UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

5600 zł / rok

Image for Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

O studiach

Program studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji” skierowany  jest do osób zamierzających podjąć pracę lub już pracujących w instytucjach administracji państwowej, samorządach lub przedsiębiorstwach sektora prywatnego, w obszarze bezpieczeństwa tych podmiotów.

Współczesny świat stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania, które  wymagają uporządkowania i poszerzenia wiedzy z zakresu takiej problematyki, jak zagrożenia hybrydowe, cyberprzestrzeń, ochrona ludności cywilnej, zagrożenia terrorystyczne oraz wywiad gospodarczy, by móc tworzyć skuteczne mechanizmy zarządzania kryzysowego.

Studia podyplomowe z tematyki bezpieczeństwa to nie tylko teoretyczna wiedza o tym, co nas otacza w obszarze bezpieczeństwa, ale także o tym, co przed nami. To także możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji podczas praktycznych zajęć z obsługi i posługiwania się bronią palną oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach kryzysowych.

Ważnym składnikiem studiów podyplomowych jest praktyczny wymiar prowadzonych zajęć uwzględniający analizę przypadków krytycznych w tematach objętych ich programem. Analizowane przypadki będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmianami zachodzącymi w naszym środowisku bezpieczeństwa.

Uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu kursów i zaliczeniu egzaminów otrzymują:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu audytora normy 22301 ciągłości działania (dodatkowa opłata);
 • uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego z certyfikatem w akredytacji PCA (dodatkowa opłata);
 • certyfikat praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą (sportową i bojową) wydane przez Ośrodek Szkoleniowy AGVO wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod numerem 913 K;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu Prowadzącego Strzelanie wydane przez Ligę Obrony Kraju; 
 • legitymację Prowadzącego Strzelanie wydaną przez Ligę Obrony Kraju; 
 • certyfikat pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami TC-3 (rany postrzałowe i powybuchowe) wydany przez dyplomowanego Ratownika Medycznego.

Cennik

Jednorazowa opłata za studia wynosi 5600 zł – płatna tydzień przez rozpoczęciem studiów.

Czesne może być wniesione również semestralnie, w dwóch ratach:

 • 2900 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 2900 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru

Studia rozpoczynają się w marcu 2023 r. i trwają dwa semestry.

Słuchacz ma możliwość uzyskania poniższych certyfikatów. Dwa pierwsze są dodatkowo płatne, jeżeli słuchacz podejmie decyzję o przystąpieniu do egzaminu.

 1. Certyfikat audytora wewnętrznego z certyfikatem w akredytacji PCA (co dwa lata wymagana recertyfikacja) – dodatkowo 350 zł netto + 23% VAT. 
 2. Certyfikat audytora normy 22301 ciągłości działania – dodatkowo 350 zł netto + 23% VAT.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko.

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierownik studiów

Gen. Marek Dukaczewski

Generał brygady w stanie spoczynku

Doświadczenie zawodowe:

 • Sztab Generalny WP;
 • ataszat wojskowy przy Ambasadzie PRL w Waszyngtonie;
 • ataszat wojskowy przy Ambasadzie RP w Oslo;
 • Wojskowe Służby Informacyjne, główny specjalista;
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP, podsekretarz stanu, zastępca szefa biura;
 • Wojskowe Służby Informacyjne, szef;
 • do roku 2020 wykładowca w wyższych uczelniach niepublicznych;
 • obecnie wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Dorobek naukowy:

Artykuły:

 • Czy w obecnej sytuacji bezpieczeństwa jest szansa na kontynuację polityki otwartych drzwi NATO, Zeszyty naukowe UTH
 • Wojskowe Służby Informacyjne, rola i znaczenie SECRETUM, wydawnictwo Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 1/2014
Czytaj mniej

Gen. Marek Dukaczewski

Generał brygady w stanie spoczynku

Doświadczenie zawodowe:

 • Sztab Generalny WP;
 • ataszat wojskowy przy Ambasadzie PRL w Waszyngtonie;
 • ataszat wojskowy przy Ambasadzie RP w Osl…
Czytaj więcej

Kadra

Image for dr Piotr Łukasiewicz

dr Piotr Łukasiewicz

Image for dr Jarosław Stróżyk

dr Jarosław Stróżyk

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego.

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych
Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Full-Stack Data Science Program Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +42

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.