Home / News / Develop yourself in a club… students club

Develop yourself in a club… students club

Start: Tue, 17 Oct 2017, 10:00
End: Sat, 21 Oct 2017, 17:00

Programowanie, dyplomacja, muzyka, turystyka biznesowa, poznawanie kultur, siatkówka – to tylko kilka z kilkudziesięciu pasji jakie można realizować po zajęciach w Grupie Uczelni Vistula. Rozwijaj je z nimi! Dołącz do już istniejących kół naukowych, klubów studenckich i sekcji sportowych. Chcesz więcej? Zgłoś swój pomysł i załóż własne koło! Napisz na adres clubscenter@vistula.edu.pl. Już wiemy, że oprócz dziś istniejących kół w tym roku mogą powstać klub taneczny, aktorski czy eventowy.
Zapraszamy na Clubs’ Presentation Days 17 (wtorek) i 21 (sobota) października w godz. 10:00-15:00 na parterze naszego kampusu. Będziecie mieli okazję poznać wszystkie istniejące kluby, koła i sekcje, i porozmawiać z ich przedstawicielami. Dowiecie się, jak do nich dołączyć, co Wam oferują i jakie korzyści płyną z przynależności do nich.
Czekamy na Was!

Programming, diplomacy, music, business tourism, cultural exploration, volleyball – these are just a few of the dozens of passions you can develop after lectures at the Vistula Group of Universities. Do it with us!  Join existing scientific and student clubs or sports sections. You want more? Submit your idea and create your own club! Write to clubscenter@vistula.edu.pl. We already know that apart from the existing clubs, this year a dance, an event or a drama clubs can be created.

We kindly invite you to the Clubs’ Presentation Days on Octoper 17th (Tuesday) and 21st (Saturday) from 10 am to 3 pm on the ground floor of our campus. You will have the opportunity to get to know all the existing clubs and sections, and talk to their representatives. You will find out how to join them, what they offer you and what benefits they give you.

We are waiting for you!

Share this post
The university implements projects co-financed by the European Union
Vistula University in Pultusk

Vistula University in Pultusk

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Check details.