UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Zielone budownictwo na Mazowszu

Zielone budownictwo na Mazowszu

Akademia Finansów i Biznesu Vistula ogłasza postępowanie konkurencyjne na wybór trenerów w celu przygotowania i przeprowadzenia zajęć oraz na realizację zadania zleconego doradztwa w ramach projektu „Zielone budownictwo na Mazowszu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.1.1 przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, ul. Stokłosy 3, nr NIP: 526-00-09-816, Regon: 011021150, wpisana pod nr 2 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, reprezentowana przez Pana Kanclerza, zwanego dalej „Zamawiającym”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi określonymi w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są trzy oferty na osobiste świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć oraz opracowania materiałów szkoleniowych na dwóch szkoleniach:

zadanie nr 1 – „Proekologiczne rozwiązania w przedsiębiorstwie budowlanym”,
zadanie nr 2 – „Audyt Energetyczny”
oraz

zadanie nr 3 – przygotowanie i przeprowadzenie zadania zleconego pt. „Doradztwo dla kadry zarządzającej”.
Szkolenia oraz doradztwo są realizowane dla uczestników projektu „Zielone budownictwo na Mazowszu” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.1.1 przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.