TUTAJ);
  • potwierdzenie dokonanych opłat za studia.
 3. Zwróć uwagę, czy zrealizowałeś/-aś wszystkie zadania w systemie rekrutacyjnym (zatwierdzona umowa o studiowaniu – wymóg konieczny, wybrany język obcy, itd.)

Po zaakceptowaniu online i dołączeniu wspomnianych wcześniej dokumentów w systemie rekrutacyjnym zostaniesz przyjęty/-a na studia!

Najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz loginy do systemów uczelnianych, takich jak USOS, czy Platon (prosimy na wszelki wypadek sprawdzać również folder SPAM).

Legitymacja studencka będzie gotowa do odbioru w holu recepcji (po ówczesnym okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem) w ciągu dwóch tygodni od otrzymania dostępu do systemu studenckiego USOS oraz nadania numeru albumu.

Jak zaaplikować?

Wypełnij aplikację online TUTAJ. Instrukcje pobierz TUTAJ i dołącz skany poniższych dokumentów:

 • paszport lub dowód tożsamości;
 • świadectwo dojrzałości;
 • zdjęcie w formacie jpg (dowodowe, paszportowe);
 • certyfikat znajomości języka (jeśli posiadasz). Szczegółową informację o wymaganiach językowych znajdziesz TUTAJ;
 • dyplom studiów I-go stopnia + suplement (dla kandydatów na studia II-go stopnia);
 • oryginał karty przebiegu studiów potwierdzony przez uczelnię oraz podanie do Dziekana (dla studentów, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie). Wzór podania do Dziekana znajdziesz TUTAJ.

Upewnij się, że przesłałeś aplikację, w innym przypadku nie będzie rozpatrywana.

W ciągu 5 dni roboczych od złożenia wniosku dostaniesz:

 • Zaświadczenie o warunkowym przyjęciu;
 • Umowę o studiowaniu;
 • Fakturę do zapłaty.

W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, otrzymasz od nas informację na twój adres e-mail.

Jeśli przenosisz się z innej uczelni, musisz przed złożeniem podania do Dziekana dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 85 euro. Po tym, jak dokonasz płatności, dokumenty będą skierowane do Dziekana, który na podstawie dokumentacji w ciągu 2 tygodni podejmuje decyzję. Decyzję Dziekana otrzymasz na swój adres e-mail.

Gdy środki zostaną zaksięgowane na rachunku uczelni, otrzymasz potwierdzenie przez aplikację online. Jeśli nie dostaniesz go w ciągu 5 dni, prześlij potwierdzenie dokonania wpłaty na adres: admission2@vistula.edu.pl.

Opłacając fakturę, akceptujesz warunki umowy o studiowaniu. Musisz jednak zaakceptować warunki umowy w aplikacji online lub dołączyć skan podpisanej umowy o studiowaniu. Bez tego nie będziemy mogli wydać zaświadczenia o przyjęciu na studia oraz zaproszenia dla wizy.

Wreszcie, dostaniesz skany dokumentów akceptacyjnych – Dokument potwierdzający przyjęcie ciebie na studia oraz zaproszenie dla vizy. Jeśli chcesz uzyskać oryginały dokumentów, zaznacz odpowiednią opcję w aplikacji.

Zapoznaj się z obowiązującymi w Polsce przepisami wizowymi i listą wymaganych dokumentów na stronie internetowej konsulatu RP w twoim kraju.
Starannie przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Upewnij się, że masz wiedzę o Polsce, Warszawie, uczelni i swoim programie studiów.

W przypadku odmowy wydania wizy, napisz na adres: refund@vistula.edu.pl, abyśmy mogli dokonać zwrotu środków finansowych.

Aby uzyskać pełne informacje, napisz na adresaccommodation@vistula.edu.pl.
Tu znajdziesz pakiet informacyjny: in Englishукраїнською мовоюпо-русски.

Wypełnij wniosek dostępny na stronie link i uzyskaj wsparcie mentora jeszcze przed przyjazdem do Warszawy. W razie potrzeby, pomoże ci zorganizować transfer z lotniska do hotelu.

Zapoznaj się z pełną listą dokumentów, które powinieneś złożyć po przyjeździe do uczelni: Tu znajdziesz pakiet informacyjny: in Englishпо-русски.

Upewnij się, że w dniu przyjazdu będziesz miał je wszystkie ze sobą.

Musisz złożyć dokumenty w ciągu 2 dni po przyjeździe do Polski. Po złożeniu dokumentów otrzymasz legitymację studencką oraz plan zajęć.

Jak zaaplikować?

