UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Jak firmy mogą skutecznie działać na rynku

Jak firmy mogą skutecznie działać na rynku

Mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa to podstawa funkcjonowania polskiej gospodarki – tworzą miejsca pracy i wytwarzają znaczną część PKB. Jak je rozwijać i zniwelować ich bariery organizacyjne, technologiczne i finansowe? – te zagadnienia zostaną omówione podczas majowej konferencji naukowej w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Zgłoszenia referatów do 30 kwietnia 2014 r.

Mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w większym stopniu niż duże firmy narażone są na zwiększoną konkurencję, wahania koniunktury w gospodarce, niekorzystne zjawiska w otoczeniu gospodarczym w Polsce i za granicą, jak kryzysy finansowe, wahania kursów walut, wydarzenia polityczne związane z destabilizacją regionów, niepokojami społecznymi i z nieprzewidywalnymi katastrofami naturalnymi.

– Podczas konferencji chcemy wesprzeć działania firm i stworzyć forum wymiany doświadczeń, tworzenia dobrych praktyk, wskazania zagrożeń, ale także możliwości rozwojowych, szczególnie w zakresie finansowania inwestycji innowacyjnych – podkreśla dr Krystyna Mościbrodzka – organizator konferencji, prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV.

Zagadnienia poruszone podczas konferencji

Uczestnicy konferencji „Funkcjonowanie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – ocena barier organizacyjnych, technologicznych i finansowych”:
mogą skoncentrować się w swoich referatach na następujących zagadnieniach:

 • bariery organizacyjne i administracyjne występujące w trakcie rozpoczynania działalności,
 • bariery w dostępie do nowoczesnych technologii,
 • bariery w pozyskiwaniu kredytów na rozwój działalności,
 • trudności w rozpoznawaniu oczekiwań rynku,
 • wpływ obciążeń podatkowych na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • nowoczesne metody zarządzania mikro, małych i średnimi przedsiębiorstwami,
 • wpływ sektora MSP na tempo i kierunki rozwoju gospodarki,
 • udział sektora MSP w tworzeniu dochodu narodowego,
 • wpływ sektora MSP na poziom bezrobocia w gospodarce,
 • wpływ sektora MSP na poziom eksportu,
 • rola banków i towarzystw ubezpieczeniowych we wspomaganiu finansowania mikro firm oraz MSP.


Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli świata nauki oraz sektora finansowego: banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Organizatorzy Konferencji
Zespół badawczy Instytutu Finansów Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Kierownik zespołu badawczego: dr Krystyna Mościbrodzka

Rada programowa konferencji:

 1. prof. dr hab. Tadeusz Kamiński – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ryszard Michalski
 3. prof. dr hab. Andrzej Dorosz


Komitet organizacyjny konferencji:

 1. dr Krystyna Mościbrodzka
 2. dr Anna Wiśniewska
 3. dr Aleksandra Walczykowska
 4. mgr Małgorzata Ślubowska
 5. mgr Katarzyna Jaworska


Zgłoszenia

Formularz zgłoszenia TUTAJ

Konferencja odbędzie się 27 maja 2014 r. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, przy ul. Stokłosy 3, w Warszawie.

Kontakt:

mgr Katarzyna Jaworska

tel./ fax: 22 45 72 388 e-mail: instytuty@vistula.edu.pl

Przesłanie referatu w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Koszt publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym 400,00 zł.

Opłatę należy wnieść do 15.05.2014 r. na rachunek nr 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

z dopiskiem „Konferencja MSP”

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.