UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Nasze osiągnięcia / „Dwadzieścia lat później, czyli bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej”

„Dwadzieścia lat później, czyli bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej”

Baner przedstawiający flagi Polski oraz Unii Europejskiej na tle dokumentu z leżącym na nim długopisem oraz okularami.

„Dwadzieścia lat później, czyli bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej”

Data: poniedziałek, 13.05.2024 roku
Miejsce: Uczelnia Vistula, Stokłosy 3, Aula 2A

20 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Próby podsumowania tego okresu dokonają uczestnicy konferencji „Dwadzieścia lat później, czyli bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Debata powinna dostarczyć ważnych refleksji oraz projekcji przyszłości. W realizacji tego zadania pomogą zaproszone do udziału w dyskusji autorytety dysponujące wiedzą i doświadczeniem w powyższym temacie z racji zaangażowania w proces akcesyjny. Konferencja odbędzie się 13 maja (poniedziałek) 2024 r. w auli 2A, w godzinach 9.00 – 15.30.

PANEL I – POLITYCZNO-ADMINISTRACYJNY

10:00 – 12:30

PROWADZĄCY I MODERATOR: dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Paneliści:  

 • dr hab. Marek Grela, polski dyplomata – temat: „Dwadzieścia lat polskiego członkostwa w UE: sukcesy i niepowodzenia”
 • prof. dr hab. Danuta Huebner, komisarz UE – temat: „Polska w Unii. Co dalej?
 • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, UW – temat: „Europa w procesie integracji – problemy i wyzwania”
 • Jan Truszczyński, polski dyplomata, główny negocjator traktatu akcesyjnego i były wiceminister spraw zagranicznych – „Unia Europejska a jakość rządzenia w Polsce”.

Problematyka panelu:
Kontekst merytoryczny panelu polityczno-administracyjnego winien być postrzegany nie tylko z perspektywy ostatnich dwudziestu lat, albowiem tradycja procesów mających doprowadzić do skutecznej formy integracji Europy sięga kilku wieków wcześniej.

Wystarczy przypomnieć idee króla Czech Jerzego z Podiebradów, wpływowego doradcy króla Henryka IV Burbona, Maksymiliana de Sully i – by sięgnąć do epoki nam bliższej – pomysły Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego czy hrabiego Richarda Coudenhove-Kalergi.

Idee europejskiej integracji, podjęte po II wojnie światowej z inicjatywy takich osób, jak Jean Monnet czy Alcide de Gasperi i innych, miały zatem konkretny, merytoryczny punkt odniesienia.

Po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej w roku 1993 rozpoczął się proces negocjacyjny, który zaowocował przyjęciem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Data ta jest zatem jednym z kamieni milowych dotyczących obecności Polski w Europie. Proces akcesyjny wymagał olbrzymiej pracy ze strony przedstawicieli naszego państwa, a ich wkład w doprowadzenie do pomyślnego zakończenia procesu akcesji jest fundamentalny.

Podczas panelu jego uczestnicy, w tym także osoby, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do uzyskania przez Polskę statusu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przywołają czas negocjacji, moment naszego przyjęcia do struktur unijnych oraz dokonają bilansu naszego członkostwa na kanwie swojej wiedzy i osobistych doświadczeń.

Dokonany podczas panelu bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej zostanie oparty na walorach poznawczych i analitycznych, dzięki czemu będzie można określić zarówno atuty wynikające z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, jak i te wszystkie pola, które wymagają udoskonalenia.

PANEL II – EKONOMICZNO-GOSPODARCZY

13:30 – 15:30

PROWADZĄCY: dr. hab. inż. Piotr Borowski, prof. AFiB Vistula, Prorektor ds. nauki
Moderator: prof. dr hab. Witold Orłowski

Paneliści:  

 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – SGH, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – temat: „Członkostwo Polski w UE – sukcesy i zaniechania”
 • dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP – temat: „Polityka spójności, regiony polskie w procesie integracji”
 • prof. dr. hab. inż. Michał Zasada – Rektor SGGW – temat: Członkostwo Polski w UE z perspektywy uczelni wyższych”
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor SGH – temat: „Rola Polski w UE, korzyści i wyzwania”.

Panel poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym:

1. Sukcesów i zaniechań wynikających z członkostwa Polski UE.
Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości dla polskiej gospodarki. Środki unijne przyczyniły się do modernizacji infrastruktury, wzrostu inwestycji i zwiększenia konkurencyjności.
Integracja z UE wpłynęła na wzrost bezpieczeństwa Polski, zarówno politycznego, jak
i militarnego, poprzez uczestnictwo w mechanizmach wspólnej polityki bezpieczeństwa.
Mimo wielu korzyści ekonomicznych niektóre obszary społeczne w Polsce, takie jak kwestia równości społecznej, dostęp do edukacji czy opieki zdrowotnej, nadal pozostają wyzwaniem.

2. Polityki spójności.
Polska jako beneficjent polityki spójności, otrzymuje środki unijne na wsparcie zrównoważonego rozwoju różnych regionów kraju. Dzięki funduszom unijnym wiele regionów Polski mogło zainwestować w modernizację swojej infrastruktury, co przyczyniło się do poprawy warunków życia i atrakcyjności dla inwestorów. Integracja z UE zachęca do współpracy międzyregionalnej, co może przyczynić się do wzrostu regionalnego potencjału gospodarczego.

3. Funkcjonowania uczelni wyższych.
Polskie uczelnie korzystają z programów unijnych, wspierających wymianę studencką i akademicką, co przyczynia się do wzrostu mobilności studentów i nauczycieli akademickich oraz zwiększa prestiż polskiego szkolnictwa wyższego. Dostęp do funduszy unijnych umożliwia polskim uczelniom prowadzenie zaawansowanych badań naukowych i uczestnictwo w międzynarodowych projektach.
Członkostwo w UE sprzyja współpracy między polskimi uczelniami a ich zagranicznymi partnerami, co przyczynia się do wzrostu jakości kształcenia.

4. Korzyści z przynależności Polski do UE.
Polska jako jedno z większych państw członkowskich ma istotny wpływ na decyzje gospodarcze UE. Współpraca w ramach jednolitego rynku przynosi korzyści polskim przedsiębiorstwom. Ponadto nasz kraj aktywnie uczestniczy w polityce bezpieczeństwa UE, zarówno w kontekście obronności, jak i zarządzania kryzysowego.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 –  9:30 Rejestracja
9:45 – 10:00 Otwarcie Konferencji
10:00 – 12:30 Panel I – polityczno-administracyjny
13:00 – 13:30 Przerwa
13:30 – 15:30 Panel II – ekonomiczno-gospodarczy

Obydwa panele – polityczno-administracyjny i ekonomiczno-gospodarczy – składają się na treść konferencji.

KOMITET NAUKOWY

 1. prof. dr hab. Celina Olszak, UE w Katowicach
 2. prof. dr hab. Barbara Jankowska, UE w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Wojciech Czakon, UJ w Krakowie
 5. prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, SGGW
 6. prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski, SGGW
 7. prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek, PŚ
 8. prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski, PCz
 9. dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
 10. dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. AFiB Vistula
 11. dr hab. Marta Götz, prof. AFiB Vistula
 12. dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB Vistula
 13. dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiB Vistula
 14. dr hab. inż. Piotr Borowski, prof. AFiB Vistula

KOMITET ORGANIZACYJNY

 1. Marzena Trafny, AFiB Vistula
 2. Elżbieta Najfeld-Goga, AFiB Vistula
 3. dr hab. inż. Piotr Borowski, AFiB Vistula

FOTOGALERIA

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.