DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Wynajmij eksperta!

Wynajmij eksperta!

Priorytetem Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest prowadzenie badań odpowiadających na potrzeby społeczne.

Nasza kadra to sprawdzeni naukowcy i doświadczeni eksperci, potrafiący zdiagnozować istotę problemów w sferze gospodarki i władzy w Polsce i na świecie i wpłynąć na politykę wobec nich. Ich dokonania, obecność w przestrzeni publicznej oraz komunikację ze społeczeństwem można śledzić w rubryce Aktualności i wydarzenia na naszej stronie internetowej, w dziale Vistula insight oraz w uczelnianych mediach społecznościowych. Badacze z naszej uczelni swobodnie poruszają się na przykład w wielkich inicjatywach polskiej polityki zagranicznej – jak kampania promująca Polskę w wyborach na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (dr Bartłomiej Nowak), przedsięwzięciach budujących Polskę samorządną (prof. Wawrzyniec Konarski), czy projektach poznawczych łączących filozofię i politykę (prof. Tadeusz Bartoś).

Czytaj mniej

Nasza kadra to sprawdzeni naukowcy i doświadczeni eksperci, potrafiący zdiagnozować istotę problemów w sferze gospodarki i władzy w Polsce i na świecie i wpłynąć na politykę wobec nich. Ich dokonan…

Czytaj więcej

Życie naukowe w Vistuli toczy się w obszarze czterech wiodących dyscyplin naukowych: Ekonomia i Finanse, Nauki o Polityce i Administracji, Historia oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Zatrudnionych w Akademii badaczy obejmują procedury objęte unijnymi dokumentami z zakresu „HR Excellence in Research” – ten prestiżowy tytuł i logo AFiB Vistula otrzymała już w 2017 r. Rok później Akademia została wyróżniona jako uznana jednostka badawcza przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat.

Czytaj mniej

Życie naukowe w Vistuli toczy się w obszarze czterech wiodących dyscyplin naukowych: Ekonomia i Finanse, Nauki o Polityce i Administracji, Historia oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Zatrudnionych…

Czytaj więcej

W 2021 r. powstała Rada Społeczno-Biznesowa AFiB Vistula, która skutecznie wzmacnia współpracę uczelni z otoczeniem biznesowym.
Systematyczna, przemyślana praca naukowców i dydaktyków Vistuli, wspomaganych przez kompetentne działy administracyjne, w tym wyspecjalizowany Dział Nauki oraz Centrum Naukowo-Badawcze, przyniosły Uczelni niekwestionowane uznanie, potwierdzone prestiżowymi nagrodami w zakresie „nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”, w klasyfikacji uczelni zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu ekonomii oraz śledzenia Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Uczelnia dysponuje również cennymi akredytacjami ACCA, PMI GAC; toczy się procedura udzielenia Akademii akredytacji CEEMAN.

Wymienione przesłanki pozwalają Akademii Finansów i Biznesu Vistula na zaoferowanie „usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki”.

Zapraszamy wielkie i małe przedsiębiorstwa, ugruntowane biznesy i raczkujące startupy, potężne organizacje pozarządowe i skromniejsze fundacje, wpływowe think thanki i dopiero pozyskujące zwolenników ośrodki. W każdym przypadku zapewniamy sporządzenie raportu/ekspertyzy/doniesienia opartego na rygorystycznej procedurze:

 • określenia ram koncepcyjnych,
 • dobrania metodologii badawczej,
 • krytycznej analizy zebranych danych,
 • podsumowania głównych ustaleń

i na tej podstawie wypracowania zaleceń – wytycznych dla odbiorców usługi badawczej.

Obecnie składa się ona z następujących modułów:

 1. Współpraca z prywatnymi przedsiębiorstwami
  a. Przygotowywanie ekspertyz – wycena, pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, restrukturyzacja
  b. Pomiar kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
 2. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego – trendy i rozwój
  a. Wdrażanie nowej krajowej i międzynarodowej polityki edukacyjnej
  b. Paradygmat Edukacja 4.0 i inteligentnych społeczeństw
  c. Tożsamość narodowa i kulturowa młodego pokolenia (Z i Millennials), w tym rola systemu edukacji
  d. Dekolonizacja teorii i praktyki w naukach społecznych (w tym w naukach politycznych i stosunkach międzynarodowych) a nauczanie dla zrównoważonego rozwoju w świetle wytycznych UN SDG
 3. Dynamika zmian w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji
  a. Kampanie dezinformacyjne
  b. Metoda scenariuszowa w odniesieniu do perspektyw w stosunkach regionalnych krajów Europy Środkowej w średnim i długim okresie
  c. Ruchy społeczne w Europie Środkowej – specyfika regionalnego środowiska w dobie społeczeństwa 5.0 (metoda PESTEL)
 4. Problemy integracji europejskiej
  a. Euro 2.0. W stronę unii walutowej, gospodarczej i politycznej
  b. Europejski kompleks bezpieczeństwa
  c. Wspólne sąsiedztwo UE-Rosji
 5. Problematyka regionalna, lokalna i „nowe wojny”
  a. ASEAN
  b. Obszar postradziecki w międzynarodowej przestrzeni walki o wpływy – geopolityka w dobie postmodernizmu
  c. Wydarzenia w Górskim Karabachu, na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, współczesne Indie i Pakistan, konflikty i spory Półwyspu Bałkańskiego
  d. Problematyka społeczności muzułmańskich żyjących w Polsce i Europie
 6. Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Gospodarcze (RCEP)
  a. Polityczne znaczenie RCEP
  b. Gospodarcze znaczenie RCEP
  c. Szanse i wyzwania
 7. Polityka i filozofia polityki
  a. Zasada odróżniania celów od środków
  b. Zarządzanie różnorodnością kulturową
  c. Marginalizacja społeczna w ujęciu lokalnym i/lub globalnym
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.