UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych

Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

6000 zł / rok

Image for Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych

O studiach

Metodologia i Metody Badawcze w Naukach Społecznych to studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów magisterskich (niezależnie o ukończonego kierunku studiów), którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin: Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Ekonomii i Finansów, Nauk o Polityce i Administracji. Oferowane przez nas studia mogą być traktowane jako pierwszy etap tej drogi.

Uczestnicy poznają metody pracy naukowej, przygotują własny projekt badawczy i będą mieli możliwość przedyskutowania swoich koncepcji w przyjaznym środowisku. Absolwent studiów może też dalej kontynuować własne prace badawcze, a po ich zakończeniu podjąć próbę uzyskania stopnia naukowego doktora z wolnej stopy.

Główne cele programu:

 • zdobycie przez uczestników teoretycznej wiedzy, a także praktycznych umiejętności z zakresu projektowania badań naukowych, a w szczególności poszukiwania luki badawczej, stawiania pytań badawczych, prowadzenia badań wstępnych, zbierania i obróbki danych oraz sposobów analizy materiału empirycznego.  
 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego projektowania badań w obszarze nauk społecznych.
 • pozyskiwanie umiejętności z zakresu: posługiwania się literaturą naukową, pozyskiwania i przetwarzania danych, przeprowadzenia badań naukowych, opracowania i dokumentowania tekstów naukowych.
 • pomoc w przygotowaniu artykułu naukowego i koncepcji pracy doktorskiej.

Program studiów kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące poprawnego stawiania pytań badawczych oraz hipotez/ tez badawczych i dostosowania odpowiednich metod badawczych do postawionych pytań badawczych. 

Warunkiem otrzymania świadectwa o ukończeniu rocznych studiów podyplomowych o charakterze naukowym jest złożenie/ opublikowanie przynajmniej jednego artykułu w tzw. czasopiśmie punktowanym.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent wykazuje się:

 • wiedzą z dziedziny najważniejszych zagadnień i problemów nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów, nauki o polityce i administracji,
 • umiejętnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy problemów badawczych,
 • umiejętnością organizowania badań naukowych,
 • przygotowaniem do tworzenia i realizacji projektów mających na celu efektywne rozwiązywanie problemów badawczych.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

Korzyści

Świadectwo ukończenia rocznych studiów podyplomowych o charakterze naukowym w znacznym stopniu ułatwi kontynuację pracy nad doktoratem pod kierunkiem przyszłego promotora i otwarcie przewodu doktorskiego. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez uznanych wykładowców z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym i badawczym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Ramowy program studiów

 1. Procedury uzyskania stopnia naukowego doktora.
 2. Metodologia badań w naukach społecznych.
 3. Metody pozyskania i przetwarzania danych. 
 4. Statystyka i wnioskowanie statystyczne.
 5. Wprowadzenie do badań jakościowych.
 6. Wprowadzenie do badań ilościowych.
 7. Prawo autorskie – etyka badacza.
 8. Bazy danych (krajowe i międzynarodowe).
 9. Technika pisania i publikowania tekstów naukowych.
 10. Współczesne problemy badawcze nauk społecznych.
 11. Seminaria indywidualne – konsultacje projektów z opiekunem naukowym.
 12. Źródła pozyskiwania finansów na badania naukowe.
 13. Współczesne problemy z trzech dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji.

W sumie 160h.

Terminarz zjazdów w I semestrze:

Sesja 101 – 02.04.2023
Sesja 222 – 23.04.2023
Sesja 313 – 14.05.2023
Sesja 427 – 28.05.2023
Sesja 5 03 – 04.06.2023
Sesja 610 – 11.06.2023

Kariera

Absolwent studiów podyplomowych może kontynuować prace badawcze na podstawie własnego projektu badań, a po ich zakończeniu podjąć próbę uzyskania stopnia naukowego doktora. Może też wykorzystać zdobytą wiedzę do projektowania i realizowania projektów badawczo-rozwojowych w swoich firmach, bez starań o uzyskanie stopnia naukowego.

Cennik

Czesne za studia wynosi 6000 zł za rok – płatne na tydzień przez rozpoczęciem studiów.

Studia rozpoczynają się 1 kwietnia 2023 r. i trwają dwa semestry.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

 • 3000 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/ kierunek/ imię i nazwisko.

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formualrz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

dr hab. Elżbieta Jędrych

Dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie Zarządzanie. Od 2020 do 2022 roku Prorektor ds. Kształcenia i Internacjonalizacji. Od 2020 Dyrektor Centrum Naukowo – Badawczego w AFiB. Od 2014 r. Dyrektor Instytutu Zarządzania.

Były wykładowca University of Economics Prague, The Faculty of Business Administration oraz Monash University, Prato Centre, Business and Economics, Milano. Autorka ponad 120 publikacji naukowych i ekspertyz nt. zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalizuje się w problematyce zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym, zarządzania rozwojem pracowników, motywowania i wynagradzania, społecznej odpowiedzialności w procesach kadrowych, innowacji społecznych w organizacjach oraz kierowania zespołami pracowniczymi. Realizowała granty i projekty badawcze dotyczące strategii inwestowania w kapitał ludzki i społeczny, absorpcji innowacji personalnych w organizacjach oraz podnoszenia konkurencyjności organizacji przez rozwój kapitału intelektualnego.

Czytaj mniej

dr hab. Elżbieta Jędrych

Dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie Zarządzanie. Od 2020 do 2022 roku Prorektor ds. Kształcenia i Internacjonalizacji. Od 2020 Dyrektor Centrum Naukowo – Badawczego w A…

Czytaj więcej

Kadra

prof. dr hab. Zbigniew Olesiński

Image for dr hab. Teresa Skalska

dr hab. Teresa Skalska

Image for dr hab.Krzysztof Celuch

dr hab.Krzysztof Celuch

dr hab. inż. Piotr F. Borowski, prof. AFiB

dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiB Vistula

prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Image for prof. dr hab. Witold M. Orłowski

prof. dr hab. Witold M. Orłowski

dr hab. Marlena Plebańska

Image for dr hab. Agata Włodkowska prof. AfiB Vistula

dr hab. Agata Włodkowska prof. AfiB Vistula

Image for dr Bartłomiej E. Nowak

dr Bartłomiej E. Nowak

Image for dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych
Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Logistyka Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac MBA Women in Leadership Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.