Wybierz z naszej szerokiej oferty studiów kierunek, który Cię interesuje: https://vistula.edu.pl/kierunki-studiow

Kliknij przycisk APLIKUJ ONLINE i wypełnij formularz rejestracyjny:

 1. Odbierz specjalny login do systemu rekrutacyjnego, który otrzymasz podczas rejestracji.
 2. Pamiętaj, żeby wybrać właściwy stopień studiów (I lub II), tryb (stacjonarny, niestacjonarny lub online) oraz semestr (zimowy lub letni).
 3. Po zalogowaniu wypełnij wszystkie pola formularza zaznaczone czerwoną gwiazdką*.
  W wyznaczonym miejscu dołącz zdjęcie  w formacie .JPG (dowodowe lub paszportowe): kolorowe, na białym tle, w wymiarze co najmniej 600 x 800 pikseli – to zdjęcie będzie użyte w Twojej legitymacji studenckiej.
  (zwróć uwagę na poprawne wpisanie pełnej nazwy ukończonej szkoły oraz właściwego numeru świadectwa dojrzałości)
 4. W sekcji „DOKUMENTY” dodaj skany wymaganych dokumentów w formacie PDF:
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • świadectwo dojrzałości (matura) lub jego odpis;
   • jeśli dotyczy: apostille lub legalizacja do zagranicznego świadectwa dojrzałości;
   • jeśli dotyczy: tłumaczenie na język polski zagranicznego świadectwa dojrzałości przez tłumacza przysięgłego;
  • dla kierunku GRAFIKA: portfolio składające się z 5 prac malarskich i 5 prac z rysunku w technice dowolnej;
  • dla kierunku FILOLOGIA oraz studiów prowadzonych w języku angielskim: certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie min. B1 (listę uznawanych certyfikatów znajdziesz TUTAJ) lub matura z j. angielskiego*;

*rozszerzenie minimum 60%, w przypadku samej podstawy minimum 95% zwalnia kandydatów na Filologię Angielską z obowiązku przedstawienia certyfikatu językowego.

5. Upewnij się, że przesłałeś/-aś aplikację klikając na przycisk PRZEŚLIJ, w innym przypadku nie będzie rozpatrywana.

WAŻNE! Samo wypełnienie aplikacji NIE jest równoznaczne z zapisaniem na studia. Musisz przejść przez wszystkie kroki procesu rekrutacji, aby oficjalnie stać się studentem Uczelni Vistula.

Pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności Twoich dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych).

W przypadku braków lub nieprawidłowości w aplikacji online i/lub konieczności uzupełnienia aplikacji o dodatkowe dokumenty, otrzymasz z Biura Rekrutacji informację na Twój adres e-mail.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz na Twój adres e-mail:

 • umowę̨ o studiowaniu (do zaakceptowania w systemie rekrutacyjnym on-line);
 • zarządzenie o płatnościach;
 • ślubowanie;
 • druk zaświadczenia lekarskiego (dotyczy TYLKO kierunków: Architektura, Dietetyka, Grafika).

Do pełnego zapisu na studia konieczne jest wniesienie następujących opłat:

 • opłata wpisowa za studia: 400 zł;
 • opłata za legitymację studencką: 22 zł;
 • opłata za czesne zgodnie z terminarzem zawartym w umowie o studiowaniu lub zgodnie z obowiązującym regulaminem PROMOCJI, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z promocji (sprawdź aktualne promocje TUTAJ).

Dokonaj płatności na konto ogólne uczelni AFiB Vistula (numery kont znajdziesz TUTAJ). W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko, kierunek studiów oraz za co uiszczasz opłatę.

UWAGA! Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do aplikacji w sekcji „DOKUMENTY” – jest to warunek zapisu na studia.

Opłat za studia można także dokonać osobiście w siedzibie uczelni: we wpłatomacie lub w pokoju nr 118.

 1. Podpisz cyfrowo umowę o studiowaniu, aby formalnie zatwierdzić przyjęcie na studia.
 2. W sekcji „DOKUMENTY” dodaj skan/zdjęcie:
  • podpisanego ślubowania;
  • podpisanego regulaminu promocji, jeśli z niej korzystasz (sprawdź aktualne promocje TUTAJ);
  • potwierdzenie dokonanych opłat za studia.
 3. Zwróć uwagę, czy zrealizowałeś/-aś wszystkie zadania w systemie rekrutacyjnym (zatwierdzona umowa o studiowaniu – wymóg konieczny, wybrany język obcy, itd.)

Po zaakceptowaniu online i dołączeniu wspomnianych wcześniej dokumentów w systemie rekrutacyjnym zostaniesz przyjęty/-a na studia!

Najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz loginy do systemów uczelnianych, takich jak USOS, czy Platon (prosimy na wszelki wypadek sprawdzać również folder SPAM).

Legitymacja studencka będzie gotowa do odbioru w holu recepcji (po ówczesnym okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem) w ciągu dwóch tygodni od otrzymania dostępu do systemu studenckiego USOS oraz nadania numeru albumu.

Jak zaaplikować?

Wskaż kierunek studiów na który chcesz się przenieść.

