Home / University / Academic staff / Piotr Kościński, PhD

Piotr Kościński, PhD

Piotr Kościński, PhD
e-mail: p.koscinski@vistula.edu.pl
Faculty: Art, Technique and Communication
Field of study: Journalism and social communication

  • Journalist, lecturer, international affairs analyst, author of numerous publications, including: “Praca ideologiczna wśród mniejszości polskiej w Białoruskiej SRR. Wydawnictwa polskie w latach 1927 – 1937” (Ideological work among the Polish minority in the Byelorussian SSR. Polish publishing houses in the years 1927 – 1937)
  • Chapter in a monography “Polacy na Białorusi. Od końca XIX do początku XXI wieku” (Poles in Belarus. From the end of the 19th century to the beginning of the 21st century) Volume II, SEW UW, Warsaw 2018
  • “Jak sfałszować wybory” (How to rig an election), Warsaw 2018 ISBN 978-92-64979-61-1,
  • “Bolszewiccy Polacy i faszystowska Polska. Obraz Polaków w II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie w ZSRR w latach 1925 – 1936” (Bolshevik Poles and Fascist Poland. The image of Poles in the Second Polish Republic in the Polish-language press in the USSR in 1925-1936), Vistula Publishing House 2018

Author of several novels: “Przez czerwona granicę” (Across the red border),  “Przez czerwony step” (Across the red steppe), “Przez czerwony wir” (Through the red turmoil), “Obrońca Grodna” (Defender of Grodno), “Zapomniany bohater” (Forgotten hero).

The university implements projects co-financed by the European Union
Vistula University in Pultusk

Vistula University in Pultusk

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Check details.