Home / University / Academic staff / Tomasz Dziubecki, PhD

Tomasz Dziubecki, PhD

Tomasz Dziubecki, PhD
e-mail: tdziubecki@poczta.onet.pl
Faculty: Art, Technique and Communication
Field of study: Architecture

Historian of art and architecture, assistant professor at Technical University in Białystok, graduate of Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW) – 1981, completed studies in history of art with the title of master of art at ATK (UKSW) in Warsaw (master degree thesis entitled: „Nauczanie Maryi przez św. Annę” w malarstwie XVII i XVIII wieku w Polsce. Studium ikonograficzne (The teaching of Maria by St Anne’ in 17th and 18th century painting in Poland. Iconographic study), 1981, scientific supervisor – Professor priest Janusz St. Pasierb PhD). 1993 – PhD in humanities at ATK (UKSW) in Warsaw (subject of the PhD thesis: Ikonografia Męki Chrystusa w nowożytnej sztuce kościelnej w Polsce (Iconography of Christ martyrdom in modern church art in Poland), 29/11/1993; scientific supervisor – Professor priest Janusz St. Pasierb PhD.

 • History of art (architecture) of the modern era. Selected publications and scientific activity:
 • Nowożytne fasady kościelne typu albertiańskiego, „Architecturae et Artibus”, vol. 4, no. 2 (12), 2012
 • Rola rzeźb w architekturze nowożytnych założeń pałacowo-parkowych. Na przykładzie Białegostoku i Radzynia Podlaskiego / The rôle of sculpture in the architecture of 18th century palaces and grounds exemplified by the palaces in Bialystok and Radzyń Podlaski, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. LVIII, z. 1/2013
 • Rezydencja w Radzyniu Podlaskim jako miejsce kształtujące wyobraźnię architektoniczną Stanisława Kostki Potockiego. Przyczynek do źródeł architektury klasycyzmu w Polsce, „Architecturae et Artibus”, vol. 5, no. 1 (15), 2013
 • Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego /Space in the Baroque Roman Architecture, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. LIX, z. 1/2014
 • Bliskowschodnie inspiracje w architekturze Francesco Borrominiego, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” XXI/2(42) 2014
 • Funkcje rzeźby architektonicznej „z antyku” na przełomie epok, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” XXII/2(44) 2015
 • Progeny of Tholoses in the Architecture of Classicism. Part I, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula / Vistula University Working Papers”, nr 61 (4), 2018
 • Théâtre sur l’isle w Łazienkach Królewskich – funkcja i forma, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. 80, 2018 nr 2
 • Malarstwo monumentalne Kazimierza Bieńkowskiego (1907-1993) w kościołach Pomorza Zachodniego, „Architecturae et Artibus” nr (37) 2/2018

Presentations at scientific sessions:

 • Sztuka i historia, Scientific Session of the Association of Historians of Art, Cracow 1988.
 • Borders in art. Revisiting Kunstgeographie, University of East Anglia, Norwich 1998.
 • Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku, Scientific Session of the Association of Historians of Art, Wrocław 1999.
 • Congreso internacional del barroco espaňol e iberoamericano y su contexto europeo, International Scientific Session organized by Instituto Cervantes Madrid & Warsaw University under the auspices of Prof. B. Kudrycka, Minister  of Science and Higher Education of the Republic of Poland, Warsaw 2009.
 • Historia sztuki dzisiaj, Scientific Session of the Association of Historians of Art,, Poznań 2009.
 • Interdyscyplinarne badania założeń rezydencjonalnych. W 190. rocznicę śmierci Stanisława Kostki Potockiego, Instytut Archeologii UW, 2011.
 • Recepcja i odmiany antyku w Polsce i Rosji w okresie neoklasycyzmu, 6-8 November 2013, Royal Castle in Warsaw, in cooperation with Archivio del Moderno, Accademia di Archittetura Universita’ della Svizzera Italiana w Mendrisio  together with State Ermitaż Museum in  St. Petersburgu.
 • Lectures and seminars (in English) under Staff Mobility for Teaching (Erasmus+) on 16 V 2017 – 19 V 2017 at Universitat International de Catalunya in Barcelona on: Modern palace architecture in the Republic of Poland.

Versailles et la Pologne – scientific session organized by Centre de la recherche du château de Versailles oraz PAN Centre Polonaise à Paris 4-5.03 .2019.

The university implements projects co-financed by the European Union
Vistula University in Pultusk

Vistula University in Pultusk

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Check details.