UWAGA! Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe w ramach takiego samego kierunku studiów. Decyzja o tym, na który semestr zostaniesz przyjęty/-a zależy od Dziekana Wydziału (na podstawie analizy realizowanego przez Ciebie do tej pory programu studiów).

Przeniesienie z innej uczelni jest możliwe, jeśli ewentualna przerwa od podejmowanych ostatnio studiów wynosi maksymalnie 5 lat.

Kliknij przycisk APLIKUJ ONLINE i wypełnij formularz rejestracyjny:

 1. Odbierz specjalny login do systemu rekrutacyjnego, który otrzymasz podczas rejestracji.
 2. Wprowadź wszystkie wymagane dane i zaznacz w systemie, na który rok i semestr ubiegasz się o przyjęcie.
  W wyznaczonym miejscu dołącz zdjęcie  w formacie .JPG (dowodowe lub paszportowe): kolorowe, na białym tle, w wymiarze co najmniej 600 x 800 pikseli – to zdjęcie będzie użyte w Twojej legitymacji studenckiej.
 3. W sekcji „DOKUMENTY” dodaj skany wymaganych dokumentów w formacie PDF:
  • na studia I stopnia: skan świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości lub jego odpis;
  • na studia II stopnia: skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu do dyplomu;
  • oryginał karty przebiegu studiów wydany przez Dziekanat poprzedniej uczelni;
  • wypełnione podanie do Dziekana (wzór podania do Dziekana znajdziesz TUTAJ).
  • zdjęcie w formacie JPG (dowodowe lub paszportowe): kolorowe, na białym tle, w wymiarze co najmniej 600 x 800 pikseli – to zdjęcie będzie użyte w Twojej legitymacji studenckiej;
  • dla kierunku FILOLOGIA oraz studiów prowadzonych w języku angielskim: certyfikat poświadczający znajomość języka obcego*; listę uznawanych certyfikatów znajdziesz TUTAJ.

*matura na poziomie rozszerzonym z j. angielskiego z wynikiem powyżej 60%, bądź powyżej 95% na poziomie podstawowym zwalnia kandydatów na Filologię Angielską z obowiązku przedstawienia certyfikatu językowego.

  • potwierdzenie płatności za rozpatrzenie podania o przeniesienie (opłata administracyjna wynosi 350 zł). Wniosek nie będzie rozpatrywany bez uiszczenia opłaty administracyjnej. W tytule prosimy podać imię, nazwisko oraz za co wnoszona jest opłata. Numery kont znajdziesz TUTAJ.

4. Upewnij się, że przesłałeś/-aś aplikację klikając na przycisk PRZEŚLIJ, w innym przypadku nie będzie rozpatrywana.

Pracownicy Biura Rekrutacji dokonują wstępnej weryfikacji poprawności Twoich dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych).

W przypadku braków lub nieprawidłowości w aplikacji online i/lub konieczności uzupełnienia aplikacji o dodatkowe dokumenty, otrzymasz z Biura Rekrutacji informację na Twój adres e-mail.

Po rozpatrzeniu podania przez Dziekana otrzymasz decyzję na który semestr możesz zostać przyjęty/-a.

Jeśli decyzja Dziekana zostanie przez Ciebie zaakceptowana, to możesz przejść do kolejnego etapu rekrutacji. W takim przypadku otrzymasz od nas w formie elektronicznej:

 • umowę̨ o studiowaniu (do zaakceptowania w systemie rekrutacyjnym on-line);
 • zarządzenie o płatnościach;
 • ślubowanie;
 • druk zaświadczenia lekarskiego (dotyczy TYLKO kierunków Architektura, Dietetyka, Grafika).

Do pełnego zapisu na studia konieczne jest wniesienie następujących opłat:

 • opłata za legitymację studencką: 22 zł;
 • opłata za czesne zgodnie z terminarzem zawartym w umowie o studiowaniu lub zgodnie z obowiązującym regulaminem PROMOCJI, jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z promocji (sprawdź aktualne promocje TUTAJ).

Dokonaj płatności na konto ogólne uczelni AFiB Vistula (numery kont znajdziesz TUTAJ). W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko, kierunek studiów oraz za co uiszczasz opłatę.

UWAGA! Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do aplikacji w sekcji „DOKUMENTY” – jest to warunek zapisu na studia.

Opłat za studia można także dokonać osobiście w siedzibie uczelni: we wpłatomacie lub w pokoju nr 118.

 1. Podpisz cyfrowo umowę o studiowaniu, aby formalnie zatwierdzić przyjęcie na studia.
 2. W sekcji „DOKUMENTY” dodaj skan/zdjęcie:
  • podpisanego ślubowania;
  • podpisanego regulaminu promocji, jeśli z niej korzystasz (sprawdź aktualne promocje TUTAJ);
  • potwierdzenie dokonanych opłat za studia.
 3. Zwróć uwagę, czy zrealizowałeś/-aś wszystkie zadania w systemie rekrutacyjnym (zatwierdzona umowa o studiowaniu – wymóg konieczny, wybrany język obcy, itd.)

