UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / MBA – Dyplomacja

MBA – Dyplomacja

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

12600 zł / rok

Image for MBA – Dyplomacja

O studiach

IDEA STUDIÓW
Współczesny świat nie ogranicza już kontaktów międzynarodowych do polityki zagranicznej prowadzonej przez państwa. Powiększa się ilość uczestników współpracy międzynarodowej, w której rosnącą rolę odgrywają: samorządy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby sportowe, podmioty sektora szkolnictwa wyższego oraz podmioty medyczne. Ich celowe i skoordynowane działania w ramach współpracy międzynarodowej nazywa się paradyplomacją. Jesteśmy przekonani, że działania te są niezbędnym elementem rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego, infrastrukturalnego oraz naukowego miast, regionów oraz całego państwa. Aktywność w budowaniu i rozwijaniu wszechstronnej współpracy międzynarodowej przekłada się na przyciąganie inwestycji zagranicznych, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, organizację międzynarodowych wystaw oraz targów, tworzenie wydarzeń artystycznych oraz imprez sportowych i młodzieżowych.
Naszym celem jest wykształcenie grupy profesjonalnych menadżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacjach pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową. Osiągniemy ten cel poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz inspirujące studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami.

DLA KOGO?
Studia adresowane są do osób, które zamierzają lub pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, biznesie, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury oraz sportu, podmiotach medycznych oraz sektorze szkolnictwa wyższego, a które to osoby mają za cel – zadanie – budowania, rozwijanie oraz zarządzanie współpracą międzynarodową. Do tej grupy należą między innymi:

 1. działacze samorządowi, radni, osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 2. pracownicy biur współpracy międzynarodowej zrzeszeń samorządu gospodarczego i stowarzyszeń branżowych,
 3. osoby zainteresowane ekspansją gospodarczą i budowaniem międzynarodowej współpracy biznesowej,
 4. pracownicy instytucji kulturalnych, odpowiedzialni za współpracę międzynarodową i realizację projektów w środowisku wielokulturowym,
 5. członkowie i eksperci organizacji pozarządowych działający w przestrzeni międzynarodowej lub współpracujący z podmiotami zagranicznymi,
 6. pracownicy służb prasowych oraz dziennikarze,
 7. osoby odpowiedzialne za kreowania międzynarodowej marki i rozpoznawalności produktów oraz podmiotów gospodarczych, instytucji kultury oraz sportu,
 8. pracownicy uczelni wyższych odpowiedzialni za budowania i zarządzanie wielopłaszczyznową współpracą międzynarodową,
 9. pracownicy podmiotów medycznych współpracujących w partnerami zagranicznymi,
 10. działacze i pracownicy klubów sportowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów MBA będzie liderem inicjującym zmiany w zakresie współpracy międzynarodowej, zdolnym do budowania i zarządzania zespołami odpowiedzialnymi za realizację tej współpracy i planującym strategiczne działania w oparciu o politykę samorządu, firmy, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, uczelni, klubów sportowych oraz podmiotów medycznych. W tym celu zdobędzie wiedzę, rozwinie umiejętności oraz zwiększy kompetencje społeczne w obszarze inicjowania, zarządzania oraz rozwijania współpracy zagranicznej. W odniesieniu do obszaru wiedzy absolwent pozna formalne i polityczne zagadnienia dotyczące możliwości organizowania współpracy, pozyskiwania środków finansowych oraz budowania partnerstw regionalnych i ponadregionalnych. Z kolei w odniesieniu do umiejętności kluczowe będzie praktyczne stosowanie elementów protokołu dyplomatycznego, zarządzanie komunikacją, organizacja i koordynacja spotkań oraz przygotowania i zarządzanie projektami w partnerstwie międzynarodowym. Równie istotne co wiedza i umiejętności dla absolwenta studiów będą kompetencje społeczne. Na tym polu zwiększy on swoja świadomość dotyczącą możliwości, które daje paradyplomoacja, oraz będzie gotowy do prezentowania postaw pozwalających na budowanie i zarządzanie projektami międzynarodowymi.

Partner programu: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

Program studiów MBA – Dyplomacja

Program studiów obejmuje 305 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym, w formie hybrydowej zajęć online (80%) oraz stacjonarnych w siedzibie uczelni w Warszawie oraz ostatni zjazd w Gdańsku (20%).

