UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Akademia Finansów i Biznesu Vistula zatrudni do Biura Projektów – Dobór kadry odpowiedzialnej za realizację zadań projektowych

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zatrudni do Biura Projektów – Dobór kadry odpowiedzialnej za realizację zadań projektowych

laptop, praca, notatniki

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zatrudni do Biura Projektów,- Dobór kadry odpowiedzialnej za realizację zadań projektowych,

1. Główny grafik / Z-ca głównego grafika

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– opracowanie spójnej koncepcji graficznej wszystkich typów e-materiałów;

– nadzór nad pracami zespołu;

– tworzenie grafik 2D i 3D zgodnie z wymaganiami opisanymi w scenariuszu;

– projektowanie UI i UX dla wybranych typów e-materiałów;

– tworzenie animacji;

– adaptacja zewnętrznych materiałów graficznych do standardów projektu;

– optymalizacja obiektów 3D pod względem jakościowym i wydajnościowym;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu grafiki 2D i 3D;

– umiejętność obsługi programów do edycji i składu tekstu, takich jak: Word, Adobe InDesign, oraz

programów graficznych: CorelDraw, Photoshop;

– umiejętność projektowania okładek i layoutu publikacji z wykorzystaniem ww. programów;

– znajomość prawa autorskiego i wolnych licencji CC;

– umiejętność wykorzystywania zasobów Internetu, zwłaszcza w zakresie domeny publicznej;

– umiejętność przygotowania publikacji do opublikowania w wersji elektronicznej i do druku

(w postaci tzw. paczki drukarskiej);

– umiejętność oszacowania jakości i przydatności elementów graficznych, ilustracji i fotografii oraz prawnej możliwości ich wykorzystania w publikowanym materiale;

– umiejętność współpracy z agencjami fotograficznymi (zakup materiałów lub zlecanie produkcji

określonych materiałów);

– umiejętności z zakresu fotoedycji.

2. Główny metodyk / Doradca matodyczny

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYCH STANOWISKACH:

– opracowanie standardów wykorzystywanych przy projektowaniu poszczególnych typów e-materiałów;

– dobór najbardziej efektywnych sposobów przekazania treści merytorycznych dostępnych dla wybranego typu e-materiału;

– weryfikacja materiałów multimedialnych wykorzystywanych do zobrazowania treści merytorycznych;

– implementacja najlepszych praktyk nauczania w kontekście grupy docelowej poszczególnych e

materiałów;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYCH STANOWISKACH:

– min 3 letnie doświadczenie w opracowaniu zaawansowanych materiałów edukacyjnych udostępnianych w formie elektronicznej o zakresie zbliżonym do wskazanych typów e-materiałów;

– kwalifikacje zawodowe zgodne z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą na rzecz edukacji;

– min 5 – letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie kształcenia zawodowego w charakterze nauczyciela/nauczyciela akademickiego, edukatora lub doradcy metodycznego;

– udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie kształcenia zawodowego

uwzględniające innowacyjne/nowatorskie rozwiązania metodyczne, organizacyjne, programowe;

– udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i tworzeniu materiałów dydaktycznych związanych z kształceniem zawodowym;

– udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub tworzeniu lub w wykorzystaniu multimedialnych oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych.

3. Główny redaktor / Z-ca głównego redaktora

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– opracowanie standardów redakcyjnych dla poszczególnych typów e-materiałów;

– opracowanie scenariuszy poszczególnych typów e-materiałów z uwzględnieniem ich charakteru;

– redagowanie wszystkich treści związanych z poszczególnymi emateriałami z uwzględnieniem wskazówek metodycznych i standardów języka polskiego;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie w opracowaniu zaawansowanych materiałów edukacyjnych

udostępnianych w formie elektronicznej o zakresie zbliżonym do wskazanych typów e-materiałów;

– wykształcenie wyższe (minimum licencjat): redaktor i korektor – humanistyczne (preferowane:

edytorstwo, filologia polska lub inne studia filologiczne, ewentualnie: pedagogika, psychologia,

kulturoznawstwo);

– biegła umiejętność obsługi programu MS Word (redakcja i adjustacja tekstu) i w stopniu podstawowym programów: Power Point, Adobe Reader;

– bardzo dobra znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego;

umiejętność korzystania ze słowników poprawnościowych, poradników językowych, Poradni Językowej PWN;

– umiejętność edycji tekstu – redagowania tekstów pod względem językowym, wykonywania korekty po składzie;

– podstawowe wiadomości z zakresu technicznego opracowania tekstu;

– co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wykonywania czynności redakcyjnych/ korekcyjnych lub

ukończony kurs redakcji i korekty językowej lub edycji testów (np. PTWK);

– podstawowa znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licencji Creative

Commons; przynajmniej pobieżna znajomość Ustawy Prawo oświatowe;

– doświadczenie w pracy na edukacyjnych materiałach dla uczniów.