Po zaakceptowaniu online i dołączeniu wspomnianych wcześniej dokumentów w systemie rekrutacyjnym zostaniesz przyjęty/-a na studia!

Najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz loginy do systemów uczelnianych, takich jak USOS, czy Platon (prosimy na wszelki wypadek sprawdzać również folder SPAM).

Legitymacja studencka będzie gotowa do odbioru w holu recepcji (po ówczesnym okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem) w ciągu dwóch tygodni od otrzymania dostępu do systemu studenckiego USOS oraz nadania numeru albumu.

Spotkajmy się online!

Masz pytania dotyczące studiów na Uczelni Vistula?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cotygodniowych spotkaniach online, które odbywają się w środy o godzinie 15:00 (w języku angielskim) oraz we czwartki o godzinie 16:00 (w języku rosyjskim). Nasz zespół biura International Office odpowie na Twoje pytania.

Pomożemy Ci przejść przez proces rekrutacji i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Kandydatów anglojęzycznych zapraszamy na spotkania online o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Czytaj mniej

Masz pytania dotyczące studiów na Uczelni Vistula?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cotygodniowych spotkaniach online, które odbywają się w środy o godzinie 15:00 (w języku angielskim) or…

Czytaj więcej
Kandydatów anglojęzycznych zapraszamy na spotkania online o godzinie 15:00 czasu polskiego.
Kandydatów anglojęzycznych zapraszamy na spotkania online o godzinie 16:00 czasu polskiego.
Śledź nas również na Instagramie, gdzie prezentujemy transmisje na żywo, dołącz do nas!

Legalizacja pobytu

Aby kształcić się w Polsce, cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy. W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że :

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest zamknięty;
 • wniosek o kartę pobytu należy przesłać listem poleconym.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z Anar Ibrahimov doradcą ds. prawa międzynarodowego pod adresem e-mail a.ibrahim@vistula.edu.pl lub zadzwoń na numer +48 22 457 23 69. Otrzymasz wsparcie na każdym kroku. W Uczelniach Vistula otaczamy wszystkich naszych studentów troskliwą opieką.

Gdy epidemia zostanie opanowana, a życie wróci na właściwe tory, oto co powinieneś zrobić, aby uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce.

 1. Rozpocznij studia i ucz dobrze się. W przyszłości będziesz musiał dostarczyć do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kartę przebiegu studiów.
 2. Znajdź zakwaterowanie i podpisz umowę najmu.
 3. Zarezerwuj termin spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na stronie. kolejka-wsc.mazowieckie.pl nie wcześniej niż 4 miesiące przed upływem terminu ważności wizy.
 4. Przygotuj dokumenty:
 • 2 formularze zgłoszeniowe;
 • 4 zdjęcia (3,5×4,5 mm);
 • 2 kopie wszystkich oznaczonych stron paszportu;
 • dokumenty z Dziekanatu (wystarczy powiedzieć, że potrzebujesz ich, aby otrzymać kartę pobytu);
 • polskie ubezpieczenie zdrowotne opiewające na 30 000 EUR;
 • wyciąg bankowy na kwotę co najmniej 35 000 PLN;
 • umowa najmu mieszkania.
 1. Przyjdź do pokoju 122 i pozwól doradcy ds. prawa międzynarodowego sprawdzić twoje dokumenty. Możesz także uzyskać porady dotyczące ubezpieczenia i wyciągu bankowego.
 2. Złóż wniosek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na ul. Marszałkowskiej 3/5.
 3. Poczekaj na decyzję 3-5 miesięcy.
 4. Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję – odbierz swoją kartę pobytu! Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, zgłoś się do doradcy ds. prawa międzynarodowego i złóż odwołanie.

UWAGA! Negatywna decyzja to nie koniec świata, nie będziesz musiał wracać do swojego kraju. Po prostu zapytaj nas, co możesz zrobić.

JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ DS. PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W DZIALE MARKETINGU i REKRUTACJI MIĘDZYNARODOWEJ

POD ADRESEM E-MAIL a.ibrahim@vistula.edu.pl LUB ZADZWOŃ NA NUMER +48 22 457 23 69.

Dyżury: poniedziałki, środy i piątki w godz. 14:00 – 16:00.

Uwaga: Dyżury odbywają się w pok. nr 108. W związku z sytuacją epidemiologiczną i panującą pandemią, studenci, którzy nie umówili się wcześniej na spotkanie, nie będą przyjmowani i obsługiwani.

Załączniki do pobrania

Wzór wniosku na pobyt czasowy
Apostille legalisation

Jak zdobyć wizę?