Pobierz program

 • Dyplomacja i paradyplomacja
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej
 • Zarządzanie w środowisku zróżnicowanym kulturowo
 • Podstawy protokołu dyplomatycznego
 • Historia idei europejskiej
 • Wprowadzenie do prawa międzynarodowego
 • Modele i style zarządzania
 • Negocjacje i rozmowy międzynarodowe
 • Zarządzanie strategiczne we współpracy międzynarodowej
 • Kreowanie marki w przestrzeni międzynarodowej
 • Ścieżka kariery menadżera współpracy międzynarodowej
 • Zarządzanie współpracą regionalną
 • Pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami międzynarodowymi
 • Biznes, dyplomacja handlowa i konsulowie honorowi
 • Zarządzanie kampanią promocyjną
 • Zarządzanie komunikacją międzynarodową
 • Zarządzanie problemem migracji i uchodźctwa

 • Posiadanie pełnej kwalifikacji co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – np. dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich;
 • Zgłoszenie przez Formularz (pobierz)
 • Wniesienie opłaty za studia najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

 • O ukończeniu studiów podyplomowych decyduje:
  a. zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów
  b. zaliczenie projektu dyplomowego w formie strategicznej gry symulacyjnej
 • Potwierdzeniem ukończenia studiów jest świadectwo wystawiane przez Uczelnię oraz Dyplom wystawiany przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza.

Terminarz zjazdów w I semestrze:

Sesja 121 – 22.10.2023
Sesja 204 – 05.11.2023
Sesja 318 – 19.11.2023
Sesja 402– 03.12.2023
Sesja 516 – 17.12.2023
Sesja 613 – 14.01.2024
Sesja 727 – 28.01.2024 

Terminarz zjazdów w II semestrze:

Sesja 110 – 11.02.2024 
Sesja 224 – 25.02.2024
Sesja 309 – 10.03.2024
Sesja 423 – 24.03.2024
Sesja 506 – 07.04.2024
Sesja 620 – 21.04.2024
Sesja 711 – 12.05.2024

Kierownik studiów

amb. Tomasz Orłowski
Studia podyplomowe
Kierunek kształcenia: MBA – Dyplomacja

Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniwersytetach: Łódzkim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Poitiers, w którym otrzymał dyplom doktorski DEA. Od 1990 r. pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmując stanowiska wicedyrektora departamentu Europy, Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych, sekretarza generalnego polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wiceprzewodniczący Komisji Administracyjnej UNESCO i sprawozdawca Konferencji Generalnej. Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego od 2005r. , ambasador RP we Francji w latach 2007-2014, wiceminister Spraw Zagranicznych w 2014 r., potem ambasador RP we Włoszech w latach 2015-2017. Wykładał na licznych uczelniach w kraju i za granicą, obecnie w Akademii Dyplomatycznej MSZ i Paris School of International Affairs na Sciences Po w Paryżu. Członek korespondent francuskiej Académie des Sciences morales et politiques. Autor licznych publikacji, w tym podręczników protokołu dyplomatycznego i praktyki dyplomatycznej.

Czytaj mniej

amb. Tomasz Orłowski
Studia podyplomowe
Kierunek kształcenia: MBA – Dyplomacja

Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniw…

Czytaj więcej

Kadra

Image for dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak

dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak

Image for dr hab. Tomasz Kamiński

dr hab. Tomasz Kamiński

Image for dr hab. Paweł Kowal

dr hab. Paweł Kowal

Image for Maciej Bóbr

Maciej Bóbr

Image for prof. dr hab. Maciej Perkowski

prof. dr hab. Maciej Perkowski

Image for Janusz Niesyto

Janusz Niesyto

Image for dr Marek Prawda

dr Marek Prawda

Image for Dr hab. Marek Grela

Dr hab. Marek Grela

Image for amb. Tomasz Orłowski

amb. Tomasz Orłowski

Cennik

Czesne za studia wynosi od 12 600 zł – płatne tydzień przez rozpoczęciem studiów.
Studia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają trzy semestry

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w trzech ratach:

 • 4300 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
 • 4300 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru,
 • 4300 zł – III rata płatna tydzień przed rozpoczęciem trzeciego semestru.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia MBA w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego.

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Analityka biznesu i bezpieczeństwa

Analityka biznesu i bezpieczeństwa

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Logistyka

Logistyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia

Ekonomia

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie

Zarządzanie

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Informatyka

Informatyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, inżynierskie (3.5-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Architektura

Architektura

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu)

Poziom

I stopnia, inżynierskie (4-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Grafika

Grafika

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie

Zarządzanie

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia online

Ekonomia online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy) Hybrydowe

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

MBA – Dyplomacja

MBA – Dyplomacja

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

MBA Women in Leadership

MBA Women in Leadership

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Metodyka nauczania języków obcych

Metodyka nauczania języków obcych

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Tester oprogramowania

Tester oprogramowania

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Administrowanie funduszami europejskimi

Administrowanie funduszami europejskimi

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia

Ekonomia

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Menedżer transportu drogowego

Menedżer transportu drogowego

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Komunikacja techniczna

Komunikacja techniczna

Tryb

Online

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy) Hybrydowe

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Grafika

Grafika

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe online

Stosunki międzynarodowe online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Informatyka

Informatyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie online

Zarządzanie online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie online

Zarządzanie online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe online

Stosunki międzynarodowe online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.