UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Jak firmy mogą skutecznie działać na rynku – konferencja

Jak firmy mogą skutecznie działać na rynku – konferencja

Początek: wt., 27 maj 2014, 09:00
Koniec: wt., 27 maj 2014, 15:00

Mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w większym stopniu niż duże firmy narażone są na zwiększoną konkurencję, wahania koniunktury w gospodarce, niekorzystne zjawiska w otoczeniu gospodarczym w Polsce i za granicą, jak kryzysy finansowe, wahania kursów walut, wydarzenia polityczne związane z destabilizacją regionów, niepokojami społecznymi i z nieprzewidywalnymi katastrofami naturalnymi.

– Podczas konferencji chcemy wesprzeć działania firm i stworzyć forum wymiany doświadczeń, tworzenia dobrych praktyk, wskazania zagrożeń, ale także możliwości rozwojowych, szczególnie w zakresie finansowania inwestycji innowacyjnych – podkreśla dr Krystyna Mościbrodzka – organizator konferencji, prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV.

Zagadnienia poruszone podczas konferencji

Uczestnicy konferencji „Funkcjonowanie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – ocena barier organizacyjnych, technologicznych i finansowych”:
mogą skoncentrować się w swoich referatach na następujących zagadnieniach:

bariery organizacyjne i administracyjne występujące w trakcie rozpoczynania działalności,
bariery w dostępie do nowoczesnych technologii,
bariery w pozyskiwaniu kredytów na rozwój działalności,
trudności w rozpoznawaniu oczekiwań rynku,
wpływ obciążeń podatkowych na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
nowoczesne metody zarządzania mikro, małych i średnimi przedsiębiorstwami,
wpływ sektora MSP na tempo i kierunki rozwoju gospodarki,
udział sektora MSP w tworzeniu dochodu narodowego,
wpływ sektora MSP na poziom bezrobocia w gospodarce,
wpływ sektora MSP na poziom eksportu,
rola banków i towarzystw ubezpieczeniowych we wspomaganiu finansowania mikro firm oraz MSP.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli świata nauki oraz sektora finansowego: banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
Organizatorzy Konferencji
Zespół badawczy Instytutu Finansów Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Kierownik zespołu badawczego: dr Krystyna Mościbrodzka

Rada programowa konferencji:

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – przewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Michalski
prof. dr hab. Andrzej Dorosz

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Krystyna Mościbrodzka
dr Anna Wiśniewska
dr Aleksandra Walczykowska
mgr Małgorzata Ślubowska
mgr Katarzyna Jaworska

Zgłoszenia

Konferencja odbędzie się 27 maja 2014 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, przy ul. Stokłosy 3, w Warszawie.

Kontakt:

mgr Katarzyna Jaworska

tel./ fax: 22 45 72 388 e-mail: instytuty@vistula.edu.pl

Przesłanie referatu w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.