Zagraniczni studenci, którzy chcą wjechać na teren Polski muszą uzyskać wizę krajową typu „D”, a następnie tuż po przyjeździe, ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Przed przyjazdem do Polski, będziesz musiał/a uzyskać zgodę na wjazd, upewnić się, że masz wystarczające środki finansowe oraz przejść niezbędne badania zdrowotne. Zapoznaj się z informacjami na temat procedury ubiegania się o wizę:

Możesz ubiegać się o wizę krajową typu „D” uprawniającą do wjazdu na teren Polski na okres powyżej 90 dni. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Wizy.

Skontaktuj się z lokalną placówką konsularną

Ponieważ procedury ubiegania się o wizę typu „D” mogą różnić się w poszczególnych krajach, najlepiej jest skontaktować się z odpowiednim, lokalnym polskim konsulatem.

Na stronie dostępne są dane kontaktowe konsulatów. Wyszukaj swój kraj ojczysty i wybierz „Szczegółowe informacje”.

Wymagane dokumenty

W celu złożenia wniosku o wizę typu „D”, możesz zarejestrować się na stronie E-KONSULAT. Wymagane są następujące dokumenty:

 • Aktualny paszport.
 • Zdjęcie.
 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.
 • Dowód opłacenia wizy.
 • Podróżne ubezpieczenie medyczne o wartości co najmniej 30 000 EUR.

Inne dokumenty (w tym, np. potwierdzenie celu podróży, dowód na posiadanie środków finansowych i inne, o których mowa we wniosku wizowym). Pełna lista niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie Wizy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Następnie, będzie Ci potrzebne zezwolenie na pobyt czasowy.

Po uzyskaniu wizy typu „D” i przyjeździe do Polski należy wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy w celu przedłużenia pobytu na okres całego roku akademickiego.

Informacje można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (w języku angielskim).

Składanie podania o wizę

Wniosek o wizę należy złożyć osobiście. W czasie składania wniosków będą pobrane odciski palców.

Składając wniosek, będziesz potrzebować tych samych dokumentów co do uzyskania wizy typu „D” oraz dodatkowo potwierdzenia z Uczelni Vistula wraz z wypełnionym wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy.

Formalności powinny być dopełnione w ciągu 60 dni. Studenci spełniający wymagania otrzymają kartę pobytu.

Opłaty

Istnieją dwie opłaty związane ze złożeniem wniosku: opłata skarbowa (340 zł) oraz opłata za wydanie karty pobytu (50 zł).

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z DORADCĄ DS. PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO NA ADRES E-MAIL: a.ibrahim@vistula.edu.pl LUB TELEFONICZNIE NA NUMER: +48 22 457 23 69.

Dyżury: poniedziałki, środy i piątki w godzinach 14:00 – 16:00.

Uwaga. Dyżury odbywają się w pokoju nr 108. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i panującą pandemię konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania. Studenci, którzy nie umówili się wcześniej nie zostaną przyjęci.

Życie w Warszawie

Dlaczego warto wybrać Polskę?

 • Wysoka jakość szkolnictwa wyższego.
 • Bezpieczeństwo.
 • Niskie koszty nauki i utrzymania.
 • Szybko rozwijająca się gospodarka.
 • Wspaniała kultura.

Polska to fascynujący kraj, który znajduje się w geograficznym i kulturowym centrum Europy, a zarazem na skrzyżowaniu szlaków handlowych pomiędzy Wschodem i Zachodem. Obecnie w Polsce działa 140 uczelni państwowych (publicznych) i 261 prywatnych (niepublicznych). System dzieli je na instytucje typu akademickiego i zawodowego. Uczelnia typu akademickiego oferuje co najmniej jeden program studiów doktorskich.

Zajęcia odbywają na uniwersytetach, politechnikach i akademiach, od października do lutego oraz od lutego do czerwca.

Zgodnie z wytycznymi Procesu Bolońskiego dotyczącymi europejskiego szkolnictwa wyższego, studia I stopnia trwają 3-4 lata (180-240 punktów ECTS) i umożliwiają uzyskanie tytułu licencjata. Studia II stopnia, czyli studia magisterskie, trwają 1,5 – 2 lat (90-120 punktów ECTS). Posiadacze tytułu magistra mogą podjąć studia III stopnia, czyli studia doktorskie.

Polska potrzebuje wykwalifikowanych pracowników.

Wielu polskich studentów podejmuje pracę już podczas studiów. Studenci zagraniczni mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin. Dział Karier i Praktyk Uczelni Vistula oferuje swoim studentom profesjonalną pomoc w znalezieniu pracy w niepełnym wymiarze godzin, a także płatnych i bezpłatnych staży oraz pomaga wykwalifikowanym studentom w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Polska gospodarka rządzi się zasadami wolnorynkowymi, dodatkowo regulowanymi przepisami UE. PKB Polski wynosi obecnie 27.700 USD, a parytet siły nabywczej wynosi 1,052 trylion USD. Inflacja w czerwcu 2017 r. wyniosła -0,8%.

