UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych

Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych

Początek: czw., 04 cze 2020, 10:00
Koniec: pt., 05 cze 2020, 15:00

Miasta przyciągają coraz więcej ludzi na świecie. Są ośrodkami rozwoju gospodarki, kultury i nauki. Rośnie więc liczba ich mieszkańców a także turystów, których wabią, niosąc szanse, ale i zagrożenia. Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych będzie tematem międzynarodowej konferencji w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula z udziałem noblistki, prof. Lučki Kajfež Bogataj. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2020 r.

Współczesne metropolie – szanse i zagrożenia

Konferencja „Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych” będzie forum wymiany poglądów naukowców z różnych dyscyplin oraz praktyków ze środowisk zaangażowanych w kreowanie i monitorowanie nowych zjawisk w turystyce, w kontekście wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi świat.

Przedmiotem dyskusji będą w szczególności:

Turystyka wobec globalnych trendów

 • Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
 • Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
 • Kontakty międzykulturowe.

Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

 • Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
 • Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
 • Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
 • Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
 • Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
 • Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
 • Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.

Noblistka w Vistuli

Rolę prelegentów podczas konferencji zgodzili się pełnić wybitni eksperci, w tym prof. Lučka Kajfež Bogataj, klimatolog z Uniwersytetu w Lublianie, była wiceprzewodnicząca Międzyrządowego Zespółu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który w 2007 roku został uhonorowany, wraz z Alem Gorem, Pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz budowania i rozpowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu spowodowanych przez człowieka.

IPCC stanowi stałe forum współpracy setek naukowców z wielu krajów. Publikuje raporty, które mają duże znaczenie w formułowaniu narodowych i międzynarodowych programów klimatycznych i polityki finansowania badań zmian klimatycznych.

Prof. Lučka Kajfež Bogataj jest autorką ponad 400 referatów naukowych, technicznych i dydaktycznych oraz około 110 publikacji w czasopismach recenzowanych. Obecnie jest zaangażowana w badanie scenariuszy zmian klimatycznych oraz ich wpływu na ekosystemy, zrównoważony rozwój i dobrostan ludzi.

Patronat Prezydenta Warszawy

Międzynarodową Konferencję pt. ”Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitalnych”, objęli swoim patronatem: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Współorganizatorami są:

 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
 • Szkoła Główna Handlowa – Katedra Turystyki;
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • Społeczna Akademia Nauk – Katedra Marketingu i Turystyki;
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zgłoszenia są przyjmowane do 15 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje:
https://www.vistulahospitality.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/turystyka-w-zrownowazonym-rozwoju-miast-metropolitarnych

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.