UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Uczelnia Vistula wyróżniona międzynarodową akredytacją CEEMAN IQA

Uczelnia Vistula wyróżniona międzynarodową akredytacją CEEMAN IQA

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula otrzymał międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation. To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.

Akredytacja CEEMAN IQA przyznawana jest szkołom biznesu i uczelniom, które kształcą w obszarze zarządzania. W ramach procesu akredytacji ocenie podlega misja i strategia rozwoju, zarządzanie, kreowanie i transfer wiedzy, zasoby, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, innowacyjność kształcenia, wpływ na otoczenie, relacje ze środowiskiem biznesu, internacjonalizacja oraz zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki.

Przyznanie akredytacji CEEMAN IQA Wydziałowi Biznesu i Stosunków Międzynarodowych nobilituje naszą uczelnię. Potwierdza spełnienie wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, dobrego poziomu dydaktyki i badań naukowych, stabilności finansowej, a także wysokiej jakości kształcenia. W liście gratulacyjnym do dziekan prof. Barbary Karlikowskiej, przewodnicząca CEEMAN, prof. Danica Purg podkreśliła, że Wydział zapewnia doskonałe, właściwe i dynamiczne kształcenie menedżerskie.

Akredytacja CEEMAN IQA została przyznana na maksymalny okres sześciu lat. Po tym czasie odbędzie się ocena, która stanowi podstawę w procesie reakredytacji.

Komisja CEEMAN wizytowała Vistulę w marcu 2021 r. w trybie online. W oficjalnym raporcie podkreślono, że uczelnia ma jasną i dalekosiężną wizję swego rozwoju i misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na międzynarodowym rynku. W ten sposób odgrywa pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu w Polsce idei doskonałej, trafnej i zrównoważonej edukacji menedżerskiej.

W raporcie zwrócono uwagę, że Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych ma silną motywację do stałego doskonalenia procesu nauczania i prowadzenia badań w kontekście przedsiębiorczości. Posiada silnych partnerów, jest mocno osadzony w środowisku biznesowym, a jego kadra wywiera wpływ na społeczeństwo i na gospodarkę.

W raporcie czytamy również, że wydział pokazuje, iż potrafi sprostać bieżącym potrzebom studentów, działa szybko i skutecznie reaguje na zmiany rynkowe.

Instytucje akredytowane przez CEEMAN tworzą wspólną płaszczyznę wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń. Współpracują w takich obszarach jak:

  • organizacja i zarządzanie instytucjami edukacyjnymi;
  • prowadzenie projektów i programów badawczych;
  • wymiana studentów oraz kadry akademickiej i administracyjnej;
  • organizacja konferencji, debat i spotkań.

Dzięki akredytacji CEEMAN IQA wzrośnie rozpoznawalność marki i i wartość dyplomu Vistuli w Polsce i za granicą. Pracownicy uczelni będą bardziej atrakcyjnymi partnerami w międzynarodowych zespołach badawczych. Studenci zaś zyskają większe szanse na zatrudnienie, a absolwenci będą mieli pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.

CEEMAN to założone w 1993 r. międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozwoju zarządzania, którego celem jest rozwój jakości także w zakresie nauki zarządzania.

Certyfikat CEEMAN

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.