Polska, która dotychczas była krajem jednorodnym etnicznie, obecnie zmienia swój charakter, między innymi, dzięki napływowi studentów zagranicznych: główne ośrodki edukacyjne, takie jak Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków i inne, stają się coraz bardziej zróżnicowane kulturowo.

Codziennie w Polsce odbywa się szereg wydarzeń kulturalnych: koncerty, pokazy, wystawy, imprezy plenerowe i imprezy sportowe. Nic, tylko zwiedzać! Czekają na Ciebie również liczne kina, restauracje, kawiarnie, centra rekreacji i wellness.

Być może Polska to Twoje miejsce na Ziemi

Pobyt w Polsce to świetna okazja do doświadczenia życia w innym kraju i w innej kulturze. Grupa Uczelni Vistula oferuje swoim studentom możliwość studiowania w samym sercu Europy, w tętniącym życiem środowisku międzynarodowym i↨w samym centrum biznesu krajowego i międzynarodowego.

Warszawa

jest stolicą i największym miastem Polski, znaczącym punktem docelowym w turystyce międzynarodowej oraz ważnym ośrodkiem kulturalnym, politycznym i gospodarczym. To niesamowite miasto jest pełne kontrastów i niespodzianek. Warszawa będzie dla Ciebie prawdziwym źródłem inspiracji.

Czytaj mniej

Warszawa

jest stolicą i największym miastem Polski, znaczącym punktem docelowym w turystyce międzynarodowej oraz ważnym ośrodkiem kulturalnym, politycznym i gospodarczym. To niesamowite miasto jes…

Czytaj więcej

Jak dojechać do Warszawy i gdzie zamieszkać

Dzięki dogodnym międzynarodowym połączeniom lotniczym i kolejowym, a także sieci autostrad, łatwo jest dotrzeć do Warszawy. Stolica Polski ma w swojej ofercie noclegi na każdą kieszeń – od ekskluzywnych apartamentów po schroniska młodzieżowe. Grupa Uczelni Vistula nie posiada własnych akademików, ale współpracuje z akademikami studenckimi.

Czytaj mniej

Jak dojechać do Warszawy i gdzie zamieszkać

Dzięki dogodnym międzynarodowym połączeniom lotniczym i kolejowym, a także sieci autostrad, łatwo jest dotrzeć do Warszawy. Stolica Polski ma w swojej o…

Czytaj więcej

Podstawowe fakty o Polsce:

Lokalizacja: Europa Środkowa

Odległość z Warszawy do sąsiednich krajów:

 • Białoruś 416 km,
 • Czechy 790 km,
 • Niemcy 467 km,
 • Litwa 103 km,
 • Rosja (obwód królewiecki) 210 km,
 • Słowacja 541 km,
 • Ukraina 529 km.

Język: polski

Stolica: Warszawa

Główne miasta: Łódź, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław

Populacja: blisko 38 500 000 mieszkańców

Powierzchnia całkowita: 312 685 km²

Czas lokalny: GMT + 1 godz.

Waluta: złoty (PLN)

Klimat: Lata w Polsce są przeważnie ciepłe. Średnia temperatura wynosi około 19°C, choć czasami może przekraczać nawet 30°C. Zimy są stosunkowo mroźne i zwykle temperatura spada poniżej 0°C, ale bywają też okresy łagodniejsze.

Program mentorski

Program Mentorski ma na celu zapewnienie pomocy studentom zagranicznym od początku ich pobytu w Polsce. Program ma również stworzyć studentom okazję do praktycznego ćwiczenia języka obcego i poznania innych studentów z zagranicy. W ramach Programu Mentorskiego, studenci przyjeżdżając z zagranicy mają możliwość nawiązania kontaktu z odpowiednim Mentorem spośród naszych studentów-wolontariuszy.

Czytaj mniej

Program Mentorski ma na celu zapewnienie pomocy studentom zagranicznym od początku ich pobytu w Polsce. Program ma również stworzyć studentom okazję do praktycznego ćwiczenia języka obcego i poznan…

Czytaj więcej

Oferowany przez nasze Uczelnie Program Mentorski daje Wam możliwość skorzystania z pomocy Uczelnianego Mentora już przed przyjazdem do Warszawy.

Czym jest Program Mentorski?

Program Mentorski polega na łączeniu Mentorów-wolontariuszy ze studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, aby zapewnić Wam – studentom zagranicznym – wsparcie na początku Waszego pobytu w Polsce, a także aby dać Wam możliwość ćwiczenia języka obcego i poznania innych studentów z zagranicy.

W czym może pomóc mi Mentor?

