UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

6800 zł / rok

Image for Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji

O studiach

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji to unikalne i innowacyjne studia podyplomowe, które łączą nowoczesne podejście do edukacji z interdyscyplinarnym programem opartym na najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, prawa i psychologii, oraz na doświadczeniu wiodących specjalistów.Celem studiów jest zdobycie umiejętności niezbędnych do codziennej pracy na szczeblu kierowniczym. Program studiów uwzględnia wyzwania, wobec których staje dziś gospodarka, w tym sektor paliwowo-energetyczny i chemiczny, a także infrastruktura krytyczna oraz organy administracji rządowej oraz samorządowej.

W trakcie kształcenia słuchacze zdobędą nowoczesne kompetencje i wiedzę z zakresu:
– bezpieczeństwa;
– utrzymania niezawodności i ciągłości działania;
– zarządzania w konfrontacji z atakiem pochodzącym z cyberprzestrzeni.

Adresaci

Studia adresowane są do osób posiadających określone doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i chcących doskonalić umiejętności zarządzania cyberbezpieczeństwem i niezawodnością. Adresatami są także pracownicy i absolwenci studiów wyższych, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje oraz podnieść kwalifikacje niezbędne na nowotworzonych stanowiskach w obszarze cyberbezpieczeństwa i niezawodności. Studia zalecane są również dla członków rad nadzorczych zwłaszcza spółek skarbu państwa i spółek samorządowych oraz dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej.

Interdyscyplinarny program

Program studiów ma charakter dynamiczny. Pozwala na efektywne i sprawne rozwijanie wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku, oraz do prowadzenia dokumentacji systemów bezpieczeństwa i niezawodności zgodnie z obowiązującymi normami.
W tym celu program podzielony jest na 3 bloki tematyczne dotyczące:
• niezawodności i cyberbezpieczeństwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i technicznymi;
• opracowania planów zapobiegania zagrożeniom w organizacji;
• postępowania po skutecznym cyberataku i dalszej działalności firmy.

Studia przygotowują do egzaminu certyfikującego zgodnie z wymaganiami opisanymi w Monitorze Polskim (z dn. 28 grudnia 2020 r., poz. 1208) 

Studia będą realizowane w trybie hybrydowym (wykłady online, ćwiczenia stacjonarnie).

Program studiów Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji

3 bloki programowe: 

1.Posługiwanie się wiedzą z zakresu niezawodności i cyberbezpieczeństwa w zakresie zasobów ludzkich i technicznych
2.Opracowanie planu zapobiegania zagrożeniom w zakresie zasobów ludzkich i technicznych w organizacji
3.Postępowanie po skutecznym cyberataku w zakresie zasobów ludzkich i technicznych w organizacji 

Przedmioty:

I Sem. 

l.p.NazwaLiczba godzin
1.Ustawodawstwo krajowe i europejskie w zakresie zarządzania niezawodnością oraz cyberbezpieczeństwem 10
2.Psychologiczne aspekty kształtowania kultury bezpieczeństwa zasobów ludzkich8
3.Podstawy bezpieczeństwa teleinformatycznego6
4.Zarządzanie i prowadzenie projektów teleinformatycznych8
5.Modele ochrony informacji, bezpieczeństwa i niezawodności w łańcuchu dostaw IT/OT8
6.Analiza ryzyka HAZOP, C-HAZOP, FMEA, FTA/ETA. Wprowadzenie do obliczeń niezawodności, WEIBULL++16
7.Zarządzanie ryzykiem oraz sposoby jego minimalizacji8
8.Tworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Niezawodnością i Cyberbezpieczeństwem14
9.Przywództwo strategiczne i zarządzanie zespołami IT i CERT, CSiRT, SOC8
10.Zarządzanie ciągłością działania i bezpieczeństwem12
11.Przeciwdziałanie cyberatakom w kontekście psychologicznym10
12.Biały wywiad16
13.Seminarium dyplomowe (1 sem) 2

II Sem. 

l.p.NazwaLiczba godzin
1.Wprowadzenie do informatyki śledczej10
2.Metodyka analizy trajektorii ataków cybernetycznych12
3.Analiza strat10
4.Budowa wizerunku w sytuacji kryzysowej 8
5.Utrzymanie ciągłości operacyjnej w sytuacji kryzysowej6
6.Interwencja kryzysowa po cyberataku8
7.Seminarium dyplomowe (2 sem.)Seminarium dyplomowe (2 sem.)

Razem: 182h

Kariera

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

 • Zajmowania kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej.
 • Zasiadania w radach nadzorczych – zwłaszcza spółek skarbu państwa i spółek samorządowych.
 • Zarządzania zespołami ludzi odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i niezawodność w biznesie.
Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

Kompetencje w tym obszarze otwierają ogromne możliwości. Specjaliści ds. zarządzania cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i administracji są dziś bardzo pożądani. Zarówno sektor publiczny, jak i prywatny – małe i duże firmy potrzebują wykwalifikowanych, sprawnych i skutecznych menedżerów, którzy potrafią zarządzać zespołami zabezpieczającymi sieć, klientów oraz partnerów.

Cennik

Czesne za studia wynosi 6800 zł
Studia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają dwa semestry.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

 • 3400 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 3400 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formualrz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

mgr Michał Matuszczyk

Doktorant w dziedzinie nauk o politologii i cyberbezpieczeństwie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jest praktykującym informatykiem i wieloletnim ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa z bogatym doświadczeniem badawczym i praktycznym w administracji centralnej Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu kluczowych aktów prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa i niezawodności na poziomie krajowym i unijnym.

Czytaj mniej

mgr Michał Matuszczyk

Doktorant w dziedzinie nauk o politologii i cyberbezpieczeństwie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jest praktykującym informatykiem i wieloletnim ekspertem ds…

Czytaj więcej

Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i administracji państwowej” w AFiBV. Autor rozdziału w publikacji z zakresu oceny bezpieczeństwa systemów wirtualizacji w turkusowych organizacjach. Upoważniony przez Rektora AFiBV przedstawiciel do organizacji przez KPRM Światowego Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach.
Link do profilu wykładowcy w USOSweb

Kadra

Image for dr Grażyna Cęcelek

dr Grażyna Cęcelek

Image for dr inż. Andrzej Kozak

dr inż. Andrzej Kozak

Image for Wojciech Kubiak

Wojciech Kubiak

Image for dr Artur Kwasek

dr Artur Kwasek

Image for Robert Mikulski

Robert Mikulski

Image for dr Tomasz Siemek

dr Tomasz Siemek

dr hab. Dariusz Wróblewski

mgr Michał Matuszczyk

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych
Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Informatyka

Informatyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, inżynierskie (3.5-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Informatyka

Informatyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Logistyka Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac MBA Women in Leadership Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.