UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim.

Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim.

W dniu 20 listopada 2015 r. w Siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej odbyła się w Żywcu Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkim.

Organizatorzy Konferencji: Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Wydział Zamiejscowy w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Rada Naukowa Szkoły dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu w Sumach z Ukrainy, zadbali o różnorodność tematów i analizowanych problemów.

Program konferencji świadczy o bardzo dużym zróżnicowaniu analizowanych zagadnień (wyzwań w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi) oraz o dużym zainteresowaniu przedstawicieli różnych środowisk analizowanymi problemami.

Konferencję otworzyli: Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula – dr Agnieszka Knap-Stefaniuk, Dyrektor Szkoły Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu mgr Aleksander Sapiński oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu – dr Bogusław Wyleciał.

Owocnych obrad, wnikliwych wniosków i praktycznych rekomendacji, życzył w przesłanym piśmie – organizatorom i uczestnikom Konferencji, m.in. Wice Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed.

Współczesne wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, analizowane nie tylko z perspektywy lokalnej, ale przede wszystkim w kontekście międzynarodowym – to problemy i zagadnienia, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem licznych uczestników z różnych ośrodków naukowych – polskich i zagranicznych.

Wśród zagranicznych gości w konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele z Newton College z Czech, z Uniwersytetu Mateja Bela ze Słowacji, z Sumy State University z Ukrainy oraz polskich uniwersytetów.

Celem konferencji była analiza i ocena wyzwań w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarówno z perspektywy teorii jak i przede wszystkim – praktyki zarządzania. Zamiarem organizatorów konferencji było zdefiniowanie najbardziej istotnych, kluczowych obszarów ZZL, w przypadku których niezbędna jest dalsza wnikliwa analiza dotycząca możliwych kierunków rozwoju różnych wyzwań w kontekście opracowywania rozwiązań, praktycznych do wdrożenia rekomendacji.

Prelegenci nawiązując do różnych koncepcji – zarządzania i ekonomicznych, oraz aspektów związanych zarówno z psychologią, filozofią i socjologią zarządzania, poruszali w trakcie swoich wystąpień – zagadnienia bardzo aktualne i ważne, jak np. zarządzanie kompetencjami i zarządzanie talentami, czy różnorodność w środowisku pracy, wielokulturowość oraz tworzenie warunków dla kreatywności czy zarządzania wolnością/autonomią w pracy. Zwrócono również uwagę na takie zagadnienia, jak: różnicowanie rozwiązań w systemach motywacyjnych w kontekście potrzeb i oczekiwań pracowników z uwzględnieniem specyfiki firmy, podkreślono znaczenie zdrowia w kontekście pracy, zarządzania stresem oraz niwelowania źródeł i skutków wypalenia zawodowego. Wystąpienia dotyczyły również dobrostanu społecznego, antropologicznego wymiaru zarządzania zasobami ludzkimi a także etycznych aspektów współczesnego zarządzania ludźmi.Zwrócono uwagę na przywództwo jako szczególnie istotne wyzwanie dla współczesnych menedżerów, firm, pracowników – teoretyków oraz praktyków.

Uczestnicy konferencji wielokrotnie w trakcie swoich wystąpień podkreślili, że nie ma żadnych wątpliwości, iż we współczesnej gospodarce coraz większą rolę odgrywają właśnie pracownicy, ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie. To ludzie – ich kompetencje, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość decydują o sukcesie współczesnej firmy. Utalentowani i zaangażowani pracownicy, którzy identyfikują się z firmą i wyznają jej wartości, są bezcenni.

Umiejętność skutecznego zarządzania ludźmi jest sztuką. Bez odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim bez przekonania, że pracownik jest cennym zasobem dla każdej organizacji, wszystkie podejmowane działania, mogą być po prostu niewystarczające dla zwiększania jej konkurencyjności.

Organizatorzy konferencji dziękują wszystkim prelegentom i gościom za przybycie na konferencję, ciekawe wystąpienia, prezentacje i głosy w dyskusji.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +44

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.