Twój Mentor postara się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane ze studiami, czy też pobytem w Warszawie. Mentor odbierze Cię z lotniska/dworca lub przynajmniej wyjaśni, jak działa transport publiczny i w jaki sposób najlepiej z niego korzystać. Osoba ta udzieli Ci również wskazówek, dokąd się udać i co zobaczyć w pierwszych dniach po przyjeździe do Polski. Potem wszystko będzie zależało już tylko od Ciebie, ale pamiętaj, że Program Mentorski znany jest przede wszystkim jako sposób na nawiązanie wspaniałych znajomości i przyjaźni!

Jak mogę otrzymać wsparcie Mentora?

Aby otrzymać wsparcie Mentora, musisz zarejestrować się w naszym Programie Mentorskim na stronie vistula.broaddy.com/register/

Ważne jest, aby w formularzu rejestracyjnym napisać coś o sobie, ponieważ znacznie zwiększa to szanse na nawiązanie kontaktu z odpowiednim Mentorem. Założony profil możesz na bieżąco obserwować i w każdej chwili zaktualizować. Kiedy jeden z naszych Mentor zgłosi swoją chęć pomocy, otrzymasz e-mail z jego/jej danymi kontaktowymi. Należy wtedy jak najszybciej skontaktować się z tą osobą. Warto pamiętać, że proces selekcji może czasami zabrać trochę czasu, dlatego im szybciej się zarejestrujesz, tym większa szansa, że nawiążesz kontakt ze swoim Mentorem jeszcze przed przyjazdem do Polski.

Należy również pamiętać, że działalność związana z naszym programem ma charakter wolontariatu i może się zdarzyć, że nie dla każdego znajdzie się odpowiedni wolontariusz, ale dołożymy wszelkich starań, aby Twoje zgłoszenie nie zostało bez odpowiedzi. Ponadto, pamiętaj, że rejestracja ta nie jest rejestracją w oficjalnym uniwersyteckim systemem informacyjnym. Oficjalna rejestracja nastąpi po Twoim przyjeździe.

W przypadku pytań dotyczących Programu Mentorskiego, prosimy o kontakt pod adresem: mentor.secretary@vistula.edu.pl

Wymagania językowe

Posiadasz certyfikat:

B1 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania. Dołącz certyfikat do dokumentów przy aplikacji na studia

PONIŻEJ B1 – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz zaliczyć test z języka polskiego na poziomie B1 do końca pierwszego roku akademickiego.

Znasz język polski ale nie masz certyfikatu?

Przyjdź na uczelnię i napisz test z języka polskiego.

Wyniki testu z języka polskiego:

B1 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania. Dołącz certyfikat do dokumentów przy aplikacji na studia

PONIŻEJ B1 – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz zaliczyć test z języka polskiego na poziomie B1 do końca pierwszego roku akademickiego.

Posiadasz certyfikat:

B2
IELTS = 5,5
TOEIC = 700
TOELF = IBT 87

GRATULACJE! Spełniasz wymagania. Dołącz certyfikat do dokumentów przy aplikacji na studia

B1
IELTS = 5,0
TOEIC = 550
TOELF = 63

Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz dostarczyć ważny certyfikat B2 do końca pierwszego roku akademickiego.

English language requirements with declaration

Zarejestruj się na letni kurs języka polskiego. Po kursie przejdź test językowy.

Wyniki testu z języka polskiego:

B1 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania. Dołącz certyfikat do dokumentów przy aplikacji na studia

PONIŻEJ B1 – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz zaliczyć test z języka polskiego na poziomie B1 do końca pierwszego roku akademickiego.

Musisz zaliczyć test językowy MOCK TOEIC na uczelni.

Wynik testu MOCK TOEIC:

 • B2 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania
 • B1 (550-700) – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz dostarczyć ważny certyfikat B2 do końca pierwszego roku akademickiego.
 • mniej niż B1 – 1 semestr/rok zajęć językowych w Preparatory Language School
English language requirements with declaration

Musisz przejść interview (zaproszenie zostanie wysłane online przez aplikację) i potwierdzić swoją znajomość języka na teście English Entry Exam po przyjeździe do uczelni.

Wynik testu English Entry Exam:

 • B2 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania
 • B1 (550-700) – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz dostarczyć ważny certyfikat B2 do końca pierwszego roku akademickiego.
 • mniej niż B1 – 1 semestr/rok zajęć językowych w Preparatory Language School
English language requirements with declaration

Akademik

Uczelnie Grupy Vistula zapewniają wszystkim studentom możliwość zamieszkania w akademiku należącym do naszej Uczelni.