4. Główny korektor

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– korekta językowa treści głównych i dodatkowych e-materiałów;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie korektorskie w opracowaniu zaawansowanych materiałów edukacyjnych udostępnianych w formie elektronicznej;

– wykształcenie wyższe (minimum licencjat): redaktor i korektor – humanistyczne (preferowane:

edytorstwo, filologia polska lub inne studia filologiczne, ewentualnie: pedagogika, psychologia,

kulturoznawstwo);

– biegłą umiejętność obsługi programu MS Word (redakcja i adjustacja tekstu) i w stopniu podstawowym programów: Power Point, Adobe Reader;

– bardzo dobrą znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego;

umiejętność korzystania ze słowników poprawnościowych, poradników językowych, Poradni Językowej PWN;

– umiejętność edycji tekstu – redagowania tekstów pod względem językowym, wykonywania korekty po składzie;

– podstawowe wiadomości z zakresu technicznego opracowania tekstu;

– co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wykonywania czynności redakcyjnych/ korekcyjnych lub

ukończony kurs redakcji i korekty językowej lub edycji testów (np. PTWK);

– podstawową znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licencji Creative

Commons; przynajmniej pobieżna znajomość Ustawy Prawo oświatowe;

– doświadczenie w pracy na edukacyjnych materiałach dla uczniów.

5. Główny informatyk / Z-ca głównego informatyka

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– opracowanie koncepcji realizacji poszczególnych typów e-materiałów;

– dobór narzędzi typu authoring tools wymaganych do realizacji e-materiałów;

– nadzór nad pracami zespołu informatycznego;

– tworzenie narzędzi wymaganych do realizacji e-materiałów;

– prace programistyczne;

– prace techniczne;

– analiza zgodności wykonania e-materiałów do kształcenia zawodowego ze standardem

techniczno-graficznym;

– wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów;

– przygotowanie finalnych postaci e-materiałów.

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu e-materiałów;

– wykształcenie wyższe kierunkowe lub co najmniej 5 lat doświadczeń w pracy na stanowisku informatyk;

– znajomość narzędzi informatycznych umożliwiających tworzenie kodu oprogramowania.

6. Główny tester

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– określenie procedury testowania;

– przygotowanie szablonów scenariuszy testów dla każdego typu e-materiału;

– realizacja testów funkcjonalnych;

– realizacja testów akceptacyjnych.

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

– minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji testów akceptacyjnych związanych z dostarczaniem

materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej.

7. Główny metodyk (j. rosyjski)

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYCH STANOWISKACH:

 • – opracowanie standardów wykorzystywanych przy projektowaniu poszczególnych typów e-materiałów;
 • – dobór najbardziej efektywnych sposobów przekazania treści merytorycznych dostępnych dla wybranego typu e-materiału;
 • – weryfikacja materiałów multimedialnych wykorzystywanych do zobrazowania treści merytorycznych;
 • – implementacja najlepszych praktyk nauczania w kontekście grupy docelowej poszczególnych e-materiałów;
 • – wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.


MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYCH STANOWISKACH, co najmniej:

 • – wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie;
 • – kwalifikacje zawodowe zgodne z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą na rzecz edukacji w zakresie nauczania danego języka obcego;
 • – minimum 5 – letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w systemie edukacji w charakterze nauczyciela/nauczyciela akademickiego lub edukatora lub nauczyciela konsultanta/doradcy metodycznego w obszarze wybranego języka obcego lub w doskonaleniu zawodowym nauczycieli wybranego języka obcego;
 • – udokumentowane minimum 5- letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauczania danego języka obcego uwzględniające innowacyjne/nowatorskie rozwiązania metodyczne, organizacyjne, programowe;
 • – udokumentowane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w opracowywaniu i tworzeniu materiałów dydaktycznych związanych z zakresem nauczania danego języka obcego (programy nauczania lub zestawy scenariuszy lekcji lub poradniki metodyczne lub artykuły z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych);
 • – udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub tworzeniu lub wykorzystaniu multimedialnych oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych.

 • Główny redaktor (j. rosyjski)

PODSTAWOWE ZADANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU:

 • – opracowanie standardów redakcyjnych dla poszczególnych typów e-materiałów;
 • – opracowanie scenariuszy poszczególnych typów e-materiałów z uwzględnieniem ich charakteru;
 • – redagowanie wszystkich treści związanych z poszczególnymi e-materiałami z uwzględnieniem wskazówek metodycznych i standardów języka;
 • – wdrożenie zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych projektu pozakonkursowego koncepcyjnego korekt i modyfikacji do poszczególnych typów e-materiałów.

MINIMALNE WYMAGANIA NA PRZEDMIOTOWYM STANOWISKU, co najmniej:

 • – wykształcenie wyższe (minimum licencjat): redaktor – kierunkowe, zgodne z wybranym przedmiotem, korektor – humanistyczne (preferowane: edytorstwo, filologia polska lub inne studia filologiczne, ewentualnie: pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo);”&”
 • – biegłą umiejętność obsługi programu MS Word (redakcja i adjustacja tekstu) i w stopniu podstawowym programów: Power Point, Adobe Reader;”&”
 • – bardzo dobrą znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego; umiejętność korzystania ze słowników poprawnościowych, poradników językowych, Poradni Językowej PWN;”&”
 • – bardzo dobra znajomość zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki języka polskiego; umiejętność korzystania ze słowników poprawnościowych, poradników językowych, Poradni Językowej PWN;”&”
 • – umiejętność edycji tekstu – redagowania tekstów pod względem językowym, wykonywania korekty po składzie;”&”
 • – podstawowe wiadomości z zakresu technicznego opracowania tekstu;
 • – co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wykonywania czynności redakcyjnych/ korekcyjnych lub ukończony kurs redakcji i korekty językowej lub edycji testów (np. PTWK);”&”
 • – podstawową znajomość Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licencji Creative Commons; przynajmniej pobieżna znajomość Ustawy Prawo oświatowe;
 • – doświadczenie w pracy na edukacyjnych materiałach dla uczniów”&””)
Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.