UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / „Polska gospodarka potrzebuje wzrostu opartego na zdrowych fundamentach”

„Polska gospodarka potrzebuje wzrostu opartego na zdrowych fundamentach”

8 listopada odbyła się w Akademii Finansów i Biznesu Vistula Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania wzrostu polskiej gospodarki”. Wydarzenie było ważnym akcentem obchodów jubileuszu naszych uczelni.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest skoncentrowana na tym, aby aktywność naukowa jej kadry skupiała się na aktualnie zachodzących zjawiskach i odpowiadała na współczesne wyzwania oraz potrzeby społeczne. Jednym z tych ważnych tematów jest stan polskiej gospodarki i perspektywy jej wzrostu. O wyzwaniach, które przed nią stoją debatowali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Uczelni Vistula. Osią dyskusji było wystąpienie Pawła Wojciechowskiego, profesora Wszechnicy Polskiej, dyrektora w Whiteshield „Wyzwania wzrostu polskiej gospodarki”.

Od 1989 r. polska gospodarka dokonała gigantycznego skoku. Dziś – za sprawą pandemii i wojny w Ukrainie – znalazła się jednak w krytycznym momencie. Mamy wysoką inflację a na horyzoncie widać stagnację. Rozwojowi nie sprzyjają też takie czynniki jak: erozja rządów prawa, rosnąca rola państwa w gospodarce, pogarszająca się struktura demograficzna i polityka społeczna, która sprowadza się do prostych transferów. Brakuje polityki opartej na inwestycjach społecznych, ukierunkowanej na wyrównywanie szans oraz ograniczanie nierówności i ubóstwa.

– Polska gospodarka potrzebuje wzrostu opartego na zdrowych fundamentach, bez elementów plutokratycznych i przy wykorzystaniu synergii stworzonej przez sferę akademicką i sektor przedsiębiorczości – mówi, podsumowując konferencję dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor i rektor AFiB Vistula. – Efektem gospodarczo-politycznej transformacji, jaka dokonała się w Polsce, miał być wolny od nacisków politycznych rynek oraz silne społeczeństwo obywatelskie. To jednak wciąż są wartości postulowane. Wnioski wynikające z obrad konferencji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula pokazują zatem, że osiągnięcie tej synergii jest wciąż znaczącym wyzwaniem – podkreśla profesor Konarski.

W ramach konferencji odbył się też panel Transformacja państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusję moderował dr hab. Wojciech Kostecki. Celem panelu było wskazanie najważniejszych procesów w ponad trzydziestoletniej już historii transformacji postkomunistycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Cornelius Ochmann – dyrektor i członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wskazywał, że w ciągu ostatnich 10 lat jakość demokracji spadła w prawie jednej na pięć demokracji; wiele autokracji jeszcze bardziej rozszerzyło represje, nadużycia władzy oraz ograniczenia wolności słowa i zgromadzeń. Również wskaźniki opisujące gospodarkę wykazują tendencje spadkowe. Ponadto spadek jakości demokracji był najczęściej spowodowany przez elity polityczne skupiające się na utrzymaniu władzy politycznej i gospodarczej kosztem rozwoju społecznego. –  Jedynym antidotum może tu być umacnianie się i aktywne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego na rzecz powrotu do standardów demokratycznych – podkreślił Cornelius Ochmnn.

Prof. Katarzyna Żukrowska z Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH przeanalizowała zaś zmiany i dorobek polityki gospodarczej w regionie, koncentrując się na polskich przemianach. Podkreśliła wpływ szeroko rozumianego otoczenia międzynarodowego na ich rezultat. Oceniając „plan Balcerowicza”, przekonywała, że w ówczesnej sytuacji było to jedyne wyjście, i że zapoczątkowało ono generalnie pomyślny rozwój polskiej gospodarki. Jednym z przykładów może być jej przygotowanie do ucyfrowienia.

Bardzo pouczające było wystąpienie gen. Waldemara Skrzypczaka, syntetyzujące wymiar militarny przemian i przypominające wydarzenia, które poprzedziły tegoroczną napaść Rosji na Ukrainę. Kluczowa była tu naiwność państw zachodnich, które uwierzyły, że Rosja Putina może być państwem pokojowym – podkreślił gen. Skrzypczak. Doprowadziło to do cięcia budżetów wojskowych i redukcji potencjału sił operacyjnych. Oceniając obecną pozycję militarną Polski, generał Skrzypczak wyraził wątpliwość co do demograficznych możliwości wystawienia trzystutysięcznej armii zawodowej i podkreślił, że przezbrojenie armii związane z obecnymi zakupami to kwestia lat.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.