UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Wpisy / Rekrutacja na studia – poradnik

Rekrutacja na studia – poradnik

Otwarcie rekrutacji na studia odbywa się w Polsce co roku na przełomie maja i czerwca. Sam proces nie jest skomplikowany, ale bardzo emocjonujący, a czasem frustrujący. Można go jednak przejść szybko i prosto. Podpowiadamy jak.

Wszyscy młodzi ludzie chcą zrealizować swoje cele i dostać się na wymarzony kierunek. Z różnych powodów nie zawsze jest to możliwe. Dlatego warto mieć plan B i C.
Kandydaci na studia mają w Polsce do wyboru ponad 400 szkół wyższych – publicznych i niepublicznych. W zależności od tego, którą wybierzecie, inny będzie tryb rekrutacji na studia

Rekrutacja na studia – uczelnie publiczne

Krok 1 – Rejestracja elektroniczna

Nabór jest prowadzony w systemie elektronicznej rekrutacji. Należy założyć w nim indywidualne konto rejestracyjne. Pozwala ono wprowadzić wasze dane do systemu informatycznego uczelni, a następnie na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji.

Krok 2 – Wypełnianie podstawowych danych

W rubrykach indywidualnego konta należy podać wymagane dane osobowe. Trzeba też wpisać wyniki z egzaminów maturalnych, rodzaj posiadanego dyplomu (świadectwo maturalne, dyplom licencjata itp.), datę jego wydania, nazwę szkoły itp. oraz załączyć pozostałe posiadane dokumenty (certyfikaty, dyplomy z olimpiad itd.).

Krok 3 – Określenie priorytetów

Wybrane przez was kierunki należy oznaczyć wg waszych priorytetów – od najbardziej was interesujących do rezerwowych. W zależności od uczelni możecie zostać przyjęci na wszystkie kierunki (jeśli macie wystarczająco dobre wyniki) lub tylko na jeden, który uznaliście za najważniejszy.

Krok 4 – Zdjęcie

W systemie elektronicznej rekrutacji należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie, które musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych, inne nie zostanie przyjęte.

Krok 5 – Opłata rekrutacyjna

Za każdy wybrany kierunek trzeba wnieść bezzwrotną opłatę rekrutacyjną (w zależności od kierunku 85-150 zł). Określoną kwotę należy wpłacić na podany numer konta. Gdy kwota pojawi się na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, a to może zająć nawet kilkanaście dni, należy przypisać ją do wybranego kierunku lub kierunków.

Krok 6 – Uzupełnienie rubryk

Z czasem w systemie należy dołączyć brakujące wyniki maturalne lub oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Krok 7 – Lista zakwalifikowanych

W systemie informatycznym, w którym zarejestrowaliście się zostanie podana informacja, czy zostaliście przyjęci, czy też trafiliście na listę rezerwową.

Krok 8 – Złożenie dokumentów na uczelni

Po wstępnym zakwalifikowaniu na studia musicie dostarczyć na wybraną uczelnię oryginały waszych dokumentów:

  • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą, wraz z kopiami albo dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeśli ubiegacie się o przyjęcie na studia wyższego stopnia;
  • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami znajdującymi się na osobistym koncie rejestracyjnym;
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;
    dowód uiszczenia opłaty za ELS (około 20 złotych);
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość;
  • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Jeśli nie dostarczycie tych dokumentów w podanym terminie, mimo wstępnego przyjęcia, zostaniecie skreśleni z listy i wasze miejsce zajmie ktoś z listy rezerwowej.

Krok 9 – Potwierdzenie przyjęcia na studia

Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu ich zgodności na podany adres zamieszkania lub zameldowania zostaje wysłane oficjalne potwierdzenie o przyjęciu na studia.

Rekrutacja na studia – uczelnie niepubliczne

Uczelni niepublicznych jest w Polsce znacznie więcej niż państwowych. Są wśród nich szkoły wyższe o ogromnej renomie i świetnej reputacji. Studenci doceniają mniejsze grupy i łatwiejszy kontakt z wykładowcami.

Rekrutacja trwa na uczelniach niepublicznych znacznie dłużej, do momentu wypełnienia limitu miejsc, zwykle do końca września.

Krok 1 – Rejestracja elektroniczna

Pozwala wprowadzić wasze dane osobowe do systemu elektronicznego danej uczelni.

Krok 2 – Aplikacja online

Należy podać kierunek studiów, na jaki aplikujecie oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty – skan świadectwa dojrzałości, dowodu osobistego, zdjęcia w formacie jpg, a na niektóre kierunki również skan zaświadczenia lekarskiego.

Krok 3 – Wydrukowanie aplikacji i umowy

Należy wydrukować aplikację oraz otrzymaną umowę, która zawiera wszystkie informacje o warunkach studiów i płatnościach. Sprawdź wysokość czesnego.

Krok 4 – Wpisowe

Uczelnie niepubliczne zwykle pobierają wpisowe. Jego wysokość jest zróżnicowana.

Krok 5 – Złożenie dokumentów

To bardzo ważny krok w procesie rekrutacji. Do Biura Karier należy zgłaszać się z oryginałem świadectwa dojrzałości, dowodem i zdjęciem, umową o studiowaniu oraz potwierdzeniem wpisowego.

Krok 6 – Decyzja o przyjęciu na studia

O przyjęciu na uczelnię decyduje przeważnie kolejność zgłoszeń.

Krok 7 – Podpisanie umowy

To ostatni krok. Witaj na studiach.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.