UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Nasze osiągnięcia / Ogólnopolska Konferencja Naukowa AFiBV: „WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa AFiBV: „WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”

O konferencji

WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI” 
Wtorek, 8.11.2022 roku
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Stokłosy 3, 02–787 Warszawa

CELE I TEMATYKA

Dzięki zmianom struktury społecznej, postępom urynkowienia gospodarki i jej otwarciu na świat oraz dołączeniu do Unii Europejskiej, w ostatnich dwóch dekadach doszło w Polsce do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, istotnego przezwyciężenia zapóźnienia cywilizacyjnego kraju i znaczącego podniesienia dobrobytu społecznego. Odbyło się to jednak przy stosunkowo dużych kosztach i napięciach.

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce istotne zmiany w polityce społeczno-gospodarczej, skutkujące m.in. pogorszeniem stanu praworządności i demokracji oraz zaostrzeniem stosunków z Unią Europejską, której Polska pozostaje członkiem już prawie dwadzieścia lat. Zmiany te niosą za sobą rozmaite skutki dla gospodarki zarówno pozytywne typu niskie bezrobocie, zmniejszenie skali ubóstwa i ograniczenie nierówności dochodowych, jak i negatywne w rodzaju zahamowania procesów inwestowania i napływu funduszy unijnych, pogorszenia sytuacji finansów publicznych i znacznego wzrostu inflacji w Polsce.

Powstaje pytanie, czy przy okazji prób przebudowy gospodarki, stosunków społeczno-politycznych i instytucji państwa nie popełnia się znaczących błędów rzutujących na stabilność społeczno-polityczną, polaryzację społeczeństwa i tym samym możliwości przyszłego rozwoju. Czy nie popełniając ewidentnych błędów można by osiągnąć więcej?

Konferencja „Wyzwania wzrostu polskiej gospodarki” będzie nosić interdyscyplinarny charakter, umożliwiając wymianę poglądów przedstawicielom nauk społecznych z całego kraju. Interdyscyplinarność konferencji zostanie zapewniona dzięki współpracy z Instytutem Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji oraz Instytutem Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Ma na celu pokazać perspektywy dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i dokonać porównań jej sytuacji z innymi krajami. Przeanalizuje mocne i słabe strony zachodzących zmian ustrojowo-systemowych w Polsce.

TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA. ORGANIZATORZY

• Udział w konferencji i ewentualna publikacja referatu/artykułu są bezpłatne.

Do 15 kwietnia 2022 r. – elektroniczne zgłoszenie tytułu i rozszerzonego streszczenia referatu o objętości ok. 1000 słów (tzw. extended abstract) na adres: konferencja30lat@vistula.edu.pl

Do 5 maja 2022 r. – akceptacja propozycji referatów zgłoszonych na konferencję.

Do 25 września 2022 r. – elektroniczne zgłoszenie (wszystkich innych ewentualnych zainteresowanych bez referatów) https://forms.office.com/r/HaFBKn1eKX

25 października 2022 r. – konferencja w trybie stacjonarnym (ostateczna formuła organizacji zależna od aktualnych zaleceń związanych z sytuacją epidemiologiczną)

• Informacje dodatkowe: Dział Nauki AFiBV – ze względu na pracę zdalną preferowany kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (konferencja30lat@vistula.edu.pl), ew. tel. 22 4572401

Rada Programowa Konferencji:

dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. AFiBV – Rektor AFiBV – Przewodniczący

dr hab. Marta Götz prof. AFiBV – Prorektor AFiBV ds. Nauki

dr hab. Elżbieta Jędrych prof. AFiBV – Prorektor AFiBV ds. Jakości Kształcenia i Internacjonalizacji, Dyrektor Instytutu Badań w/d Nauki o Zarządzaniu i Jakości

dr Maria Gasińska – Prorektor AFiBV ds. Studenckich

dr inż. Barbara Karlikowska prof. AFiBV – Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

prof. dr hab. Juliusz Kotyński

prof. dr hab. Witold Orłowski

dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiBV – Dyrektor Instytutu Badań w/d Ekonomia i Finanse

dr hab. Wojciech Kostecki prof. AFiBV – Koordynator ds. Badań, Dyrektor Instytutu Badań w/d Nauki o Polityce i Administracji

dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiBV

dr hab. Aldona Piwko prof. AFiBV – Redaktor Naczelna „SiP”

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Marta Götz prof. AFiBV – Prorektor AFiBV ds. Nauki – Przewodnicząca

dr Barbara Karlikowska prof. AFiBV – Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

prof. dr hab. Juliusz Kotyński

dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiBV – Dyrektor Instytutu Badań w/d Ekonomia i Finanse

dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiBV

dr hab. Aldona Piwko prof. AFiBV

dr Piotr Wiench

Łukasz Gieroń – Dyrektor Marketingu

Igor Salwin – Dyrektor IT

Anna Dobaczewska – Koordynator ds. Działalności Badawczej i Naukowej – sekretarz

Ramowy Program Konferencji*

9.30-10.00 – REJESTRACJA

10.00-10.30 – OTWARCIE KONFERENCJI

10.30-13.00 – SESJA 1: EKONOMIA I FINANSE

13.00-14.00 – PRZERWA

14.00-15.30 – SESJA 2: RÓWNOLEGŁE PANELE

Panel A: Nauki o Polityce i Administracji – Temat panelu: „Transformacja państw Europy Środkowo-Wschodniej”

Panel B: Nauki o Zarządzaniu i Jakości – Temat panelu: „Zarządzanie organizacjami w dobie globalizacji i rewolucji technologicznej 4:0.”

15.30-16.00 – UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE OBRAD

*Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu konferencji.

Efekty:

Organizatorzy planują publikację zgłoszonych materiałów. Pełne teksty zainteresowanych Autorów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną zamieszczone w ramach jednego lub dwóch regularnych numerów czasopisma „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” – 40 pkt według wykazu MEiN – wymogi publikacyjne: https://www.vistula.edu.pl/nauka-i-badania/spoleczenstwo-ipolityka/wskazowki-dla-autorow albo wydane jako monografia (Wydawnictwo AFiBV – I poziom) w języku polskim pod redakcją prof. R. Michalskiego: http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/czasopisma-jour.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.