UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Doktorat na Vistuli / Historia / Historia – szkoła doktorska

Szkoła doktorska

Tryb stacjonarny

Szkoła Doktorska AFiB Vistula prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinie historia w trybie stacjonarnym. Realizowany jest program interdyscyplinarny w cyklu 4-letnim. Kształcenie w Szkole kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Organy Szkoły Doktorskiej

Dyrektor

dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB Vistula

Rada

Skład Rady Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula, powołanej w dniu 28 września 2020 roku Zarządzeniem Nr 8/09/2020 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 • dr hab. Radosław LOLO prof. AFiB Vistula – Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Rady
 • dr hab. Tadeusz BARTOŚ prof. AFiB Vistula  – dyscyplina nauki o polityce i administracji
 • dr hab. Marian DYGO prof. AFiB Vistula  – dyscyplina historia
 • dr Grażyna GADOMSKA – dyscyplina nauki o polityce i administracji
 • dr hab. Agnieszka LEGUCKA prof. AFiB Vistula  – dyscyplina nauki o polityce i administracji
 • dr hab. Izabela RUSIN prof. AFiB Vistula  – dyscyplina historia
 • dr hab. Janusz SZCZEPAŃSKI – dyscyplina historia
 • dr hab. Agata WŁODKOWSKA-BAGAN prof. AFiB Vistula  – dyscyplina nauki o polityce i administracji

Komisja Rekrutacyjna

Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula powołanej na rok akademicki 2021/2022.

 • dr hab. Jan Tyszkiewicz prof. AFiB Vistula – dyscyplina historia Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Jolanta Załęczny prof. AFiB Vistula – dyscyplina historia
 • dr hab. Zbigniew Romek prof. AFiB Vistula – dyscyplina nauki o polityce i administracji
 • dr hab. Stanisław Stępka prof. AFiB Vistula – dyscyplina nauki o polityce i administracji
 • Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

Rekrutacja

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
Uchwałą Nr 1/30.09/2020 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 30 września 2020 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora.
Ogólne informacje o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
Zasady i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej
Dokumenty rekrutacyjne
Kwestionariusz osobowy

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej
Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej
Samorząd Doktorantów AFiB Vistula
Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów
Ocena śródokresowa

Organizacja zajęć

W rozpoczętym roku akademickim Uczelnia generalnie zamierza powrócić do pracy w trybie stacjonarnym. 

Plany zajęć zostały zamieszczone na stronie internetowej. Pierwsze zajęcia w semestrze zimowym rozpoczęły się w dniu 4 października 2021 r. i będą trwać do 28 stycznia 2022 r.

Kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów (tel. 23 692 9723; mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl) możliwy jest także za pośrednictwem komunikatorów internetowych (o szczegóły uprzejmie prosimy pytać w Biurze).

Osobiste wizyty w Biurze możliwe są po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Zachęcamy do regularnego śledzenia informacji zamieszczanych na bieżącej stronie.

Aktualne informacje

Z mocy Zarządzenia nr 4/112021 Rektora AFiB Vistula z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego od dnia 27 listopada br. wszystkie zajęcia w Szkole Doktorskiej odbywać się winny zdalnie.

Jak w poprzednim roku zajęcia będą odbywać się za pośrednictwem platformy PLATON, z wykorzystaniem  aplikacji TEAMS. Doktoranci z II i III roku Szkoły Doktorskiej posiadają konta umożliwiające udział w zajęciach on-line poprzez platformę PLATON, doktoranci z I roku otrzymają dane do logowania.

Rekomenduje się kontakt z Biurem Obsługi Doktorantów (tel. 23 6929723; mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl) także za pośrednictwem komunikatorów na odległość. Indywidualne sprawy można załatwiać bezpośrednio po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Zaleca się regularne śledzenie informacji zamieszczanych na stronie.

dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB

Dyrektor Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

Plan zajęć

Plan zajęć w szkole doktorskiej AFiB Vistula Rok I – semestr zimowy

Kontakt do Biura Obsługi Doktorantów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.