UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Nasze osiągnięcia / Prof. Aldona Piwko wzięła udział w seminarium naukowym „Dialog w religiach Abrahamowych. Nasza wspólna odpowiedzialność”

Prof. Aldona Piwko wzięła udział w seminarium naukowym „Dialog w religiach Abrahamowych. Nasza wspólna odpowiedzialność”

W czwartek 10 czerwca 2021 roku odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe zatytułowane Dialog w religiach Abrahamowych. Nasza wspólna odpowiedzialność. Spotkanie zorganizował Dunaj Instytut Dialogu. Celem seminarium była dyskusja o możliwościach, formach i rodzajach dialogu, prowadzonego między wyznawcami różnych religii monoteistycznych. Organizatorzy zaprosili troje prelegentów:

  1. Grzegorza Michalczyka, katolickiego duszpasterza środowisk twórczych, który jest zaangażowany w dialog międzywyznaniowy, ze szczególnym uwzględnieniem relacji chrześcijańsko-żydowskich. W przeszłości ks. Grzegorz Michalczyk był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów;
  2. pana Konstantego Geberta, działacza żydowskiego, dziennikarza i korespondenta wojennego. W swojej pracy relacjonował przebieg wojny na Bałkanach. W tym czasie był świadkiem napięć religijnych między Serbami i muzułmanami;
  3. dr hab. Aldonę Piwko, reprezentującą Akademię Vistula, specjalistkę w zakresie islamu oraz relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, która w przeszłości zasiadała w Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Pierwszy głos zabrał Konstanty Gebert, który nakreślił znaczenie dialogu w perspektywie judaizmu. Podkreślił, że dialog jest owocny tylko wówczas, gdy nie są podejmowane próby nawracania na inną religię. A niestety często właśnie tak się dzieje. Zaznaczył także, że obecna sytuacja pozostawania w izolacji, nie sprzyja nawiązywaniu i pogłębianiu relacji dialogicznych. Drugą prelegentką była p. prof. Aldona Piwko, która omówiła dialog międzyreligijny z perspektywy islamu. Dla muzułmanów prowadzenie dialogu z wyznawcami religii monoteistycznych jest obowiązkiem nałożonym przez Boga i potwierdzonym w Koranie: „O ludzie! (…) uczyniliśmy nas ludźmi i plemionami, abyście się wzajemnie znali” (49,13). Prelegentka wskazała także na inicjatywy i projekty podejmowane w Polsce i Europie przez środowiska muzułmańskie, mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji między żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Ostatnią prezentację przedstawił ks. Grzegorz Michalczyk. Omówił ideę prowadzenia dialogu z innymi ludźmi, bez względu na wyznawaną religię i światopogląd, z perspektywy nauki Kościoła Katolickiego. Podkreślił, że istotnym elementem dialogu jest wykluczenie nienawiści, której obecnie jest bardzo dużo. W konkluzji stwierdził, że nie ma dialogu między religiami, jest dialog między ludźmi. Takie ujęcie jest znacznie cenniejsze.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.