UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra / Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka
E-mail: k.guranowska@vistula.edu.pl
Wydział: Informatyki, Grafiki i Architektury
Kierunek kształcenia: Architektura

Profesor doktor habilitowany inżynier architekt Krystyna GURANOWSKA -GRUSZECKA Stanowisko: profesor tytularny z nadania władz państwowych Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zakończone tytułem magistra inżyniera architekta  ze specjalnością urbanistyka i planowanie przestrzenne (1971). Po studiach w latach 1971-1974 w ramach zatrudnienia w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na Pradze Północ w Warszawie praktyka inwestycyjna, po kilku miesiącach pracy objęcie stanowiska kierownika Pracowni Projektowej, zajmującej się  problemami  przebudowy fragmentów dzielnicy Praga Północ.

Od 1974r. do lutego 2022 zatrudnienie przez 47 lat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej  kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt, doktor habilitowany od 2006 r., profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej, a od 2015 r. jako profesor tytularny (zatrudniona na Politechnice  do lutego 2022 roku). Jednocześnie w latach  2008-2016 prof. Gruszecka zajmowała stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich  na Wydziale Architektury PW, prowadząc także cykle wykładów i innych praktycznych zajęć  z metodyki pracy naukowej  dla doktorantów politechnicznych. Wypromowała w tym czasie około 15 osób, kolejne 5 osób prowadzi jeszcze obecnie, również w ramach kilkuwydziałowej Szkoły Doktorskiej nr 5 PW.

Ponadto prof. Gruszecka rozszerzała swoją działalność dydaktyczną w innych  środowiskach wyższych uczelni, jak np. m.in. przez kilka lat w Wyższej szkole im.  Jańskiego w Warszawie, czy w drugiej dekadzie XXI wieku w Lublinie na Wydziale Architektury prywatnej uczelni Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA),  także ostatnio w Wyższej uczelni  ekologii i zarządzania w Warszawie. Od 7 lat prof. Gruszecka prowadzi zajęcia na Vistula University w Warszawie tj. wykłady i zajęcia z projektowania dotyczące przebudowy przestrzeni publicznych w metropoliach, zagospodarowania śródmieść, współczesnych zasad rewitalizacji ośrodków miejskich z uwzględnieniem ochrony mieszkańców i innych użytkowników miast  przed zmianami klimatycznymi. Będąc ekspertem w tej dziedzinie już w wykładach z lat 2010-2012  Gruszecka promowała rozwiązania proekologiczne, zawierające elementy, które współcześnie w roku 2022 pojawiają się  jako ważne dla utrzymania właściwych warunków życia (rozwiązania prozdrowotne). Jako promotor w prof. Gruszecka opiekowała się w Vistuli, gdzie  obroniony był  kilka lat temu dyplom zagospodarowania fragmentu przestrzeni na księżycu. Obcojęzyczni autorzy tego i innych bardzo indywidualnych  pomysłów projektowych z Azji udali się po tej obronie na dalsze studia (magisterskie) do Kanady, chętnie tam przyjęci. 

Oprócz doświadczeń zawodowych dydaktycznych prof. Gruszecka udziela się jako doświadczony praktyk w projektowaniu urbanistycznym, równolegle zajmując się planowaniem przestrzennym w bardzo wielu miastach w Polsce  w ramach własnej firmy, ostatnio działającej od  1989 do 2018 roku.   Mając różne doświadczenia zagraniczne, poniżej wymienione, w tym także prawie roczny pobyt w Syrii w Aleppo na Uniwersytecie Technicznym jako visiting profesor, czy udział w międzynarodowych konferencjach w charakterze prowadzącej sesje, również od 1915 z przyjemnością prof. Gruszecka prowadzi zajęcia dydaktyczne w Vistula University w Warszawie. Od lutego 2022 Uczelnia ta stanowi pierwsze miejsce pracy prof. Krystyny Gruszeckiej.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.