UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra / dr hab. Dariusz Wróblewski

dr hab. Dariusz Wróblewski

Dr hab. Dariusz Wróblewski uzyskał stopień naukowy dr. hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Zainteresowania zawodowe koncentruje na zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu ciągłością działania oraz zarządzaniu kryzysowym. W pracy zawodowej zajmował stanowiska naukowe, samodzielne, doradcze i kierownicze, a także pełnił różne nieetatowe funkcje eksperckie w 40 zespołach oraz był członkiem 13 organizacji naukowo-technicznych – krajowych i zagranicznych. Do ważniejszych publikacji zalicza: opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk. Wydanie rozszerzone; CNBOP-PIB; 2018 Józefów; D. Wróblewski: Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej; CNBOP-PIB; 2016 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Czerwona księga świadectw dopuszczenia. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków; CNBOP-PIB; 2016 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego; CNBOP-PIB, 2015 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; CNBOP-PIB; 2015 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: P. Guzewski, D. Wróblewski (wkład redakcyjny 30%), D. Małozięć: Czerwona księga pożarów. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków; CNBOP-PIB; 2014 Józefów; opracowanie zbiorowe pod redakcją: D. Wróblewski: Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP; CNBOP-PIB; 2014 Józefów. Ukończył około 40 szkoleń i kursów, a do ważniejszych zalicza: Zarządzanie w stanach zagrożeń (studia podyplomowe) w SGSP (2004 r.), Wyższy Kurs Obronny w AON (2004 r.), Akademia Strategicznego Przywództwa, Program dla wyższej kadry menadżerskiej, ICAN Institute (2009 r.), Management 2006™, Program dla wyższej kadry menadżerskiej, Canadian International Management Institute (2007r.), PRINCE2® Foundation (2014 r.), Auditor Wiodący systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301:2019 (2020 r.), Information Security Management System (ISMS) Auditor/Lead Auditor Training Course (ISO/IEC 27001:2013 & EN ISO/IEC 27001:2017), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie (2020 r.).
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +41

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.