UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Wydział Sztuki, Techniki i Komunikacji w strukturach AFiBV

Wydział Sztuki, Techniki i Komunikacji w strukturach AFiBV

Wydział Sztuki, Techniki i Komunikacji wszedł w struktury Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W ten sposób w AFiBV powstał Wydział Sztuk.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji oraz Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu tworzą Grupę Uczelni Vistula. GUV powstała w wyniku konsolidacji uczelni. Na czym polega ten proces i dlaczego jest niezbędny w sytuacji postępującego niżu demograficznego? Więcej na ten temat w artykule prof. Jana Fazlagicia „Dlaczego polskie szkolnictwo wyższe potrzebuje konsolidacji?”.

Jan Fazlagić
Dlaczego polskie szkolnictwo wyższe potrzebuje konsolidacji?

Polski system szkolnictwa wyższego uległ gruntownym przeobrażeniom w ciągu ostatnich 20 lat. Na początku lat 90., gdy Ustawodawca dopuścił możliwość powstawania niepublicznych szkół wyższych, nikt nie przewidywał, że liczba działających niepublicznych uczelni sięgnie 400 – i to w sytuacji, gdy równolegle jest dostępny system finansowanego przez Państwo szkolnictwa publicznego. Dzięki tym zmianom Polska niezwykle dynamicznie podniosła swoje notowania w rankingach międzynarodowych, jeśli chodzi o odsetek osób legitymujących się wykształceniem wyższym. Większość szkół wyższych nie potrafiła uzyskać niezbędnej masy krytycznej i dokonać akumulacji kapitału niezbędnej dla stabilnego rozwoju. Już obecnie, w 2015 r. zauważamy, że liczba niepublicznych szkół wyższych zaczyna z roku na rok spadać. Są likwidowane przede wszystkim z przyczyn finansowych: nie są w stanie pokryć kosztów stałych funkcjonowania uczelni, nawet po dokonaniu drastycznych oszczędności w wydatkach. Niż demograficzny sprawia, że szkoły niepubliczne mają coraz większe problemy z rekrutacją. Wysokie koszty pozyskania studenta są kolejnym powodem, dla którego wiele szkół niepublicznych staje na skraju bankructwa.

Grupa Uczelni Vistula liderem konsolidacji

Dorobek intelektualny wielu szkół niepublicznych, także tych, które popadły w problemy finansowe jest znaczny. Wpisały się one w środowisko lokalne, stworzyły kultury organizacyjne przyjazne dla studentów i nauczycieli akademickich. Nierzadko mogą się pochwalić dorobkiem naukowym. Z tego powodu wiele uczelni niepublicznych nie zasługuje na likwidację, która oznacza zaprzepaszczenie osiągnięć organizacyjnych tworzonych przez wiele lat. Dlatego konsolidacje uczelni jawią się jako korzystna alternatywa wobec ich likwidacji. Konsolidacja wymaga jednak zarówno zasobów kapitałowych, jak i organizacyjnych. W Polsce brakuje know-how z zakresu fuzji i przejęć w szkolnictwie wyższym. Tylko nieliczne organizacje są w stanie przeprowadzić
z sukcesem przejmowaną uczelnię przez burzliwy proces konsolidacji.

Jedną z takich organizacji odnoszących sukces w konsolidacji na rynku szkolnictwa wyższego jest Grupa Uczelni Vistula z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatnich kilku lat zakończyła z pełnym sukcesem procesy konsolidacji ośmiu uczelni w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. W niektórych przypadkach bardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się utrzymanie quasi-niezależnej uczelni funkcjonującej w ramach związku uczelni. Czasami optymalnym rozwiązaniem jest wchłonięcie uczelni.
Z takim przypadkiem mamy do czynienia w ostatnich miesiącach.

AFiBV, która od kilku lat współegzystowała z Wydziałem Sztuki, Techniki i Komunikacji zdecydowała się w 2014 r. na włączenie EAS do swoich struktur. Dzięki temu powstał Wydział Sztuk. Taka forma reorganizacji daje nowe możliwości zarówno studentom EAS, jak i ich nauczycielom akademickim. Dzięki konsolidacji można uzyskać jeszcze silniejsze efekty synergii niż w przypadku współistnienia trzech uczelni w ramach jednej grupy kapitałowej.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.