UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

5300 zł / rok

Aplikuj online
Image for Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

O studiach

Studia w Podyplomowej Akademii Kadr i Płac z certyfikatem kodu zawodu są skierowane do:   

 • osób, które zamierzają podjąć pracę w obszarze kadr i płac;
 • osób już pracujących zawodowo w kadrach i płacach, które chcą pogłębić swoją wiedzę, a zdobyte umiejętności potwierdzić dodatkowo dyplomem studiów podyplomowych;
 • osób, które w swojej pracy zawodowej potrzebują wymaganych uprawnień – certyfikatów z kodem zawodu (specjalista ds. kadr, specjalista ds. wynagrodzeń);
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które samodzielnie chcą prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
 • osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą mieć należytą wiedzę, pozwalającą im sprawować nadzór nad kadrami i płacami powierzonymi do prowadzenia w firmie zewnętrznej.  

Studia podyplomowe prowadzone są w formie ćwiczeń i warsztatów poprzedzonych wykładami, podczas których przedstawione są liczne przykłady i interpretacje przepisów pozwalające nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie kadr i rozliczania wynagrodzeń.   

Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasne oraz niejednoznaczne interpretacje organów podatkowych, rozbieżne stanowiska PIP, MRiPS a nawet SN – wszystko to sprawia, że stanowiska kadrowo-płacowe odgrywają istotną rolę w organizacjach, a przedstawiciele działów kadrowo-płacowych stają się głównymi partnerami dla Zarządów w podejmowaniu wielu decyzji personalnych.

Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych, a także do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach lub podjęcia praktyki zawodowej w dziale kadrowo-płacowym. 

Partnerem merytorycznym kierunku jest: https://www.cedoz.pl/

cedoz logo

Program studiów Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Pobierz program

Absolwenci studiów podyplomowych po pozytywnym zakończeniu nauki oraz zdaniu egzaminów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat/ certyfikaty zdobytych umiejętności praktycznych z kodem zawodu,
 • możliwość podjęcia praktyki zawodowej w dziale kadrowo-płacowym.
Terminy zjazdów Terminy zjazdów

I SEMESTR:

 • 21-22.10.2023
 • 4-5.11.2023
 • 18-19.11.2023
 • 2-3.12.2023
 • 16-17.12.2023
 • 13-14.01.2024
 • 27-28.01.2024

II SEMESTR:

 • 10-11.02.2024
 • 24-25.02.2024
 • 9-10.03.2024
 • 23-24.03.2024
 • 6-7.04.2024
 • 20-21.04.2024
 • 11-12.05.2024

Kierownik studiów

Joanna Grauman-Wtulich

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bohemistyka oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Dydaktyką zajmuje się od 1997 roku, kiedy to założyła i prowadziła Centrum Doskonalenia Zawodowego CEDOZ. Od 2009 roku, po przekształceniu Centrum w Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, została wiceprezesem zarządu.

Posiada ponad 25-letnią praktykę i doświadczenie w prowadzeniu placówek dydaktycznych oraz we wdrażaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych w zakresie prawa, rachunkowości i działalności kadrowej.

Jest współautorką materiałów szkoleniowych i opracowań metodycznych do prowadzenia certyfikowanych szkoleń zawodowych.

Jej autorskim przedsięwzięciem jest AWP – Akademia Wiedzy Praktycznej , dla której opracowuje programy kształcenia zawodowego, będąc jednocześnie dyrektorem programu kształcenia oraz kierownikiem i opiekunem studiów podyplomowych.

Czytaj mniej

Joanna Grauman-Wtulich

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bohemistyka oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania…

Czytaj więcej

Kadra

Image for Agnieszka Głuszko

Agnieszka Głuszko

Image for Iwona Wołkiewicz

Iwona Wołkiewicz

Renata Pilch

Image for Katarzyna Paczkowska

Katarzyna Paczkowska

Image for Dorota Wysocka

Dorota Wysocka

Cennik

Czesne za studia wynosi 5300 zł

Wpłaty czesnego dokonywane są tydzień przed rozpoczęciem studiów.

Czesne może być wniesione również semestralnie, w dwóch ratach:

 • 2750 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 2750 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Studia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają dwa semestry.

Słuchacz ma możliwość uzyskania poniższych certyfikatów.
Egzaminy na certyfikaty są dodatkowo płatne, jeżeli słuchacz podejmie decyzję o przystąpieniu do egzaminu.

Uczestnicy Studiów podyplomowych po pozytywnym zaliczeniu przedmiotów objętych programem studiów mogą przystąpić do egzaminu na certyfikat zawodu w Centrum Certyfikacji Kompetencji i Umiejętności Zawodowych potwierdzający nabycie określonych kwalifikacji wykazanych w rozporządzeniu MRiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Można uzyskać następujące certyfikaty: 

 1. Specjalista ds. wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310) – 360 zł
 2. Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307) – 360 zł 

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/ kierunek/ imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Analityka biznesu i bezpieczeństwa

Analityka biznesu i bezpieczeństwa

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Logistyka

Logistyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia

Ekonomia

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie

Zarządzanie

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Informatyka

Informatyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, inżynierskie (3.5-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Architektura

Architektura

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu)

Poziom

I stopnia, inżynierskie (4-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Grafika

Grafika

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie

Zarządzanie

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia online

Ekonomia online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy) Hybrydowe

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

MBA – Dyplomacja

MBA – Dyplomacja

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

MBA Women in Leadership

MBA Women in Leadership

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia MBA (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Metodyka nauczania języków obcych

Metodyka nauczania języków obcych

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Tester oprogramowania

Tester oprogramowania

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Administrowanie funduszami europejskimi

Administrowanie funduszami europejskimi

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Ekonomia

Ekonomia

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Menedżer transportu drogowego

Menedżer transportu drogowego

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Komunikacja techniczna

Komunikacja techniczna

Tryb

Online

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy) Hybrydowe

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

hiszpański

Lokalizacja

Warszawa

Grafika

Grafika

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe online

Stosunki międzynarodowe online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Informatyka

Informatyka

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (1.5-roczne)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie online

Zarządzanie online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie online

Zarządzanie online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe online

Stosunki międzynarodowe online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Filologia angielska

Filologia angielska

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

angielski

Lokalizacja

Warszawa

Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.