DNI OTWARTE ONLINE -30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / News / GOSPODARKA POLSKI I UKRAINY WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

GOSPODARKA POLSKI I UKRAINY WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Początek: pon., 14 lis 2016, 09:00
Koniec: pon., 14 lis 2016, 16:00

J.M. Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula prof. dr hab. Witold Orłowski oraz Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych prof. dr hab. Juliusz Kotyński mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję GOSPODARKA POLSKI I UKRAINY WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. w AFiBV, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.

Cele i tematyka konferencji:

Gospodarki Polski i Ukrainy wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społecznych

Rozwój gospodarczo-społeczny krajów Europy środkowej i wschodniej, w tym zwłaszcza Ukrainy, dokonuje się w trudnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Strukturalne przekształcenia gospodarki światowej postępują w szybkim tempie.  Globalny kryzys finansowy i gospodarczy z lat 2007-2009 zwiększył tempo zmian strukturalnych w świecie, związanych z internacjonalizacją gospodarki, rewolucją w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych i przyśpieszeniem rozwoju krajów o gospodarkach wschodzących, a także wzrostem ich udziału w gospodarce światowej. Różnice poziomów rozwoju gospodarczego i społecznego między grupami krajów pozostają jednak duże, a dysproporcje dochodów w obrębie wielu krajów się powiększają. W ostatnich latach sytuacja krajów o gospodarkach wschodzących i transformujących się pogorszyła się. Głębokim przemianom w gospodarce światowej towarzyszą konflikty i napięcia wewnętrzne i międzynarodowe, o naturze ekonomicznej, politycznej, społecznej i militarnej, a  ich skutkiem są cierpienia i straty ludzkie oraz zniszczenia w krajach objętych działaniami wojennymi, na wschodzie Europy, w Afryce i Azji. Odpływ tysięcy uchodźców z tych obszarów do Europy i nasilenie migracji międzynarodowych stały się trudnym problemem dla krajów przyjmujących i przyczyniły do wzmocnienia napięć społecznych oraz tendencji nacjonalistycznych i dezintegracyjnych w Unii Europejskiej. Wyniki brytyjskiego referendum z czerwca 2016 r. w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zapoczątkowały poważny kryzys w tej organizacji, który będzie mieć niekorzystny wpływ na perspektywy rozszerzania Unii Europejskiej. Gospodarki i firmy Ukrainy i Polski działają dziś więc w warunkach wysokiego ryzyka i poważnych wyzwań wynikających z zaburzeń społeczno-politycznych w Europie i świecie oraz wzmożonej konkurencji międzynarodowej. Utrzymanie czy poprawa ich międzynarodowej pozycji konkurencyjnej wymaga budowy i realizacji odpowiedniej strategii, zarówno na szczeblu krajów, jak przedsiębiorstw.  Priorytetowe miejsce w strategii rozwoju firm przypada edukacji oraz tworzeniu i efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego. Ważnym czynnikiem konkurencyjności jest wzrost innowacyjności, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych menadżerów i pracowników, w tym ich zdolności do działania w otoczeniu międzynarodowym. Wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w produkcji towarów i usług, rozwijaniu nowoczesnych technologii oraz metod organizacji, zarządzania i marketingu powinna sprzyjać polityka ekonomiczna państwa. W związku z tymi pilnymi wyzwaniami i potrzebami rozwojowymi obu krajów, tematyka konferencji będzie koncentrować się na takich problemach, jak:

Doświadczenia, problemy i perspektywy rozwoju, transformacji i europejskiej integracji gospodarczej Polski i Ukrainy.
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej w nowej perspektywie.
Polscy i ukraińscy studenci i absolwenci na rynku pracy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa i startupy w Polsce i Ukrainie.
Doświadczenia w zakresie instytucjonalnej promocji eksportu.
Możliwości i sposoby intensyfikacji wymiany handlowej między obu krajami.
Wymiana dobrych praktyk i rozważenie możliwości kooperacji w eksporcie do krajów trzecich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji o konferencji TUTAJ 

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.