UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

5800 zł / rok

Aplikuj online
Image for Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

O studiach

Program studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji” skierowany  jest do osób zamierzających podjąć pracę lub już pracujących w instytucjach administracji państwowej, samorządach lub przedsiębiorstwach sektora prywatnego, w obszarze bezpieczeństwa tych podmiotów.

Współczesny świat stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania, które  wymagają uporządkowania i poszerzenia wiedzy z zakresu takiej problematyki, jak zagrożenia hybrydowe, cyberprzestrzeń, ochrona ludności cywilnej, zagrożenia terrorystyczne oraz wywiad gospodarczy, by móc tworzyć skuteczne mechanizmy zarządzania kryzysowego.

Studia podyplomowe z tematyki bezpieczeństwa to nie tylko teoretyczna wiedza o tym, co nas otacza w obszarze bezpieczeństwa, ale także o tym, co przed nami. To także możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji podczas praktycznych zajęć z obsługi i posługiwania się bronią palną oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach kryzysowych.

Ważnym składnikiem studiów podyplomowych jest praktyczny wymiar prowadzonych zajęć uwzględniający analizę przypadków krytycznych w tematach objętych ich programem. Analizowane przypadki będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmianami zachodzącymi w naszym środowisku bezpieczeństwa.

Uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu kursów i zaliczeniu egzaminów otrzymują:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu audytora normy 22301 ciągłości działania (dodatkowa opłata);
 • uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego z certyfikatem w akredytacji PCA (dodatkowa opłata);
 • certyfikat praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą (sportową i bojową) wydane przez Ośrodek Szkoleniowy AGVO wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod numerem 913 K;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu Prowadzącego Strzelanie wydane przez Ligę Obrony Kraju; 
 • legitymację Prowadzącego Strzelanie wydaną przez Ligę Obrony Kraju; 
 • certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami TC-3 (rany postrzałowe i powybuchowe) wydany przez dyplomowanego Ratownika Medycznego.
Terminy zjazdów Terminy zjazdów

I SEMESTR:

 • 21-22.10.2023
 • 4-5.11.2023
 • 18-19.11.2023
 • 2-3.12.2023
 • 16-17.12.2023
 • 13-14.01.2024
 • 27-28.01.2024

II SEMESTR:

 • 10-11.02.2024
 • 24-25.02.2024
 • 9-10.03.2024
 • 23-24.03.2024
 • 6-7.04.2024
 • 20-21.04.2024
 • 11-12.05.2024

Cennik

Czesne za studia wynosi 5800 zł

Czesne może być wniesione również semestralnie, w dwóch ratach:

 • 3000 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru

Studia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają dwa semestry.

Słuchacz ma możliwość uzyskania poniższych certyfikatów. Dwa pierwsze są dodatkowo płatne, jeżeli słuchacz podejmie decyzję o przystąpieniu do egzaminu.

 1. Certyfikat audytora wewnętrznego z certyfikatem w akredytacji PCA (co dwa lata wymagana recertyfikacja) – dodatkowo 350 zł netto + 23% VAT. 
 2. Certyfikat audytora normy 22301 ciągłości działania – dodatkowo 350 zł netto + 23% VAT.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko.

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

Gen. Marek Dukaczewski

Generał brygady w stanie spoczynku

Doświadczenie zawodowe:

 • Sztab Generalny WP;
 • ataszat wojskowy przy Ambasadzie PRL w Waszyngtonie;
 • ataszat wojskowy przy Ambasadzie RP w Oslo;
 • Wojskowe Służby Informacyjne, główny specjalista;
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP, podsekretarz stanu, zastępca szefa biura;
 • Wojskowe Służby Informacyjne, szef;
 • do roku 2020 wykładowca w wyższych uczelniach niepublicznych;
 • obecnie wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Dorobek naukowy:

Artykuły:

 • Czy w obecnej sytuacji bezpieczeństwa jest szansa na kontynuację polityki otwartych drzwi NATO, Zeszyty naukowe UTH
 • Wojskowe Służby Informacyjne, rola i znaczenie SECRETUM, wydawnictwo Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 1/2014
Czytaj mniej

Gen. Marek Dukaczewski

Generał brygady w stanie spoczynku

Doświadczenie zawodowe:

 • Sztab Generalny WP;
 • ataszat wojskowy przy Ambasadzie PRL w Waszyngtonie;
 • ataszat wojskowy przy Ambasadzie RP w Osl…
Czytaj więcej

Kadra

Image for dr Piotr Łukasiewicz

dr Piotr Łukasiewicz

Image for dr Jarosław Stróżyk

dr Jarosław Stróżyk

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.