DNI OTWARTE ONLINE - 40% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Problemy teorii i praktyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i polityki wobec BIZ. Wnioski dla Polski

Problemy teorii i praktyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i polityki wobec BIZ. Wnioski dla Polski

Początek: czw., 18 sty 2018, 09:45
Koniec: czw., 18 sty 2018, 16:30

Jak bezpośrednie inwestycje zagraniczne wpływają na gospodarkę i jak może skorzystać na nich Polska? Instytut Badań Ekonomicznych oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapraszają na konferencję naukową

„Problemy teorii i praktyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i polityki wobec BIZ. Wnioski dla Polski.”

18 stycznia 2018 r. w godz. 9.45 – 16.30 w kampusie Grupy Uczelni Vistula przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie (aula 2A na parterze).

Kraje przyciągają bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w celu osiągania korzyści gospodarczych i społecznych, ograniczają niektóre rodzaje tych inwestycji, postrzeganych jako niekorzystne oraz prowadzą politykę zwiększania korzyści i ograniczania ujemnych skutków BIZ. Te działania składają się na politykę państwa wobec BIZ, w których zdecydowanie przeważają środki przyciągania i korzystania, a także konkurencji o bardziej atrakcyjne rodzaje BIZ. Istotnemu spadkowi międzynarodowych przepływów kapitału, w tym w formie BIZ, obserwowanemu od momentu kryzysu 2008 r. towarzyszą wyrażane przez polityków zmiany poglądów dotyczących roli państwa w gospodarce oraz obawy o powrót neo-protekcjonizmu artykułowane przez środowiska naukowe. Czynniki te stały się także w Polsce inspiracją do badań związków między BIZ, polityką gospodarczą, korzyściami i zagrożeniami związanymi z tymi inwestycjami. Zarysowane kwestie będą przedmiotem konferencji organizowanej przez Instytut Badań Ekonomicznych oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych WBISM AFiBV.

Na konferencji będzie prezentowana najnowsza książka dra hab. Zbigniewa Zimnego, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula: „Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wnioski dla Polski”, AFiBV, Warszawa 2017. Konferencja zgromadzi ekspertów w zakresie teorii BIZ i polityki ich pozyskiwania, pozwoli na wymianę poglądów i prezentację wyników najnowszych badań, a także wniosków dotyczących m.in. roli BIZ w budowie międzynarodowych łańcuchów wartości oraz dyseminacji wiedzy i innowacji. Będzie również forum dla dyskusji i punktem wyjścia do dalszych wspólnych badań i inicjatyw.

PROGRAM:

• 9.45 – 10.15 REJESTRACJA

• 10.15 – 10.30 OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

• 10.30 – 12.45 SESJA 1: TEORIA I PRAKTYKA BIZ
Moderator: dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV
1. dr hab. Zbigniew Zimny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula: „BIZ w rozwoju gospodarczym Polski: dokonania i wyzwania”
2. prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski i dr hab. inż. Małgorzata Jaworek, UMK w Toruniu: „Stymulanty i destymulanty podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych”
3. dr hab. Andrzej Dorosz, Akademia Finansów i Biznesu Vistula: „Absorpcja BIZ a ograniczenia wynikające z bilansu płatniczego”
4. dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP: „Znaczenie klastrów dla ZIB– perspektywa Polski”
5. dr Łukasz Ambroziak, IBRKK-PIB: „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a pochodzenie wartości dodanej w eksporcie wyrobów przemysłu motoryzacyjnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej”
Dyskusja

• 12.45 – 13:30 PRZERWA KAWOWA & NETWORKING

• 13.30 – 15.45 SESJA 2: POLITYKA WOBEC BIZ
Moderator: prof. dr hab. Juliusz Kotyński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
1. dr hab. Marta Götz, Akademia Finansów i Biznesu Vistula: „Pokryzysowa polityka wobec BIZ w UE – główne tendencje”
2. mgr Janusz Chojna, IBRKK–PIB: „Firmy z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski”
3. dr Dariusz Klimek, PŁ: „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych – pytania i dylematy”
4. dr Ewa Radomska, UP im. KEN w Krakowie: „Chińskie BIZ w Unii Europejskiej – kontrowersje i wyzwania”
5. mgr Magdalena Rybicka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula: „BIZ a innowacje: Smart city – udogodnienie dla człowieka?”
6. dr Anna Wiśniewska, Szkoła Główna Turystki i Rekreacji: „Czy polskie przedsiębiorstwa świadczące usługi związane z turystyką medyczną potrzebują BIZ?”
Dyskusja

• 15.45 – 16.00 PODSUMOWANIE
dr hab. Zbigniew Zimny

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia na adres nauka@vistula.edu.pl.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +47

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.