UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Nasze projekty / Uniwersalny profesjonalista

Uniwersalny profesjonalista

Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje projekt: Uniwersalny profesjonalista
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-PU03/19
Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19
Okres realizacji projektu: od: 2020-04-01 do: 2023-09-30
Kwota dofinansowania: 1 940 968,28 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:

Celem Projektu było podniesienie kompetencji studentów AFiBV, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co miało odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz podniesienie kompetencji u kadry dydaktycznej Uczelni w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego, poprzez: modyfikację programów kształcenia na 3 kierunkach, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, na kierunkach: 
1.Grafika; 
2.Architektura i urbanistyka; 
3.Informatyka.

logo Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.