UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / MBA Women in Leadership

MBA Women in Leadership

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

26000 zł / rok

Image for MBA Women in Leadership

O studiach

Misja

Naszą misją jest wykształcenie liderek nowej generacji, kobiet samoświadomych, które mają odwagę realizować się zawodowo i chcą przewodzić swoim zespołom. Wierzymy, że większa liczebność kompetentnych, charyzmatycznych i zmotywowanych kobiet na najwyższych szczeblach zarządczych to bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju i świata. Grupa Vistula patrzy dalekowzrocznie i z odwagą realizuje nowatorskie programy. Przyszłość jest kobietą!

Cele kształcenia

 • więcej kobiet na średnich i wysokich stanowiskach zarządczych
 • wyzwalanie potencjału liderskiego kobiet w oparciu o ich mocne strony i indywidualne predyspozycje
 • wspieranie organizacji w zakresie rozwijania różnorodności i inkluzywności
 • budowanie liderek efektywnie zarządzających zespołami i swoimi firmami
 • rozwijanie networku kobiet, które będą ambasadorkami zmiany
 • budowanie silnej pozycji społecznej kobiet i wspieranie rozwoju kolejnych generacji liderek 

Adresaci studiów podyplomowych

Program MBA Women in Leadership został stworzony z myślą o kobietach, których celem jest rozwijanie się w oparciu o ich samoświadomość, samoakceptację, samorozwój oraz efektywne zarządzanie sobą. To studia dla ambitnych menedżerek, inżynierek, przedsiębiorczyń i przedstawicielek organizacji pozarządowych, których celem jest zbudowanie kompetencji liderskich i zarządczych.

Studia MBA Women in Leadership skierowane są do kobiet, które są absolwentkami studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich, mają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe lub 3-letni staż prowadzenia własnej organizacji/działalności gospodarczej oraz posługują się językiem angielskim na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym.

Zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym absolwenci studiów MBA są uprawnieni do kandydowania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Partnerami kierunku są:

Program studiów MBA – Women in Leadership

Struktura programu nauczania

Program obejmuje 3 semestry zajęć organizowanych w formule niestacjonarnej. Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele, łącznie 250 godzin dydaktycznych w siedzibie uczelni.

Lista przedmiotów z podziałem na semestry:

 • Sesja Integracyjna i Testy Gallupa
 • Zarządzanie biznesem
 • Przywództwo 5.0
 • Personal branding liderki
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Sesja mentoringowa

 • Strategie rozwoju biznesu
 • Ekonomia menedżerska
 • Komunikacja interpersonalna
 • Nowoczesne technologie i innowacje
 • Sesja mentoringowa

 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Digital marketing i Public Relations
 • Etyka i Corporate Social Responsibility
 • Prawo i Compliance
 • Prezentacja projektu

Lista i charakterystyka treści przedmiotów nauczania

1 semestr

Sesja Integracyjna i Testy Gallupa

Zarządzanie biznesem

Przywództwo 5.0

Personal branding liderki

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Czynnik ludzki w organizacjach. Budowanie produktywnych zespołów. Bycie „menedżerem i budowniczym mózgu”.
 • Organizacja zespołu: role i obowiązki. Planowanie i wyznaczanie celów. Cele SMART+.
 • Zespoły „high performance”. Planowanie zasobów ludzkich.
 • Zarządzanie czasem w spotkaniach zespołów. Wyznaczanie priorytetów.
 • Jak zidentyfikować talent?
 • Proces delegowania w mojej organizacji. Efektywne delegowanie funkcji.
 • Budowanie lojalności w zespole.
 • Zarządzanie zespołem i kompetencjami.
 • Przywódca coach: przywództwo oparte na metodologiach coachingu.
 • Szkolenie i coaching członkiń i członków organizacji.
 • Poprawianie wyników zespołów.
 • Wyznaczanie wyzwań.
 • Motywowanie przez inspirujące potrzeby, motywacja. Odzwierciedlanie.
 • Angażowanie i motywowanie zespołu.

Sesja mentoringowa

 

2 semestr

Strategie rozwoju biznesu

 • Ekonomia menedżerska:
 • Wprowadzenie do ekonomii.
 • Analiza popytu.
 • Analiza podaży.
 • Elastyczność popytu.
 • Analiza rynku i określenie ceny.
 • Maksymalizacja zysku w różnych strukturach rynkowych.
 • Wprowadzenie do przychodu narodowego.
 • Wskaźniki ekonomiczne.
 • Rynek pracy.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
 • COVID-19: wpływa na globalną gospodarkę.
 • Perspektywy ekonomiczne.
 • Problemy i wyzwania.

Komunikacja interpersonalna

Nowoczesne technologie i innowacje

 • Rodzaje innowacji.
 • Kultura innowacji.
 • Myślenie projektowe.
 • Organizacje dualistyczne.
 • Agile Manifesto
 • Zakłócenia cyfrowe
 • Technologie cyfrowe: Cloud, Iot, Big Data, Sztuczna Inteligencja, BlockChain
 • Success cases

Sesja mentoringowa

 

3 semestr

Negocjacje i mediacje w biznesie

Digital marketing i Public Relations

Etyka i Corporate Social Responsibility

Prawo i Compliance

Prezentacja projektu

Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz zaliczenie projektu dyplomowego w formie prezentacji.

Kadra

Image for Joanna Burnos

Joanna Burnos

Image for mgr Marcin Antosiewicz

mgr Marcin Antosiewicz

Image for Wanda Brociek

Wanda Brociek

Image for Joanna Chamera

Joanna Chamera

Image for Malwina Faliszewska

Malwina Faliszewska

Image for Beata Faracik

Beata Faracik

Image for Dorota N. Haller

Dorota N. Haller

Image for dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

Image for Małgorzata Kopka – Piątek

Małgorzata Kopka – Piątek

Image for Dr Paweł Pudłowski

Dr Paweł Pudłowski

Image for Dr Anna Smolińska

Dr Anna Smolińska

Image for Magdalena Sobkowiak – Czarnecka

Magdalena Sobkowiak – Czarnecka

Cennik

Opłaty:

Czesne za studia wynosi 26 000 zł – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów lub 2×13 500 zł
Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r.

Opis przelewu:
W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:
Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia MBA w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
– skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
– oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
– 1 zdjęcie w formacie jpg,
– potwierdzenie wpłaty czesnego.

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Analityka biznesu i bezpieczeństwa

Analityka biznesu i bezpieczeństwa

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Logistyka

Logistyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia

Ekonomia

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie

Zarządzanie

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Informatyka

Informatyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, inżynierskie (3.5-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Architektura

Architektura

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu)

Poziom

I stopnia, inżynierskie (4-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Grafika

Grafika

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie

Zarządzanie

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia online

Ekonomia online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy) Hybrydowe

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

MBA – Dyplomacja

MBA – Dyplomacja

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

MBA Women in Leadership

MBA Women in Leadership

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Metodyka nauczania języków obcych

Metodyka nauczania języków obcych

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Tester oprogramowania

Tester oprogramowania

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Administrowanie funduszami europejskimi

Administrowanie funduszami europejskimi

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia

Ekonomia

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Menedżer transportu drogowego

Menedżer transportu drogowego

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Komunikacja techniczna

Komunikacja techniczna

Tryb

Online

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy) Hybrydowe

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Grafika

Grafika

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe online

Stosunki międzynarodowe online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Informatyka

Informatyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie online

Zarządzanie online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie online

Zarządzanie online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe online

Stosunki międzynarodowe online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.