UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Dziekan AFiBV członkiem Komitetu Prognoz PAN

Dziekan AFiBV członkiem Komitetu Prognoz PAN

Prof. Juliusz Kotyński, Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV, w latach 2015-2018 będzie członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk w latach 2015-2018. To już jego trzecia kadencja.

Profesor będzie uczestniczył w pracach Komitetu Prognoz, mających na celu opracowanie koncepcji strategii rozwoju społecznego i gospodarczego Polski w perspektywie Unii Europejskiej oraz Europy. Zarząd Komitetu docenił tym samym dotychczasowe zasługi profesora na rzecz rozwoju nauki polskiej.

– To już moja trzecia kadencja w tym komitecie problemowym Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczę m.in. w pracach nad ewolucją międzynarodowego systemu finansowego oraz przebiegiem procesów globalizacji i integracji regionalnej oraz ich skutków dla Polski – zauważa prof. Juliusz Kotyński.

Prof. Juliusz Kotyński jest ekspertem w dziedzinie gospodarki i finansów Polski, Unii Europejskiej, polityki gospodarczej i międzynarodowych rynków finansowych. Prowadzi badania własne oraz kieruje zespołami naukowo-badawczymi w AFiBV i w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a także pracami doktorantów, dotyczącymi tematyki wzrostu gospodarczego, polityki ekonomicznej i finansów Polski, Unii Europejskiej i strefy euro, perspektyw koniunktury w gospodarce światowej, zarządzania ryzykiem rozwoju gospodarczego w warunkach globalizacji i szybkich zmian strukturalnych we współczesnej gospodarce światowej.

Był m.in. radcą generalnym w Ministerstwie Finansów, Radcą Handlowym i Ministrem Pełnomocnym Ambasady RP we Francji oraz Radcą Ekonomiczno-Handlowym w Biurze Radcy Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP we Francji.

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” – organizuje spotkania i konferencje naukowe poświęcone kluczowym zagadnieniom rozwoju ekonomicznego, technicznego, naukowego i kulturowego kraju, na tle scenariuszy rozwojowych dla Europy i świata, sporządza ekspertyzy dotyczące nowych zjawisk i procesów, które wpływać będą na kształt społeczeństwa polskiego w długiej perspektywie oraz będą określać jego miejsce w społeczności międzynarodowej. Komitet przedkłada swoje opinie w sprawach kluczowych dla przyszłości najwyższym władzom RP. Równocześnie prowadzi działalność popularyzacyjną i wydawniczą, w celu zwiększenia zainteresowania przyszłością w społeczeństwie polskim. Kieruje nim prof. dr hab. Michał Kleiber.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.