UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Nasze osiągnięcia / Chłopi polscy na przestrzeni wieków. Stan badań i perspektywy badawcze.

Chłopi polscy na przestrzeni wieków. Stan badań i perspektywy badawcze.

Instytut Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Chłopi polscy na przestrzeni wieków. Stan badań i perspektywy badawcze. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10 – 11 lipca 2023 roku w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66.

W ostatnich latach dyskusja na temat dziejów polskiej wsi, a zwłaszcza panujących tam stosunków społecznych i ekonomicznych, przybrała na sile. Wobec wielu mitów krążących w przestrzeni publicznej Instytut Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi postanowili zorganizować konferencję z udziałem znawców historii wsi polskiej. Jej celem jest ukazanie w miarę pełnego i zgodnego z aktualnym stanem badań naukowych obrazu stosunków i przemian wsi polskiej od X do początków XXI wieku, od problematyki historycznej poprzez zagadnienia etnohistoryczne, aż do narracji prowadzonej przez muzea zajmujące się historią wsi.

Serdecznie zapraszamy w dniach 10 – 11 lipca w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66.

10 lipca 2023 r. (poniedziałek)

Sala Odczytowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa

10:30 – Rejestracja uczestników

11:00 – Otwarcie konferencji i wystąpienia gości

Sesja I (11:25 – 13:25)

 • Dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB, Kondycja ekonomiczne chłopów w czasach staropolskich na tle europejskim.
 • Dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP w Krakowie, Między mobilnościq a toźsamościq chłopów staropolskich.
 • Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK, Wieś w kontekście przemian gospodarczych w Polsce w XIV-XVII w.
 • Prof. dr hab. Janusz Łosowski, UMCS, Funkcje testamentów chłopskich w okresie staropolskim. Możliwości i potrzeby badawcze.

Dyskusja

13:25 — 13:40 Przerwa kawowa

Sesja II (13:40 – 15:40)

 • Dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula, Chłopi w dobrach kościelnych w XVI-XVIII w.
 • Prof. dr hab. IzabeIIa Rusinowa, AFiB Vistula, Uniwersoł połaniecki – mit czy epokowy zwrot?
 • Dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ, Wieś galicyjska lX w. – przemiany społeczno- gospodarcze i polityczne.
 • Dr Marta Milewska, AFiB Vistula, Opieka medyczna i higiena na wsi Królestwa Polskiego w latach 1865-1924.

Dyskusja

15:30 – 16:15 Przerwa kawowa

Sesja III (16:15 – 17:30)

 • Dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska, prof. AFiB, Dawne aksjomaty mieszkańców wsi w świetle narracji pozyskanych w toku badań etnohistorycznych.
 • Dr Krzysztof Karbownik, Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni. Muzea na wolnym powietrzu jako element narracyjny dziejów kultury chłopskiej.

Dyskusja

11 lipca 2023 r. (wtorek)

Sala Odczytowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa

10:00 – Otwarcie konferencji

Sesja IV (10:05 – 12:25)

 • Prof. dr hab. Janusz Szczepański, AFiB Vistula, Wieś polska w dobie wojny 1920 roku.
 • Dr hab. Jolanta Załęczny, prof. AFiB Vistula, O rzqd chłopskich dusz w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • Dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, Strajki chłopskie w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • Dr Beata Michalec, AFiB Vistula, Juliusz Poniatowski –  minister rolnictwa w II RP.

Dyskusja

12.25-12.40 – Przerwa kawowa

Sesja II (12:40 – 14:10)

 • Prof. dr hab. Romuald Turkowski, Życie polityczne na polskiej wsi w lotach 2 1944-1956. Stan i perspektywy badań.
 • Dr Wojciech Łukaszewski, Oblicze społeczne wsi polskiej w lotach 1945-1956 na przykładzie północnego Mazowsza.
 • Dariusz Greń, Archiwum Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wpływ PCR-ów na oblicze wsi polskie.j

13:40 – 14:10 – Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.