O naszym akademiku:

 • Pokoje: Akademik Uczelni Vistula jest dostępny od 18.10.2021. Zapewnimy Ci czyste, wygodne, bezpieczne i estetyczne otoczenie. Pokoje są wyposażone w dwa pojedyncze łóżka, dwie szafki nocne, komody przy łóżkach, dwie szafy na ubrania, dwa biurka, dwie lampki biurowe, czajnik elektryczny, dwa kubki.
 • Kuchnia: Do Twojej dyspozycji jest standardowe wyposażenie kuchni. W jego skład wchodzą: meble kuchenne (szafki górne i dolne), dwie płyty grzewcze/kuchenka indukcyjna i płyty (8 palników), wbudowany zlew, dwie pralki, dwie lodówki z zamrażalnikiem, oraz 6 innych elementów wyposażenia – stół i krzesła oraz czajnik elektryczny.
 • Korytarz/lobby: Wnętrza mają estetyczne, matowe wykończenie, a wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa obejmuje: czujniki dymu, systemy tryskaczowe, kamery CCTV, czujniki tlenku węgla oraz oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze.
 • Łazienka: W każdym pokoju znajduje się łazienka dla dwóch osób, wyposażona w wieszak na ręcznik, mydelniczkę pod prysznic, półki, uchwyt na papier toaletowy, kosz na śmieci i matę podłogową.

Koszt:

 • Zakwaterowanie jest możliwe od 18.10.2021. Umowa podpisywana jest na rok, pierwsza wpłata za 4 miesiące wynosi 840 euro/3870 zł + kaucja 210 euro/950 zł, więc w sumie opłata wynosi 1550 euro (7106,62 zł).

Lokalizacja:

Mangalia 1
02-758,
Warszawa, Polska
https://maps.app.goo.gl/zsQLiuDznx3HWh1f6

W celu uzyskania pełnych informacji o akademiku i rezerwacji pokoju prosimy o kontakt: accommodation@vistula.edu.pl

Wymagania językowe

Posiadasz certyfikat:

B1 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania. Dołącz certyfikat do dokumentów przy aplikacji na studia

PONIŻEJ B1 – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz zaliczyć test z języka polskiego na poziomie B1 do końca pierwszego roku akademickiego.

Znasz język polski ale nie masz certyfikatu?

Przyjdź na uczelnię i napisz test z języka polskiego.

Wyniki testu z języka polskiego:

B1 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania. Dołącz certyfikat do dokumentów przy aplikacji na studia

PONIŻEJ B1 – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz zaliczyć test z języka polskiego na poziomie B1 do końca pierwszego roku akademickiego.

Posiadasz certyfikat:

B2
IELTS = 5,5
TOEIC = 700
TOELF = IBT 87

GRATULACJE! Spełniasz wymagania. Dołącz certyfikat do dokumentów przy aplikacji na studia

B1
IELTS = 5,0
TOEIC = 550
TOELF = 63

Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz dostarczyć ważny certyfikat B2 do końca pierwszego roku akademickiego.

English language requirements with declaration

Zarejestruj się na letni kurs języka polskiego. Po kursie przejdź test językowy.

Wyniki testu z języka polskiego:

B1 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania. Dołącz certyfikat do dokumentów przy aplikacji na studia

PONIŻEJ B1 – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz zaliczyć test z języka polskiego na poziomie B1 do końca pierwszego roku akademickiego.

Musisz zaliczyć test językowy English Entry Exam na uczelni.

Wynik testu English Entry Exam:

 • B2 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania
 • B1 (550-700) – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz dostarczyć ważny certyfikat B2 do końca pierwszego roku akademickiego.
 • mniej niż B1 – 1 semestr/rok zajęć językowych w Preparatory Language School
English language requirements with declaration

Musisz przejść interview (zaproszenie zostanie wysłane online przez aplikację) i potwierdzić swoją znajomość języka na teście English Entry Exam po przyjeździe do uczelni.

Wynik testu English Entry Exam:

 • B2 – GRATULACJE! Spełniasz wymagania
 • B1 (550-700) – Jesteś warunkowo przyjęty na studia. Musisz dostarczyć ważny certyfikat B2 do końca pierwszego roku akademickiego.
 • mniej niż B1 – 1 semestr/rok zajęć językowych w Preparatory Language School
English language requirements with declaration

Informator rekrutacyjny

Jakie studia wybrać? Myśląc o przyszłości, decyduj mądrze. Wybierz Uczelnię, która wchodzi w skład Grupy Uczelni Vistula. Z nami rozwiniesz swój indywidualny potencjał, nauczysz się krytycznego myślenia i odpowiedzialnego przywództwa. Staniesz się liderem przyszłości. Uczelnie Vistula to synonim 30 lat doświadczenia, prestiżu, innowacyjnego modelu kształcenia, wysokiego poziomu nauczania i orientacji na praktykę.

Czytaj mniej

Jakie studia wybrać? Myśląc o przyszłości, decyduj mądrze. Wybierz Uczelnię, która wchodzi w skład Grupy Uczelni Vistula. Z nami rozwiniesz swój indywidualny potencjał, nauczysz się krytycznego myś…

Czytaj więcej
Pobierz
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +44

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.